Singsån (Sngå)

Mötesdriftplatsen Singsån ligger nästan mitt på den ursprungliga linjen Ragunda–Håsjö, 6 kilometer från Håsjö och 7 kilometer från Ragunda på den enda horisontella sträcka som bryter den långa stigningen mellan de båda ursprungliga stationerna. Vid infarten på bangården från Ragunda och Långsele går färden i nordnordvästlig riktning medan utfarten mot Håsjö och Bräcke sker västerut. Större delen av omsvängningen sker i en längre kurva i östra delen av bangården medan en mindre justering sker i en kortare kurva vid västra bangårdsänden, mellan dessa kurvor finns en drygt 200 meter lång raklinje. I kurvan i öster rundas ett par tjärnar på södra sidan, medan vyn norrut domineras av den mindre höjden Stallknularna med mycket berg i dagen. Horisontalsträckan som driftplatsen utnyttjar uppkommer där banan går över från biflödet Kälåns dalgång genom vilken den går upp från Mannsjön till huvudflödet Singsån, den senare korsas omedelbart väster om västra bangårdsänden.

Singsån är det hittills senaste tillskottet bland mötesdriftplatser på stambanan och öppnades 1990 några år efter Backsjön och Stormyran. Senare har ett driftplatserna Oxmyran, Öre älv och Nyfors tillkommit, men de saknar mötesmöjlighet. Ett nytt spår lades ut på norra sidan av det gamla mellan bron över Singsån och en plankorsning med en större skogsbilväg, detta utgör nu avvikande huvudspår medan den ursprungliga linjen i söder är normalhuvudspår. Driftplatsen placerades i den ostligaste delen av horisontalsträckan, vid den östra bangårdsänden vid plankorsningen har lutningen ner mot Ragunda redan börjat. Kanske var detta ändå en billigare lösning än att bygga ännu ett spår över Singsån i väster, annars fortsätter den plana sträckan ytterligare en bit västerut där. Teknikhuset finns på bangårdens södra sida strax väster om plankorsningen. Den västra delen av bangården där en flottningsränna ut mot Singsån också ska ha korsat järnvägen är betydligt mera svårtillgänglig.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (35)

Lördag 18 augusti 2012

Östra växeln och utfarten mot Ragunda, vy österut från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  19179
Direktlänk: /bild/00019179/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 4 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från vägen intill plankorsningen i bangårdens östra ände.  9 år
ID-nummer:  19178
Direktlänk: /bild/00019178/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 4 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från vägen söder om plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  19180
Direktlänk: /bild/00019180/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 4 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot teknikhuset och plankorsningen från nordväst på bangårdens norra sida.  9 år
ID-nummer:  19181
Direktlänk: /bild/00019181/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 4 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vrider mot rakt västlig riktning i västra änden.  9 år
ID-nummer:  19182
Direktlänk: /bild/00019182/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 4 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens södra sida finns en bergskärning väster om teknikhuset.  9 år
ID-nummer:  19183
Direktlänk: /bild/00019183/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 4 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset i sensommargrönskan.  9 år
ID-nummer:  19184
Direktlänk: /bild/00019184/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 4 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från öster, teknikhuset uppe till vänster.  9 år
ID-nummer:  19185
Direktlänk: /bild/00019185/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 4 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Ragunda ligger i sydostlig riktning.  9 år
ID-nummer:  19186
Direktlänk: /bild/00019186/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 4 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Plankorsningen i östra änden av bangården sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  09878
Direktlänk: /bild/00009878/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot teknikhuset på bangårdens södra sida från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  09879
Direktlänk: /bild/00009879/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Plankorsningen sedd från norr i svag morgonsol.  13 år
ID-nummer:  09880
Direktlänk: /bild/00009880/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  09881
Direktlänk: /bild/00009881/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plankorsningen med teknikhuset till vänster.  13 år
ID-nummer:  09882
Direktlänk: /bild/00009882/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen ligger i den längre kurva i östra delen av bangården som på sydgång vrider färdriktningen tillbaka från nordnordvästlig till västnordvästlig.  13 år
ID-nummer:  09883
Direktlänk: /bild/00009883/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Redan vid bangårdsänden inleds backen ner mot Ragunda.  13 år
ID-nummer:  09884
Direktlänk: /bild/00009884/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvården sedd mot nordväst vid plankorsningen med bergshöjden Stallknularna strax norr om bangården i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  09885
Direktlänk: /bild/00009885/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från bangårdens södra sida intill teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  09886
Direktlänk: /bild/00009886/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från nordost.  13 år
ID-nummer:  09887
Direktlänk: /bild/00009887/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från norr.  13 år
ID-nummer:  09888
Direktlänk: /bild/00009888/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost vid mellansignalerna i östra delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  09889
Direktlänk: /bild/00009889/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09890
Direktlänk: /bild/00009890/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Singsån omedelbart väster om västra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  09891
Direktlänk: /bild/00009891/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Singsån sedd österut vid järnvägsbron.  13 år
ID-nummer:  09892
Direktlänk: /bild/00009892/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av järnvägsbron över Singsån.  13 år
ID-nummer:  09893
Direktlänk: /bild/00009893/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före infarten på bangården från söder/väster sänks hastigheten till 90 km/h från 110 km/h.  13 år
ID-nummer:  09894
Direktlänk: /bild/00009894/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsänden sedd från väster på avstånd med höjden Stallknularna norr om bangården i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  09895
Direktlänk: /bild/00009895/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut sedd från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09896
Direktlänk: /bild/00009896/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftplatsgränsen ligger i östra delen av en längre raklinje.  13 år
ID-nummer:  09897
Direktlänk: /bild/00009897/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 30 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Försignalen till Singsån söderifrån, dold bakom slyet mellan järnvägen och länsväg 323.  15 år
ID-nummer:  01847
Direktlänk: /bild/00001847/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–35
Andra bilder från platsen (2)