Stationshuset

Det första stationshuset i Bräcke hade två våningar och valmat sadeltak och liknade det som finns i Ragunda, Bräcke stationshus hade dock även lägre flygeldelar som sträckte sig både norrut och söderut från husets centrala del. Omedelbart söder om stationshuset uppfördes också ett stort järnvägshotell som till och med tycks ha varit något större än stationshuset. Redan 1910, bara drygt 30 år efter att järnvägen öppnades fram till Bräcke, byggdes ett helt nytt stationshus som den tredje stora byggnaden i rad söder om stationshuset och järnvägshotellet. Denna den nuvarande stationsbyggnaden är relativt lång och byggd i två plan, men övre våningen har endast fönster på gavlarna och i frontespiserna över väntsalen. Det gamla stationshuset användes under 1920- och 1930-talen som postkontor. Det stora järnvägshotellet överlevde det första stationshuset och fanns kvar ända till 1973 då rivningen till slut lämnade nuvarande stationshus ensamt kvar i den tidigare så ståtliga byggnadsraden. På de gamla byggnadernas platser finns idag bland annat en parkeringsplats och ett gatukök.

Stationshuset inrymmer idag förutom väntsalen en apoteksbutik med ingång från gatusidan. Stationshuset har under många år tyvärr varit hårt utsatt för skadegörelse som utöver klotter har gått så långt som till bränder i väntsalen. Detta har lett till att väntsalen tidvis har varit stängd vilket för resenärer vid denna för väder och framförallt vind dåligt skyddade station har blivit en oangenäm upplevelse. Stationshuset såldes till ett privat fastighetsbolag i slutet av 2009 och har sedan dess genomgått viss renovering, mest tydligt i form av en ny mossgrön fasadfärg som sägs ligga närmare husets ursprungliga än den tidigare. Även det uthus som finns strax söder om stationshuset har fått denna yttre uppfräschning. Nuvarande teknikhus ligger ytterligare något längre söderut ungefär där det gamla vattentornet i klassisk tegelmodell stod fram till 1970-talet.

Bilder och filmer (34)

Lördag 21 augusti 2010

Stationshuset sett från nordväst från bangårdens västra sida.  13 år
ID-nummer:  10630
Direktlänk: /bild/00010630/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från bangårdens västra sida.  13 år
ID-nummer:  10631
Direktlänk: /bild/00010631/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nymålade stationshuset sett från nordost.  13 år
ID-nummer:  10632
Direktlänk: /bild/00010632/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost med östfasaden på gatusidan.  13 år
ID-nummer:  10633
Direktlänk: /bild/00010633/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset söder om stationshuset sett från öster med bangården och Revsundssjön i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  10634
Direktlänk: /bild/00010634/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma uthuset sett från sydost med stationshuset i bakgrunden till höger.  13 år
ID-nummer:  10635
Direktlänk: /bild/00010635/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från sydväst med stationshuset i bakgrunden till vänster.  13 år
ID-nummer:  10636
Direktlänk: /bild/00010636/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  10637
Direktlänk: /bild/00010637/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst nära plattformsövergången.  13 år
ID-nummer:  10638
Direktlänk: /bild/00010638/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen.  13 år
ID-nummer:  10639
Direktlänk: /bild/00010639/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av stationshusets fasad mot spåren med entrén till vänthallen i mitten.  13 år
ID-nummer:  10640
Direktlänk: /bild/00010640/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från plattformen vid spår 2.  13 år
ID-nummer:  10641
Direktlänk: /bild/00010641/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Stationshuset sett från nordväst vid plattformsövergången.  13 år
ID-nummer:  10626
Direktlänk: /bild/00010626/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen intill plattformsövergången.  13 år
ID-nummer:  10627
Direktlänk: /bild/00010627/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen i sydväst.  13 år
ID-nummer:  10628
Direktlänk: /bild/00010628/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset söder om stationshuset sett från mellanplattformen.  13 år
ID-nummer:  10629
Direktlänk: /bild/00010629/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längs europavägen nordväst om stationshuset finns dessa stora trähus.  13 år
ID-nummer:  10648
Direktlänk: /bild/00010648/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av trähusen nordväst om stationshuset sedd från sydväst nära bangården.  13 år
ID-nummer:  10647
Direktlänk: /bild/00010647/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Bräcke stationshus sett från nordväst från plattformen.  13 år
ID-nummer:  10617
Direktlänk: /bild/00010617/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och uthuset söder om detta sedda från sydvöst från plattformen.  13 år
ID-nummer:  10618
Direktlänk: /bild/00010618/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost från gatusidan, teknikhuset skymtar längst till vänster.  13 år
ID-nummer:  10619
Direktlänk: /bild/00010619/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets östra fasad på gatusidan. Mittdörren leder till väntsalen medan Apoteket finns i byggnadens södra del.  13 år
ID-nummer:  10620
Direktlänk: /bild/00010620/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  10621
Direktlänk: /bild/00010621/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från söder med stationshuset i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  10622
Direktlänk: /bild/00010622/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett i kvällssol från nordväst nära plattformsövergången.  13 år
ID-nummer:  10623
Direktlänk: /bild/00010623/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets västfasad mot spåren.  13 år
ID-nummer:  10624
Direktlänk: /bild/00010624/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från norr med teknikhuset i bakgrunden till höger.  13 år
ID-nummer:  10625
Direktlänk: /bild/00010625/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusfasaden i kvällssol.  13 år
ID-nummer:  10653
Direktlänk: /bild/00010653/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Bräcke stationshus sett från norr.  15 år
ID-nummer:  00169
Direktlänk: /bild/00000169/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ingången till vänthallen.  15 år
ID-nummer:  00174
Direktlänk: /bild/00000174/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–34