Bangården

Bilder och filmer (36)

Söndag 12 april 2015

Regngrått uppehåll i Jörn för nattåget 91 på kvällen.  4 år
ID-nummer:  30757
Direktlänk: /bild/00030757/
Fotodatum: den 12 april 2015
Publicerad: den 12 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 18 februari 2014

Vintervardag i Jörn sedd från ett nattågsfönster.  10 år
ID-nummer:  17067
Direktlänk: /bild/00017067/
Fotodatum: den 18 februari 2014
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 28 maj 2012

Utsikt från ett tågfönster i Jörn med plattformstaket, järnvägshotellet till höger och stationshuset längre bort.  8 år
ID-nummer:  20142
Direktlänk: /bild/00020142/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 juni 2008

Mittemot lokstallet i bangårdens norra del finns en gammal lastkaj som låg vid det numera rivna spår 1. Här ser vi bangården söderut från lastkajen.  15 år
ID-nummer:  04514
Direktlänk: /bild/00004514/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från lastkajen, på västra sidan av bangården finns ett större öppet område.  15 år
ID-nummer:  04515
Direktlänk: /bild/00004515/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på västra sidan av bangården vid lokstallet finns en lastkaj, denna har dock spåranslutningen kvar än idag.  15 år
ID-nummer:  04516
Direktlänk: /bild/00004516/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot lokstallet och norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04517
Direktlänk: /bild/00004517/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden, omedelbart norr om nordligaste växeln skymtar också bron över Grundträskån. Spåret mot Arvidsjaur är upprivet över bron och saknar växel mot något av bangårdens spår.  15 år
ID-nummer:  04519
Direktlänk: /bild/00004519/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet och norra delen av bangården sedd frpå plattformens norra ände.  15 år
ID-nummer:  04520
Direktlänk: /bild/00004520/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformen, spår 2, 3 och 4 närmast plattformen är tågspår.  15 år
ID-nummer:  04521
Direktlänk: /bild/00004521/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformen.  15 år
ID-nummer:  04522
Direktlänk: /bild/00004522/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket på plattformen i höjd med järnvägshotellet.  15 år
ID-nummer:  04541
Direktlänk: /bild/00004541/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Jörn sedd norrut vid sidospårens stoppbockar.  15 år
ID-nummer:  04543
Direktlänk: /bild/00004543/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Mellansignalerna vid södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  01093
Direktlänk: /bild/00001093/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jrn 2/5 på huvudspåret längst österut.  15 år
ID-nummer:  01094
Direktlänk: /bild/00001094/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalerna för övriga två tågspår väster om huvudtågspåret.  15 år
ID-nummer:  01095
Direktlänk: /bild/00001095/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot bangården och plattformen vid stationshuset. I södra delen av bangården finns den enda plankorsningen i samhället, en väg som förbinder östra och västra sidan av byn passerar över de tre tågspåren.  15 år
ID-nummer:  01096
Direktlänk: /bild/00001096/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från plankorsningen har man denna vy söderut.  15 år
ID-nummer:  01097
Direktlänk: /bild/00001097/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare titt på kurvan i södra bangårdsänden där sth är 100 km/h.  15 år
ID-nummer:  01098
Direktlänk: /bild/00001098/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen, plattformen på östra sidan börjar inte långt norr om denna.  15 år
ID-nummer:  01099
Direktlänk: /bild/00001099/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen nära och lokstallet längre bort sedda från plankorsningen i rak linje med utfarten norrut.  15 år
ID-nummer:  01100
Direktlänk: /bild/00001100/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen mot plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  01101
Direktlänk: /bild/00001101/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen i Jörn, från vänster ser vi lokstallet, stationshuset och järnvägshotellet.  15 år
ID-nummer:  01102
Direktlänk: /bild/00001102/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla lokstallet i norra delen av bangården sett från plattformen.  15 år
ID-nummer:  01103
Direktlänk: /bild/00001103/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket på plattformen strax söder om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  01104
Direktlänk: /bild/00001104/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen med plattformstaket, vy söderut.  15 år
ID-nummer:  01117
Direktlänk: /bild/00001117/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från norra plattformsänden.  15 år
ID-nummer:  01118
Direktlänk: /bild/00001118/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot utfarten norrut från norra plattformsänden.  15 år
ID-nummer:  01119
Direktlänk: /bild/00001119/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och järnvägshotellet sedda från västra sidan av bangården.  15 år
ID-nummer:  01120
Direktlänk: /bild/00001120/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sett söderut, väster om de tre tågspåren finns idag två stickspår.  15 år
ID-nummer:  01121
Direktlänk: /bild/00001121/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–36