Bräcke–Bodsjön

Den sydligaste linjen längs Stambanan genom övre Norrland är 5,5 kilometer lång och sträcker sig från Norrländska tvärbanan omedelbart norr om Bräcke tätort till stor del rakt norrut mot mötesdriftplatsen Bodsjön vid sjön med samma namn. Gimån rinner från Revsundssjön in i Bodsjön från väster där avståndet från Revsundssjön endast är ett par kilometer. Järnvägen följer istället en bäck som från norra utkanten av Bräcke istället för att rinna söderut till Revsundssjön rinner rakt norrut genom en markerad dalgång de drygt fem kilometerna fram till Bodsjöns sydligaste vik. I öster reser sig på en stor del av sträckan liksom vid Bodsjön en brantare bergssluttning i rakt nord-sydlig rikning medan dalgångens västra sida inte är lika distinkt. Höjdskillnaden mellan bangårdarna i Bräcke och Bodsjön är 14 meter vilket överensstämmer väl med höjdkillnaden mellan Bodsjön och Revsundssjön, eftersom banan inte följer vattenflödet mellan sjöarna nås dock linjens högsta punkt strax norr om utfarten från Bräcke vilket gör att den totala höjdskillnaden på linjen blir ytterligare ett par meter.

Stambanans utfart norrut från Bräcke sker parallellt med banan mot Östersund i nordnordvästlig riktning. Efter utfarten vrider stambanan av mot nordost genom en omkring 800 meter lång kurva och lämnar därmed tvärbanan mot Östersund bakom sig. Mitt i kurvan strax efter att linjens högsta punkt har passerats finns en bro över järnvägen för väg E14. Banan fortsätter i nordostlig riktning genom ett flackare skogs- och myrlandskap efter att nu ha rundat en mindre höjd som löper ut från öster. När Långtjärnen dyker upp på banans östra sida är den dock framme vid den kraftigare sluttningen som präglar linjen och vrider nu genom två på varandra följande svaga kurvor till nordlig riktning parallellt med sluttningen på en drygt två kilometer lång raklinje. Från tjärnen rinner nu också Kvarnbäcken nära järnvägen, först en kort sträcka på östra sidan men sedan på den västra. Lutningarna ner från linjens högsta punkt är först måttliga men banan planar ut till horisontell vid bäckpassagen, därefter följer ett kilometerlångt medlut på 7 promille i raklinjens mellersta del.

Vid kilometer där banan åter planar ut till horisontell finns en detektoranläggning för varmgång/tjuvbroms och norr om den också en hjulskadedetektor. Från denna återstår en halv kilometer av raklinjen fram till den östra sidan av den för sitt namn ändå relativt stora Eldtjärnen där den södra försignalen till Bodsjön står. Den kurva som följer efter försignalen är linjens klart svagaste med en radie på över två kilometer, efter denna följer emellertid två skarpare kurvor där banan rundar högre terräng för att sedan återgå till den rakt sydliga riktningen, den annars så raka bergssluttningen buktar nämligen ut något västerut här i höjd med Eldtjärnbergets topp i öster. En södra av dessa två kurvor är linjens skarpaste men har ändå en radie på drygt 600 meter, i den norra kurvan finns infarten till Bodsjön. Vid kurvorna finns först ett kort svagt motlut och sedan ett något längre medlut varefter banan planar ut på bangården i Bodsjön endast någon meter lägre än vid Eldtjärnen.

Bilder och filmer (30)

