Långträsk (Ltk)

Långträsk är den största byn på den tätortslösa bansträckan mellan Jörn och Korsträsk vid Älvsbyn. Långträsk är också en av banans ursprungliga stationer och anlades 1893 som den sydligaste stationen i Norrbotten. Höjden över havet är 328 meter och kommer man söderifrån betyder det att banan stiger upp mot Långträsk. Samhället har omkring 170 invånare och ligger öster om sjön Storlångträsket, där väg 373 mellan Arvidsjaur och Piteå korsar stambanan. Precis som övriga ursprungliga stationer i trakten uppfördes här ett stort stationshus i den s.k. Byskemodellen. Dessutom uppfördes två banvaktstugor. Stationen planerades först under namnet Storlångträsk då den närmaste byn då hette just så, då som nu belägen vid sjön med samma namn en kilometer väster om stationen. Stationsnamnet blev dock det kortare "Långträsk" varför stationssamhället idag bär detta namn.

Långträsk stationssamhälle växte allt mer. 1901 invigdes kyrkan och byborna slapp att resa den sex mil långa vägen (enkel resa) till Öjebyn. Byn har haft tre skolbyggnader, vid den andra i ordningen av dessa fanns ett intilliggande elevhem. Det senare brann ner 1942 efter att ha härbärgerat sårade tyska soldater under kriget. Den stora skolbyggnaden, belägen bakom den norra banvaktsstugan brann ner 1970. Fram till 2011 fanns det en låg- och mellanstadieskola i byn med elever från hela Markbygden, det vill säga västra halvan av Piteå kommun. I Långträsk finns också en lanthandel.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (100)

Söndag 11 september 2011

Stationshusets fasad mot spåren i höstsolen.  5 år
ID-nummer:  24041
Direktlänk: /bild/00024041/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 10 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 30 mars 2011

Stationshuset sett från nordost, järnvägen i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  12177
Direktlänk: /bild/00012177/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet i stationshusets södra ände.  12 år
ID-nummer:  12178
Direktlänk: /bild/00012178/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets östra fasad.  12 år
ID-nummer:  12179
Direktlänk: /bild/00012179/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder på spårsidan.  12 år
ID-nummer:  12180
Direktlänk: /bild/00012180/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och bangården sedd norrut.  12 år
ID-nummer:  12181
Direktlänk: /bild/00012181/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från bangårdens västra sida.  12 år
ID-nummer:  12182
Direktlänk: /bild/00012182/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  12 år
ID-nummer:  12183
Direktlänk: /bild/00012183/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln i sidospåret till spåret som en tid användes för lastning av torv, vy söderut.  12 år
ID-nummer:  12184
Direktlänk: /bild/00012184/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid sidospårets norra växel mot norra bangådsänden.  12 år
ID-nummer:  12185
Direktlänk: /bild/00012185/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  12186
Direktlänk: /bild/00012186/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 februari 2009

En ny växel har lagts in i sidospåret på västra sidan av bangården mittemot stationshuset.  15 år
ID-nummer:  04809
Direktlänk: /bild/00004809/
Fotodatum: den 28 februari 2009
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya växeln med stationshuset i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  04810
Direktlänk: /bild/00004810/
Fotodatum: den 28 februari 2009
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stor lastskopa för torven stod uppställd mittemot stationshuset.  15 år
ID-nummer:  04811
Direktlänk: /bild/00004811/
Fotodatum: den 28 februari 2009
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret följer först parallellt med det gamla sidospåret på bangårdens västra sida.  15 år
ID-nummer:  04812
Direktlänk: /bild/00004812/
Fotodatum: den 28 februari 2009
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret följer sedan den gamla banvallen mot transformator-/omformarstationen.  15 år
ID-nummer:  04813
Direktlänk: /bild/00004813/
Fotodatum: den 28 februari 2009
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den nya lastplatsen för torv.  15 år
ID-nummer:  04814
Direktlänk: /bild/00004814/
Fotodatum: den 28 februari 2009
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Torv lagras i stora högar längs med spåret.  15 år
ID-nummer:  04815
Direktlänk: /bild/00004815/
Fotodatum: den 28 februari 2009
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Torvlagrings- och lastplatsen sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  04816
Direktlänk: /bild/00004816/
Fotodatum: den 28 februari 2009
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastplatsen sedd norrut från dess södra ände vid transformatorstationen.  15 år
ID-nummer:  04817
Direktlänk: /bild/00004817/
Fotodatum: den 28 februari 2009
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 juni 2008

Stationshuset på östra sidan av bangården sett västerifrån.  15 år
ID-nummer:  04342
Direktlänk: /bild/00004342/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 1 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från lastkajen på västra sidan av bangården.  15 år
ID-nummer:  04343
Direktlänk: /bild/00004343/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 1 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåren.  15 år
ID-nummer:  04344
Direktlänk: /bild/00004344/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 1 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården med sidospårets norra ände i förgrunden.  15 år
ID-nummer:  04345
Direktlänk: /bild/00004345/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 1 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från lastkajen.  15 år
ID-nummer:  04346
Direktlänk: /bild/00004346/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 1 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från lastkajen.  15 år
ID-nummer:  04347
Direktlänk: /bild/00004347/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 1 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från lastkajen.  15 år
ID-nummer:  04348
Direktlänk: /bild/00004348/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 1 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av sidospåret sett från lastkajen, till vänster skymtar södra banvaktstugan i Långträsk.  15 år
ID-nummer:  04349
Direktlänk: /bild/00004349/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 1 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg passerar genom Långträsk.  15 år
ID-nummer:  04350
Direktlänk: /bild/00004350/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 1 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd från fjärrkuren på östra sidan.  15 år
ID-nummer:  04351
Direktlänk: /bild/00004351/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 1 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60
Andra bilder från platsen (4)