Lokstallet

På Bräcke bangårds västra sida i norra delen omkring 200 meter söder om plankorsningen låg fram till december 2009 Bräckes lokstall i tegel med 10 platser. Stallet var vänt så att vändskivan låg på stallets västra sida, på baksidan sett från bangården. Närmast bangårdens spår sammanbyggd på utsidan av stallets bågform fanns en personalbyggnad i två våningar. Vändskivans läge på baksidan av stallet gjorde spårförbindelsen dit lite komplicerad. Från skivan gick spåret mot nordost förbi stallets norra gavel och ut parallellt med huvudspåren där det finns en växelförbindelse söderut till det avvikande huvudspåret som passerade omedelbart öster om stallet. Det ska tidigare också ha funnits ett spår som rundade lokstallets västra sida och fortsatte norrut vid sidan av övriga spår.

Bilder och filmer (24)

Lördag 21 augusti 2010

Platsen där lokstallet stod sedd från norr med stationshuset i fjärran till vänster.  12 år
ID-nummer:  10578
Direktlänk: /bild/00010578/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallets gamla plats sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  10579
Direktlänk: /bild/00010579/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Lokstallet sett från lastkajen på motsatt sida av bangården.  12 år
ID-nummer:  10564
Direktlänk: /bild/00010564/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från öster.  12 år
ID-nummer:  10565
Direktlänk: /bild/00010565/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av byggnadsdelen närmast bangården.  12 år
ID-nummer:  10566
Direktlänk: /bild/00010566/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över spåret mellan bangården och lokstallet står en traverskran uppställd på träsliprar.  12 år
ID-nummer:  10573
Direktlänk: /bild/00010573/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallets norra del sett från väster vid vändskivan.  12 år
ID-nummer:  10574
Direktlänk: /bild/00010574/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stallets södra del.  12 år
ID-nummer:  10575
Direktlänk: /bild/00010575/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändskivan har sett sina bästa dagar, men gick relativt lätt att vrida med handkraft.  12 år
ID-nummer:  10576
Direktlänk: /bild/00010576/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det största hålet i vändskivans trädäck.  12 år
ID-nummer:  10577
Direktlänk: /bild/00010577/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Vy mot lokstallet från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  10546
Direktlänk: /bild/00010546/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret från lokstallets vändskiva ligger delvis dolt i växtligheten, vy norrut mot norra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  10549
Direktlänk: /bild/00010549/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret korsar den mindre vägen längs bangården och försvinner in bakom stallet.  12 år
ID-nummer:  10551
Direktlänk: /bild/00010551/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret in mot vändskivan, en traverskran står uppställd över spåret.  12 år
ID-nummer:  10552
Direktlänk: /bild/00010552/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från norr intill bangården.  12 år
ID-nummer:  10553
Direktlänk: /bild/00010553/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallets norra gavel.  12 år
ID-nummer:  10554
Direktlänk: /bild/00010554/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret från vändskivan mot bangården med lokstallets norra del till höger.  12 år
ID-nummer:  10555
Direktlänk: /bild/00010555/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallets norra del.  12 år
ID-nummer:  10556
Direktlänk: /bild/00010556/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två platser mitt på stallet har moderna portar.  12 år
ID-nummer:  10557
Direktlänk: /bild/00010557/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallets södra del.  12 år
ID-nummer:  10558
Direktlänk: /bild/00010558/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändskivan väster om lokstallet, på baksidan sedd från övriga bangården. Ett spår har dock gått förbi väster om stallet där träden växer höga i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  10560
Direktlänk: /bild/00010560/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tvåvåningsdelen av lokstallet närmast bangården i öster sedd från norr.  12 år
ID-nummer:  10561
Direktlänk: /bild/00010561/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallets östra del sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  10562
Direktlänk: /bild/00010562/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från sydost vid bangården.  12 år
ID-nummer:  10563
Direktlänk: /bild/00010563/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!