Lördag 18 augusti 2012

Infartskurvan till Bräcke norrifrån sedd från bron för väg E14. 6 år
ID-nummer:  13759
Direktlänk: /bild/00013759/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från samma bro som ovan även nu in mot Bräcke, i bakgrunden syns järnvägen mot Östersund avlägsna sig. 6 år
ID-nummer:  13761
Direktlänk: /bild/00013761/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från landsvägsbron. Här korsas första gången den lilla bäck som järnvägen följer den ner mot Bodsjön samtidigt som den växer sig allt större. 6 år
ID-nummer:  13760
Direktlänk: /bild/00013760/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från östra sidan av Långtjärnen mot järnvägen på den västra. 6 år
ID-nummer:  13762
Direktlänk: /bild/00013762/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nyare norra detektoranläggningen sedd från nordost. 6 år
ID-nummer:  13763
Direktlänk: /bild/00013763/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detektorkuren sedd från öster. 6 år
ID-nummer:  13764
Direktlänk: /bild/00013764/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den nya norra deteltoranläggningen mot den äldre vid kuren en bit bort i bild. 6 år
ID-nummer:  13765
Direktlänk: /bild/00013765/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detektorerna i spåret. 6 år
ID-nummer:  13766
Direktlänk: /bild/00013766/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från detektoranläggningen. 6 år
ID-nummer:  13767
Direktlänk: /bild/00013767/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från raklinjens norra del, trädsäkrningen har nu öppnat upp sikten från den parallellgående skogsbilvägen. 6 år
ID-nummer:  13768
Direktlänk: /bild/00013768/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Bodsjön sedd från samma plats som ovan med Eldtjärnen i bakgrunden. 6 år
ID-nummer:  13769
Direktlänk: /bild/00013769/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ut över Eldtjärnen på banans västra sida där raklinjen bryts av en svag kurva. 6 år
ID-nummer:  13770
Direktlänk: /bild/00013770/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 6 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 21 augusti 2010

Vid Långtjärnen tar den långa raklinjen slut och banan vrider västerut på tjärnens västra sida. Här är banan mestadels dold bakom skogen på tjärnens bortsida men skymtar vid stranden uppe till vänster. 7 år
ID-nummer:  10536
Direktlänk: /bild/00010536/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i norra delen av den två kilometer långa raklinjen, försignalen till Bodsjön skymtar längre bort. I bildens nederkant skymtar en nyinlagd detektoranläggning som orsakade en tillfällig 40-nedsättning på platsen. 7 år
ID-nummer:  10528
Direktlänk: /bild/00010528/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, den äldre detektoranläggningen skymtar en bit bort. 7 år
ID-nummer:  10529
Direktlänk: /bild/00010529/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot infarten till Bodsjön från kurvorna i linjens nordligaste del. 7 år
ID-nummer:  10523
Direktlänk: /bild/00010523/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. 7 år
ID-nummer:  10524
Direktlänk: /bild/00010524/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Vy söderut från detektoranläggningen. 7 år
ID-nummer:  10535
Direktlänk: /bild/00010535/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena detektorn står i direkt kontakt med detektorkuren genom detta gula rör. 7 år
ID-nummer:  10533
Direktlänk: /bild/00010533/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detektorerna i spåret. 7 år
ID-nummer:  10532
Direktlänk: /bild/00010532/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd norrut från detektoranläggningen. 7 år
ID-nummer:  10534
Direktlänk: /bild/00010534/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut strax söder om försignalen, dalgången är som järnvägen går genom är flackare på västra sidan än på den östra där terrängen sluttar relativt brant. 7 år
ID-nummer:  10527
Direktlänk: /bild/00010527/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Bodsjön söderifrån finns vid Eldtjärnen. 7 år
ID-nummer:  10526
Direktlänk: /bild/00010526/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen passerar Eldtjärnens östra sida, vy mot nordväst. 7 år
ID-nummer:  10525
Direktlänk: /bild/00010525/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Banan sedd söderut från bron för väg E14. 7 år
ID-nummer:  10539
Direktlänk: /bild/00010539/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre bort i kurvan dyker järnvägen från Östersund upp från höger. 7 år
ID-nummer:  10540
Direktlänk: /bild/00010540/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från bron där väg E14 passerar över järnvägen. 7 år
ID-nummer:  10537
Direktlänk: /bild/00010537/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma bro som ovan, bron ligger i den långa kurvan där banan går från sydvästlig till sydostlig riktning och går in parallellt med banan från Östersund. 7 år
ID-nummer:  10538
Direktlänk: /bild/00010538/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varmgångs- och tjuvbromsdetektorn vid kilometer 520 sedd från nordost. 7 år
ID-nummer:  10530
Direktlänk: /bild/00010530/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd norrut vid detektoranläggningen. 7 år
ID-nummer:  10531
Direktlänk: /bild/00010531/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!