Bodsjön (Bön)

Driftplatsen Bodsjön öppnades liksom Övsjö och Karlsberg i samband med införandet av fjärrblockering mellan Bräcke och Långsele 1961. Den är belägen i södra delen av Bodsjöns östra strand där banan från Bräcke rakt söderifrån når fram till sjön och sträcker sig norrut fram till den kurvserie längs stranden som linjen mot Grötingen inleds med. Genom denna mötes­plats delades den tidigare närmare 12 kilometer långa linjen mellan Bräcke och Grötingen i två betydligt kortare linjer och Bodsjön kom att bli stambanans sydligaste mötesdriftplats. Den ligger ur en väg­trafikants synvinkel isolerad mitt ute i skogen med en skogsbilväg från söder som enda anslutningsväg. Öster om bangården reser sig terrängen brant upp mot Gammel-Bodberget, bergen isolerar stationen ännu mer från väg 323 som passerar söderut på andra sidan cirka två kilometer österut. I motsatt riktning på andra sidan sjöviken är det å andra sidan bara knappt tre kilometer till väg E14.

Bangården i Bodsjön har två spår med det avvikande huvudspåret i väster närmast stranden. Efter infarts­kurvan söderifrån följer från södra bangårds­änden en 700 meter lång raklinje på vilken större delen av bangården ryms, vid de motriktade mellan­signalerna i bangårdens södra del planar järnvägen dessutom ut till horisontell vilket den fortsätter att vara en bit ut på linjen norrut. Teknikhuset ligger vid normal­huvud­spåret på bangårdens östra sida nära mellan­signalerna i norra delen av bangården, här finns också en personalkur av trä. Söder om teknikhuset finns skog mellan sjön och bangården på långa sträckor vilket begränsar utsikten, dessutom är det endast en smal vik av sjön som är granne med bangården. I norra delen ligger bangården emellertid alldeles intill sjön vilket ger mycket god utsikt över den mot nordväst. Efter en kort svag kurva norr om teknikhuset finns norra bangårdsänden på en kort raklinje. Utfarten norrut följer i norra delen av den längre och betydligt skarpare kurva som inleder en kurvserie i södra delen av linjen mot Grötingen. Ställverket i Bodsjön är av modell 59 och tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (36)

Lördag 18 augusti 2012

Järnvägen sedd söderut vid södra bangårdsänden mot utfarten mot Bräcke.  9 år
ID-nummer:  13781
Direktlänk: /bild/00013781/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten med bangårdens södra växel i förgrunden.  9 år
ID-nummer:  13783
Direktlänk: /bild/00013783/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra änden.  9 år
ID-nummer:  13782
Direktlänk: /bild/00013782/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården ligger på Bodsjöns östra strand och sjön ligger då och då nära spåren även i södra delen av bangården.  9 år
ID-nummer:  13780
Direktlänk: /bild/00013780/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från östra sidan omkring hundra meter söder om teknikhuset, här syns närheten till sjön på västra sidan.  9 år
ID-nummer:  13777
Direktlänk: /bild/00013777/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan med teknikhuset på avstånd.  9 år
ID-nummer:  13778
Direktlänk: /bild/00013778/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset ligger i norra änden av den raklinje som utgör en stor del av bangården.  9 år
ID-nummer:  13776
Direktlänk: /bild/00013776/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från sydost, i bakgrunden breder nu Bodsjön ut sig alldeles intill spåren.  9 år
ID-nummer:  13779
Direktlänk: /bild/00013779/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från teknikhuset med de motriktade mellansignalerna i förgrunden.  9 år
ID-nummer:  13774
Direktlänk: /bild/00013774/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangård med sjöutsikt utanför teknikhuset.  9 år
ID-nummer:  13775
Direktlänk: /bild/00013775/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från teknikhuset mot norra bangårdsänden.  9 år
ID-nummer:  13771
Direktlänk: /bild/00013771/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från nordost.  9 år
ID-nummer:  13773
Direktlänk: /bild/00013773/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den genom trädsäkringsprojektet uthuggna remsan öster om järnvägen sedd norrut vid teknikhuset.  9 år
ID-nummer:  13772
Direktlänk: /bild/00013772/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 21 augusti 2010

Teknikhuset sett från sydost från vändplanen på den anslutande bilvägen.  10 år
ID-nummer:  10507
Direktlänk: /bild/00010507/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid teknikhuset i bangårdens norra del.  10 år
ID-nummer:  10508
Direktlänk: /bild/00010508/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från teknikhuset.  10 år
ID-nummer:  10509
Direktlänk: /bild/00010509/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna norrut finns strax söder om teknikhuset.  10 år
ID-nummer:  10510
Direktlänk: /bild/00010510/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd norrut vid växeln.  10 år
ID-nummer:  10511
Direktlänk: /bild/00010511/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut finns i den följande kurvan, till vänster syns en del av den branta bergssluttning som finns i öster längs med hela bangården.  10 år
ID-nummer:  10512
Direktlänk: /bild/00010512/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Den norra delen av bangården vid Bodsjöns strand sedd norrut vid teknikhuset.  10 år
ID-nummer:  10513
Direktlänk: /bild/00010513/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från söder.  10 år
ID-nummer:  10514
Direktlänk: /bild/00010514/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten på teknikhusets tak är mycket svårläst.  10 år
ID-nummer:  10515
Direktlänk: /bild/00010515/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I bangårdens nordligaste del finns en kort kurva som föregår den längre motriktade kurvan vid driftplatsgränsen.  10 år
ID-nummer:  10516
Direktlänk: /bild/00010516/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från teknikhuset, till vänster syns den mindre träkur som står omedelbart söder om mellansignalerna.  10 år
ID-nummer:  10517
Direktlänk: /bild/00010517/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot bangårdsänden från kuren, teknikhuset skymtar till höger.  10 år
ID-nummer:  10518
Direktlänk: /bild/00010518/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sjöutsikten är mycket god från mellansignalerna och norrut.  10 år
ID-nummer:  10519
Direktlänk: /bild/00010519/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan, till höger skymtar luckor i skogen där bangården åter ligger mycket nära sjön i dess sydligaste vik.  10 år
ID-nummer:  10520
Direktlänk: /bild/00010520/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Utfartssignalen söderut fotograferad från södra växeln.  13 år
ID-nummer:  00192
Direktlänk: /bild/00000192/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vinterutrustning till växeln prydligt upplagd.  13 år
ID-nummer:  00193
Direktlänk: /bild/00000193/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från östra sidan.  13 år
ID-nummer:  00194
Direktlänk: /bild/00000194/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset och MobiSIR-masten vid driftplatsen Bodsjön sedd från tillfartsvägen med sjön Bodsjön i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  10521
Direktlänk: /bild/00010521/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset och masten sedda från sydost från vägen fram till driftplatsen.  10 år
ID-nummer:  10522
Direktlänk: /bild/00010522/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 17 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot mellansignalerna från samma plats som ovan med sjön i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  00198
Direktlänk: /bild/00000198/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus vid stationens norra del.  13 år
ID-nummer:  00195
Direktlänk: /bild/00000195/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mötesspåret söderut sett från dess norra del.  13 år
ID-nummer:  00196
Direktlänk: /bild/00000196/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I stationens norra ände har man fin utsikt över Bodsjön på västra sidan av spåren.  13 år
ID-nummer:  00197
Direktlänk: /bild/00000197/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)