Norra utfarterna

Från Bräcke bangård utgår två spår norrut som sedan bildar de två linjerna mot Stavre vidare mot Östersund och mot Bodsjön vidare mot Långsele. Fram till 2011 korsade Rettigsvägen dessa två spår i en plankorsning vid norra bangårdsänden, men den är nu stängd till förmån för en ny vägbro över spåren strax innanför driftplatsgränsen. Mellan den stängda plankorsningen och den nya bron finns växelförbindelser mellan de båda spåren.

Bilder och filmer (32)

Lördag 18 augusti 2012

Plankorsningen med Rettigsvägen vid norra bangårdsänden är nu stängd.  10 år
ID-nummer:  13621
Direktlänk: /bild/00013621/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid den numera stängda plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  13622
Direktlänk: /bild/00013622/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalten är borttagen och staket är uppsatt på båda sidor, här ska varken fordon eller fotgängare passera.  10 år
ID-nummer:  13623
Direktlänk: /bild/00013623/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren norrut sedda från den stängda korsningen, ersättaren till korsningen skymtar längst bort i bild.  10 år
ID-nummer:  13624
Direktlänk: /bild/00013624/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut viker ett gammalt spår av mot nordost. En växel skymtar i gräset och den lilla vägen längs med järnvägen går krokigt över spåret.  10 år
ID-nummer:  13625
Direktlänk: /bild/00013625/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söndertrasade plankor avslöjar det i jorden nästan helt dolda spåret.  10 år
ID-nummer:  13626
Direktlänk: /bild/00013626/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den avvikande gamla banvallen för stickspåret kan anas som en lätt förhöjning i vägen, vy söderut.  10 år
ID-nummer:  13627
Direktlänk: /bild/00013627/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om den stängda plankorsningen finns växelförbindelser mellan de båda huvudspåren, här vy söderut.  10 år
ID-nummer:  13628
Direktlänk: /bild/00013628/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  13629
Direktlänk: /bild/00013629/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nybyggda vägbron över spåren strax söder om de norra driftplatsgränserna sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  13630
Direktlänk: /bild/00013630/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot bron från sydost.  10 år
ID-nummer:  13631
Direktlänk: /bild/00013631/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder.  10 år
ID-nummer:  13632
Direktlänk: /bild/00013632/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut under bron, längre bort syns de båda utfarterna.  10 år
ID-nummer:  13633
Direktlänk: /bild/00013633/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från östra sidan mot den västra.  10 år
ID-nummer:  13634
Direktlänk: /bild/00013634/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr.  10 år
ID-nummer:  13635
Direktlänk: /bild/00013635/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarterna mot Stavre och Östersund till vänster och mot Bodsjön och Långsele till höger.  10 år
ID-nummer:  13636
Direktlänk: /bild/00013636/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Bräcke norrifrån med den nya bron i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13637
Direktlänk: /bild/00013637/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över järnvägen sedd från väg E14 i öster.  10 år
ID-nummer:  13638
Direktlänk: /bild/00013638/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren in mot bangården i Bräcke sedda från den nya bron.  10 år
ID-nummer:  13639
Direktlänk: /bild/00013639/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda utfarterna norrut sedda från bron.  10 år
ID-nummer:  13640
Direktlänk: /bild/00013640/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den något svängda bron sedd från väster.  10 år
ID-nummer:  13641
Direktlänk: /bild/00013641/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya vägförbindelsen som ersatte plankorsningen på Rettigsvägen sedd från väster.  10 år
ID-nummer:  13642
Direktlänk: /bild/00013642/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 28 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Plankorsningen med Rettigsvägen sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  10568
Direktlänk: /bild/00010568/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  10569
Direktlänk: /bild/00010569/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från sydväst.  11 år
ID-nummer:  10571
Direktlänk: /bild/00010571/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Bangården sedd söderut från plankorsningen med Rettigsvägen.  11 år
ID-nummer:  10545
Direktlänk: /bild/00010545/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om plankorsningen med Rettigsvägen men söder om skyddssektionen finns växelförbindelser mellan de båda normalhuvudspåren från dubbelspåret söder om Bräcke och spåren bildar sedan varsitt enkelspår mot Östersund respektive Långsele.  11 år
ID-nummer:  10544
Direktlänk: /bild/00010544/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddssektionen strax innanför norra driftplatsgränsen sedd från nordväst in mot samhället.  11 år
ID-nummer:  10543
Direktlänk: /bild/00010543/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax innanför driftplatsgränsen till Bräcke finns kilometer 516.  11 år
ID-nummer:  10542
Direktlänk: /bild/00010542/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra driftplatsgränsen i Bräcke sedd i riktning mot skiljet mellan banan mot Östersund till vänster och Långsele till höger.  11 år
ID-nummer:  10541
Direktlänk: /bild/00010541/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Vy mot bangården från plankorsningen med Rettigsvägen norr om stationen.  14 år
ID-nummer:  00182
Direktlänk: /bild/00000182/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid utfarten norrut finns ett kryssförbindelse mellan spåren innan de delar sig mot Östersund respektive Långsele.  14 år
ID-nummer:  00183
Direktlänk: /bild/00000183/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!