Långträsk (Ltk)

Långträsk station längs Stambanan genom övre Norrland är belägen i Piteå kommun i sydligaste Norrbotten. Höjden över havet är 328 meter och kommer man söderifrån betyder det att banan stiger upp mot Långträsk. Samhället har omkring 170 invånare och ligger öster om sjön Storlångträsket, där väg 373 mellan Arvidsjaur och Piteå korsar stambanan. Stationen planerades från början under namnet Storlångträsk och här finns stationshuset av Byskemodell ännu kvar. Bangården har två tågspår och ett sidospår på västra sidan, stationshuset ligger på östra sidan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (100)
Bild 1–50

Söndag 8 juni 2008

Järnvägsanslutningen till anläggningen är idag bruten. 11 år
ID-nummer:  04321
Direktlänk: /bild/00004321/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra del vid kilometer 1044. 11 år
ID-nummer:  04322
Direktlänk: /bild/00004322/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plats som ovan, på östra sidan spåren syns den södra banvaktstugan och längre bort stationshuset. 11 år
ID-nummer:  04323
Direktlänk: /bild/00004323/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen till omformarstationen sedd söderut. 11 år
ID-nummer:  04324
Direktlänk: /bild/00004324/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen från omformarstationen ansluter till bangården strax söder om sidospårets södra anslutningsväxel till sidotågspåret. 11 år
ID-nummer:  04325
Direktlänk: /bild/00004325/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra växeln till sidospåret på bangårdens västra sida. 11 år
ID-nummer:  04326
Direktlänk: /bild/00004326/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från sidospårets södra del. 11 år
ID-nummer:  04327
Direktlänk: /bild/00004327/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill sidospåret på bangårdens västra sida finns en kort lastkaj. 11 år
ID-nummer:  04328
Direktlänk: /bild/00004328/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren i Långträsk, välskyltad som sig bör. 11 år
ID-nummer:  04329
Direktlänk: /bild/00004329/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets stuga på västra sidan av bangården. 11 år
ID-nummer:  04330
Direktlänk: /bild/00004330/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidospårets norra anslutningsväxel till sidotågspåret. 11 år
ID-nummer:  04331
Direktlänk: /bild/00004331/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra bangårdsäden. 11 år
ID-nummer:  04333
Direktlänk: /bild/00004333/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra växeln med tillhörande ställ för snöskydd. 11 år
ID-nummer:  04332
Direktlänk: /bild/00004332/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den bevakade plankorsningen för gång- och cykeltrafik mellan norra bangårdsänden och norra stationsgränsen. 11 år
ID-nummer:  04334
Direktlänk: /bild/00004334/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plankorsning mot norra utfarten. 11 år
ID-nummer:  04335
Direktlänk: /bild/00004335/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd söderut, i bakgrunden skymtar stationshuset. 11 år
ID-nummer:  04336
Direktlänk: /bild/00004336/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från östra sidan av banan. 11 år
ID-nummer:  04337
Direktlänk: /bild/00004337/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten norrifrån sedd söderut med den norra banvaktstugan i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  04338
Direktlänk: /bild/00004338/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset, bakom fjärrkuren sett från järnvägen, ligger detta uthus. 11 år
ID-nummer:  04339
Direktlänk: /bild/00004339/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från infarten från Myrhedenvägen. 11 år
ID-nummer:  04340
Direktlänk: /bild/00004340/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 31 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Utfarten söderut mot Myrheden och Jörn syns här i kraftigt motljus. 11 år
ID-nummer:  01495
Direktlänk: /bild/00001495/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norrut sett från den sydligaste växeln. 11 år
ID-nummer:  01496
Direktlänk: /bild/00001496/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra ände med mellansignalerna söderut. 11 år
ID-nummer:  01497
Direktlänk: /bild/00001497/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  01498
Direktlänk: /bild/00001498/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset av Byskemodell sett lite på avstånd från sydväst. 11 år
ID-nummer:  01499
Direktlänk: /bild/00001499/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från stationshuset. 11 år
ID-nummer:  01500
Direktlänk: /bild/00001500/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder. 11 år
ID-nummer:  01501
Direktlänk: /bild/00001501/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet som är sammanbyggt med stationshuset. 11 år
ID-nummer:  01502
Direktlänk: /bild/00001502/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren. 11 år
ID-nummer:  01503
Direktlänk: /bild/00001503/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén till väntsalen med sedvanliga uppgifter ovanför. 11 år
ID-nummer:  01504
Direktlänk: /bild/00001504/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lägre delen av byggnaden som binder samman stationshusdelen med godsmagasinet. 11 år
ID-nummer:  01505
Direktlänk: /bild/00001505/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från nordost. 11 år
ID-nummer:  01506
Direktlänk: /bild/00001506/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, södra gaveln. 11 år
ID-nummer:  01507
Direktlänk: /bild/00001507/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från sydost. 11 år
ID-nummer:  01508
Direktlänk: /bild/00001508/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från öster. 11 år
ID-nummer:  01509
Direktlänk: /bild/00001509/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster. 11 år
ID-nummer:  01510
Direktlänk: /bild/00001510/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidoentrén med den lilla balkongen ovanför. 11 år
ID-nummer:  01511
Direktlänk: /bild/00001511/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost. 11 år
ID-nummer:  01512
Direktlänk: /bild/00001512/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, norra gaveln. 11 år
ID-nummer:  01513
Direktlänk: /bild/00001513/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Exakt position markerad på stationshusmitt. 11 år
ID-nummer:  01514
Direktlänk: /bild/00001514/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus norr om stationshuset. 11 år
ID-nummer:  01515
Direktlänk: /bild/00001515/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets standardhus i tegel norr om stationshuset. 11 år
ID-nummer:  01516
Direktlänk: /bild/00001516/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus på bangårdens västra sida intill sidospåret. 11 år
ID-nummer:  01517
Direktlänk: /bild/00001517/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plats i stationshusets närhet. 11 år
ID-nummer:  01518
Direktlänk: /bild/00001518/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  01519
Direktlänk: /bild/00001519/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om bangården går banan öppet parallellt med en av byns gator. 11 år
ID-nummer:  01520
Direktlänk: /bild/00001520/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om bangården finns en plankorsning för gång- och cykeltrafik samt en skoterledsöverfart. Dock finns ingen plankorsning för biltrafik i Långträsk. 11 år
ID-nummer:  01521
Direktlänk: /bild/00001521/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen ovan, bron för väg 373 längre bort. 11 år
ID-nummer:  01522
Direktlänk: /bild/00001522/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Storblåliden och Älvsbyn. 11 år
ID-nummer:  01523
Direktlänk: /bild/00001523/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten norrifrån till Långträsk. 11 år
ID-nummer:  01525
Direktlänk: /bild/00001525/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)