Håsjö–Singsån

Linjen mellan Håsjö och Singsån är 3,9 kilometer lång och här fortsätter medluten ner mot Indalsälven då banan tappar 24 höjdmeter på sträckan mellan driftplatserna och når 241 meter över havet i Singsån. Banan går i ostlig till ostnordostlig riktning på hela linjen och utfartskurvan från Håsjö vrider banan från förstnämnda till sistnämnda riktning fram mot den bevakade plankorsningen där landsvägen mot Håsjöbyn söder om järnvägen korsar densamma, här följer också den gamla landsvägssträckningen genom stationssamhället järnvägens norra sida. På södra sidan av banan finns vattendraget Singsåns utlopp ur Singsjön, en å som järnvägen träffar på flera gånger på väg ner mot Ragunda. Rälsbusshållplatsen Byvägen (Byg) låg vid den nu bevakade plankorsningen mellan åren 1937 och 1966.

En kort raklinje följer efter plankorsningen och järnvägen lämnar nu de bebyggda trakterna mellan Håsjöbyn och Håsjö stationssamhälle. Med två svaga kurvor med en mellanliggande 400 meter lång raklinje parallellförflyttas banan något söderut medan riktningen alltjämt är ostnordostlig. Härefter tar en 1300 meter lång raklinje vid samtidigt som banan går under en enklare gammal bro med bärverk av stål och brobana av trä. Bron ligger vid en mindre skärning och detta är platsen för den ena av de två broar som ursprungligen byggdes över järnvägen mellan Långsele och Bräcke. Efter en nära nog horisontell inledning på linjen börjar här vid bron ett kraftigare medlut på 10 promille i drygt två kilometer nästan ända fram till Singsån som står för större delen av höjdskillnaden på linjen. 15 kilometer och 130 höjdmeter återstår fram till bron över Indalsälven.

Omkring 300 meter före raklinjens östra ände nås linjens första bevakade plankorsning där en mindre enskild väg från byn Östansjö ett par kilometer söder om järnvägen ansluter till väg 323. Länsvägen blir sedan synlig på nära håll norr om banan när raklinjen övergår i en svag kurva som vrider banan mot ost och den sista raklinjen fram mot infarten till Singsån. I slutet av kurvan finns en obevakad plankorsning med en mindre väg fram till en gård på järnvägens södra sida.Den avslutande raklinjen är 800 meter lång och sträcker sig ända fram till järnvägens bro över Singsån och växeln i västra änden av driftplatsen med samma namn. Före Singsån korsas också den mindre Lövsjöbäcken varefter banan blir horisontell fram till infarten.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (15)

Söndag 23 augusti 2009

Infartskurvan till Håsjö sedd från den bevakade plankorsningen vid Håsjöbyn. 1 år
ID-nummer:  09911
Direktlänk: /bild/00009911/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot Singsån från plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  09910
Direktlänk: /bild/00009910/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den äldre bron över järnvägen, här sedd från söder. 1 år
ID-nummer:  09905
Direktlänk: /bild/00009905/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen österut sedd från bron. 1 år
ID-nummer:  09906
Direktlänk: /bild/00009906/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från bron där järnvägen svänger svagt. 1 år
ID-nummer:  09907
Direktlänk: /bild/00009907/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydvästra sidan. 1 år
ID-nummer:  09908
Direktlänk: /bild/00009908/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Infartskurvan till Håsjö i morgonljus, driftplatsgränsen finns något längre bort i kurvan. 1 år
ID-nummer:  09912
Direktlänk: /bild/00009912/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen i östra änden av östra infartskurvan till Håsjö där vägen till Håsjöbyn strax söder om järnvägen korsar denna, vy från norr. 1 år
ID-nummer:  09909
Direktlänk: /bild/00009909/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen för den enskilda vägen till Östansjö, här sedd från vägskälet vid länsvägen. 1 år
ID-nummer:  09902
Direktlänk: /bild/00009902/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i riktning mot Håsjö från samma plankorsning. 1 år
ID-nummer:  09904
Direktlänk: /bild/00009904/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Singsån från plankorsningen med försignalen till driftplatsen i änden av raklinjen. 1 år
ID-nummer:  09903
Direktlänk: /bild/00009903/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa raklinjen sedd västerut mot Håsjö från östra änden, här syns också väg 323 till höger. 1 år
ID-nummer:  09901
Direktlänk: /bild/00009901/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen i östra delen av linjen vid infarten till en gård på södra sidan av järnvägen. 1 år
ID-nummer:  09898
Direktlänk: /bild/00009898/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den obevakade plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  09900
Direktlänk: /bild/00009900/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från den obevakade planmkorsningen mot infarten till Singsån i andra änden av raklinjen. 1 år
ID-nummer:  09899
Direktlänk: /bild/00009899/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!