Bräcke (Bä)

Bräckebygden vid Revsundssjöns sydligaste del har en mycket lång historia av bosättningar av olika slag vilket märks genom fornlämningar som finns i området. Bräcke socken bildades under 1300-talet senare del efter digerdöden som utbrytning ur Revsunds socken, men trakten var bebodd även ett par hundra år tidigare. Dagens kyrka från 1860 i tätortens södra del är minst den tredje i ordningen i byn. Varifrån namnet Bräcke kommer finns det flera teorier om, mest troligt är ursprunget fornnordiskans ”brekke”, bro, efter de två broar som omslöt den ursprungliga gårdens ägor. Andra menar att det kommer av böjningsformen ”brecku”, brant backe, efter backen som än idag utgör kyrkplats.

Efter många seklers långsam utveckling som jordbruks- och skogsby kom det stora uppsvinget för byn genom järnvägens ankomst. Den öppnades söderifrån fram till Bräcke 1878 och vidare västerut mot Östersund året därefter. Speciell vikt fick orten när den beslöts bli utgångspunkt för järnvägen vidare norrut mot Sollefteå, den första etappen av stambanan öppnades som bekant 1883. I rollen som järnvägsknut växte Bräcke snabbt och blev municipalsamhälle 1907. Bräcke är sedan 1971 centralort i Bräcke kommun som då bildades ur Bräcke landskommun i vilken Nyhem ingick sedan 1955. Kommunen utvidgades 1974 genom sammanslagning med Revsunds och Kälarne kommuner.

Geografisk översikt