Singsån–Ragunda

Linjen Singsån–Ragunda bjuder på en av stambanans vid första anblicken mest märkliga linjeföringar där uttrycket s-kurva delvis kan ges en ny betydelse. Vid närmare studium inser man dock snabbt att detta samtidigt kanske är den naturgeografiskt mest dramatiska passagen längs hela stambanan när den går ner längs med Singsåns forsar kantad av höga berg med lodräta stup och därmed går in i Indalsälvens dalgång och den bördiga hela Ragundabygden. Den relativt nya mötesstationen Singsån ligger 238 meter över havet medan Ragunda station är belägen 174 meter över havet. Höjdskillnaden på 64 meter gör att den teoretiska maxlutningen 10 promille för stambanan söder om Långsele råder på hela den 5,7 kilometer långa linjen även om lutningen i praktiken varierar och ibland är något större än så. Linjen består av endast en blocksträcka, vilket för övrigt gäller samtliga linjer mellan Ragunda och Bräcke.

Från bangårdsänden i Singsån utgår banan i sydostlig riktning, men vrids direkt till ostlig riktning genom den längre utfartskurvan med radie 440 meter och en därpå genast följande kortare kurvan. Här har banan nu kommit in i Kälåns dalgång, ett av Singsåns biflöden, och den ger nu en väg ner genom terrängen från driftplatsen Singsån. Ån finns på nära håll söder om järnvägen redan vid utfarten och korsas på den 300 meter långa raklinje som följer. Efter en kortare kurva nås den mycket korta Kälåtunneln på en kort raklinje. Kälåtunneln eller Lilltunneln är både landets kortaste och stambanans sydligaste tunnel.

Den omsvängning av banans riktning som påbörjats redan före tunneln blir ännu tydligare efter densamma. Här finns en nästan halvkilometerlång kurva med radie 440 meter som vrider banan till nordnordvästlig riktning samtidigt som Dalsbäcken passeras mitt i den kurvan. Kurvserien fortsätter sedan med en högerkurva och dessutom en längre vänsterkurva där Singsåns utlopp ur Mannsjön rundas samtidigt som banvaktstugan Mansjön på banans östra sida passeras. Singsån rinner in i Mannsjön från väster, men för att klara geometrin har järnvägen nu gjort en lång u-sväng söderut och färdriktningen är nu efter banvaktsstugan precis motsatt mot vid utfarten från Singsån, här är den nämligen nordvästlig på nordgång.

Banan följer Singsåns forsar och sel på östra sidan ner mot Ragunda. En halvkilometerlång raklinje inleds vid ett långsmalt sel och fortsätter förbi Mannsjöselet där en svagare vänsterkurva finns. Dalgången har här smalnat av, och även om järnvägen följer bergssluttningen på östra sidan av ån kommer Middagsberget och dess mindre granne i söder Soteberget allt närmare på motsatt sida. Genom två på varandra följande högerkurvor vrider banan nu mot nordostlig riktning, i den första lämnar banan Singsån som förvinner allt längre ner i dalen och i den senare längre kurvan med strax under 450 meter skär den också genom en del av bergssluttningen. Omsvängningen bryts tillfälligt av en kortare vänsterkurva, men återupptas strax för att slutligen fullborda omsvängningen till helt ostlig vid bangårdsänden. Därmed har vi nått slutet av denna linje som med en färdriktning som går från sydostlig via nordvästlig till ostlig bildar ett stort S i banans nedfart mot Ragundabygden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Söndag 23 augusti 2009

Kälåtunneln sedd på avstånd från väster.  4 år
ID-nummer:  09869
Direktlänk: /bild/00009869/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Singsån i kurvan väster om tunneln.  4 år
ID-nummer:  09868
Direktlänk: /bild/00009868/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Singsån strax väster om tunneln, här syns den högre terräng i söder om banan når fram till men passerar norr om genom den långa kurvan fram mot mötesstationen Singsån.  4 år
ID-nummer:  09867
Direktlänk: /bild/00009867/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Ragunda strax öster om Kälåtunneln.  4 år
ID-nummer:  09866
Direktlänk: /bild/00009866/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Morgonvy från Ragunda där Middagsberget tornar upp sig i väster.  4 år
ID-nummer:  09870
Direktlänk: /bild/00009870/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Middagsberget sett från sydost där landsvägen och järnvägen går på var sin sida om Singsåns forsar ner mot Ragunda, järnvägen passerar i skogsgläntanm som skymtar till höger.  4 år
ID-nummer:  09861
Direktlänk: /bild/00009861/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen på östra sidan av Mannsjöselet omedelbart ovanför Singsåns långa forssträcka genom den branta smala dalgången ner mot Ragunda. Här når järnvägen 200-metersnivån och har stigit 25 meter sedan Ragunda.  4 år
ID-nummer:  09862
Direktlänk: /bild/00009862/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg rullar förbi Mannsjöselet på sin väg nerför backen mot Ragunda.  4 år
ID-nummer:  09863
Direktlänk: /bild/00009863/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen vid den översta delen av det lilla Mannsjöselet.  4 år
ID-nummer:  09864
Direktlänk: /bild/00009864/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 augusti 2007

Banan sedd norrut mot Ragunda i närheten av banvaktstugan Mansjön där banan rundar Singsåns utlopp ur Mannsjön, även här syns Middagsberget i bakgrunden.  4 år
ID-nummer:  09865
Direktlänk: /bild/00009865/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 25 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)