Plattformsvyer

Mellan Bräckes båda normalhuvudspår 2 och 3 finns en gemensam mellanplattform. Den nås via en platt­forms­övergång över spår 2 strax nordväst om stations­huset med grind och ljud- och ljus­signaler som varnar för tåg i närheten på det spåret. Mellan­platt­formen är omkring 400 meter lång och sträcker sig från omkring 100 meter norr om stations­huset nästan ända fram till mellan­signalerna vid södra bangårdsänden. Platt­forms­övergången begränsar tåglängden något på spår 2 för tåg som gör uppehåll där.

Bilder och filmer (28)

Lördag 21 augusti 2010

Bangården sedd norrut vid plattformsövergången med gångtunnelns östra mynning i bildens nederkant.  13 år
ID-nummer:  10645
Direktlänk: /bild/00010645/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från platsen utanför stationshuset mot plattformsövergången och plattformens norra ände.  13 år
ID-nummer:  10644
Direktlänk: /bild/00010644/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under de elektroniska informationstavlorna på plattformen i höjd med stationshuset finns skyltar med tågriktning mot angränsande större stationer.  13 år
ID-nummer:  10643
Direktlänk: /bild/00010643/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från gräsmattan utanför stationshuset, längst till vänster skymtar teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  10642
Direktlänk: /bild/00010642/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Gångtunneln under bangården sedd från öster vid övergångsstället över Riksvägen som gatan heter, idag europaväg 14.  13 år
ID-nummer:  10646
Direktlänk: /bild/00010646/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Morgontåget från Stockholm vidare västerut mot Östersund ankommer Bräcke.  13 år
ID-nummer:  10649
Direktlänk: /bild/00010649/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liv och rörelse på plattformen i Bräcke när resenärer har klivit av tåget.  13 år
ID-nummer:  10650
Direktlänk: /bild/00010650/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården har ett sjönära vackert läge, tyvärr utan vindfång när västanvinden drar fram över Jämtland.  13 år
ID-nummer:  10651
Direktlänk: /bild/00010651/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En resa har nått sitt slut i Bräcke.  13 år
ID-nummer:  10652
Direktlänk: /bild/00010652/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Bangården sedd söderut från plattformens norra del med stationshuset till vänster.  13 år
ID-nummer:  10593
Direktlänk: /bild/00010593/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst från samma plats som ovan strax norr om gångtunneln under spåren, i bakgrunden syns Revsundssjön.  13 år
ID-nummer:  10592
Direktlänk: /bild/00010592/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från nordligaste delen av plattformen mellan spår 2 och 3 vid kilometer 515, spår 2 mitt i bild.  13 år
ID-nummer:  10590
Direktlänk: /bild/00010590/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från andra sidan av plattformen vid kilometer 515, närmast syns huvudspåren 3 och 4.  13 år
ID-nummer:  10591
Direktlänk: /bild/00010591/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För att nå mellanplattformen som alla resandetåg angör måste spår 2 korsas i denna enkla plattformsövergång med grind och ljud- och ljussignaler. Strax bakom korsningen syns gångtunneln under bangården.  13 år
ID-nummer:  10594
Direktlänk: /bild/00010594/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot Revsundssjön och den båthamn som ligger omedelbart väster om bangården från plattformen i höjd med stationshuset.  13 år
ID-nummer:  10595
Direktlänk: /bild/00010595/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från kurvan i bangårdens södra del.  13 år
ID-nummer:  10596
Direktlänk: /bild/00010596/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens sydligaste del sedd söderut.  13 år
ID-nummer:  10598
Direktlänk: /bild/00010598/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformens södra ände.  13 år
ID-nummer:  10597
Direktlänk: /bild/00010597/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra plattformsänden med mellan­signalerna vid den följande kontakt­lednings­bryggan, notera också skyddsväxeln vid det avvikande huvudspåret. Till vänster följer väg E14 järnvägen.  13 år
ID-nummer:  10599
Direktlänk: /bild/00010599/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 21 december 2007

Nattåg 93 lämnar den isglaserade plattformen i Bräcke tidigt på morgonen.  6 år
ID-nummer:  22667
Direktlänk: /bild/00022667/
Fotodatum: den 21 december 2007
Publicerad: den 19 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Gångtunneln under spåren norr om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  00170
Direktlänk: /bild/00000170/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bräcke har relativt tät tågtrafik på grund av MittNabotågen mellan Sundsvall och Östersund.  15 år
ID-nummer:  00171
Direktlänk: /bild/00000171/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra änden av mellanplattformen mellan spår 2 och 3 finns en övergång med ljudsignal och grind.  15 år
ID-nummer:  00172
Direktlänk: /bild/00000172/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från stationshuset. Närmast i bild syns spår 2.  15 år
ID-nummer:  00173
Direktlänk: /bild/00000173/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  15 år
ID-nummer:  00175
Direktlänk: /bild/00000175/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från plattformen har man utsikt mot Revsundssjön.  15 år
ID-nummer:  00178
Direktlänk: /bild/00000178/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformens södra ände.  15 år
ID-nummer:  00177
Direktlänk: /bild/00000177/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i sydostlig riktning frå plattformens södra ände, dubbelspårsutfarten mot Ånge.  15 år
ID-nummer:  00176
Direktlänk: /bild/00000176/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!