Stationshuset

Bilder och filmer (40)

Söndag 24 april 2016

Stationshuset i Jörn i kvällssolen.  7 år
ID-nummer:  20581
Direktlänk: /bild/00020581/
Fotodatum: den 24 april 2016
Publicerad: den 6 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 12 juni 2015

Stationshuset i Jörn sett från sydväst.  8 år
ID-nummer:  20137
Direktlänk: /bild/00020137/
Fotodatum: den 12 juni 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fasaden mot spåren.  8 år
ID-nummer:  20138
Direktlänk: /bild/00020138/
Fotodatum: den 12 juni 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst, det gamla järnvägshotellet i bakgrunden till höger.  8 år
ID-nummer:  20139
Direktlänk: /bild/00020139/
Fotodatum: den 12 juni 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 21 september 2012

Stationshuset sett från plattformen på morgonen.  8 år
ID-nummer:  20141
Direktlänk: /bild/00020141/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 juni 2008

Stationshuset till vänster och det gamla järnvägshotellet till höger sedda från bangårdens västra sida.  15 år
ID-nummer:  04524
Direktlänk: /bild/00004524/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från bangårdens västra sida.  15 år
ID-nummer:  04525
Direktlänk: /bild/00004525/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  15 år
ID-nummer:  04526
Direktlänk: /bild/00004526/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  15 år
ID-nummer:  04527
Direktlänk: /bild/00004527/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets östfasad sedd från Järnvägsgatan.  15 år
ID-nummer:  04528
Direktlänk: /bild/00004528/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost från Järnvägsgatan.  15 år
ID-nummer:  04529
Direktlänk: /bild/00004529/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus på stationshustomten intill Järnvägsgatan, vy från norr.  15 år
ID-nummer:  04530
Direktlänk: /bild/00004530/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma uthus sett från vänster.  15 år
ID-nummer:  04531
Direktlänk: /bild/00004531/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellets östfasad.  15 år
ID-nummer:  04532
Direktlänk: /bild/00004532/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från nordost.  15 år
ID-nummer:  04533
Direktlänk: /bild/00004533/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellets västfasad mot spåren.  15 år
ID-nummer:  04534
Direktlänk: /bild/00004534/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från sydväst med stationshuset i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  04535
Direktlänk: /bild/00004535/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  15 år
ID-nummer:  04536
Direktlänk: /bild/00004536/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, östfasaden.  15 år
ID-nummer:  04537
Direktlänk: /bild/00004537/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, norra gaveln.  15 år
ID-nummer:  04538
Direktlänk: /bild/00004538/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  15 år
ID-nummer:  04539
Direktlänk: /bild/00004539/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  15 år
ID-nummer:  04540
Direktlänk: /bild/00004540/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal järnvägsbostad norr om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  04542
Direktlänk: /bild/00004542/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Det gamla järnvägshotellet sett från plattformen.  15 år
ID-nummer:  01105
Direktlänk: /bild/00001105/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett något mer från norr.  15 år
ID-nummer:  01106
Direktlänk: /bild/00001106/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslag på järnvägshotellet.  15 år
ID-nummer:  01107
Direktlänk: /bild/00001107/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  15 år
ID-nummer:  01108
Direktlänk: /bild/00001108/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av stationshusets fasad mot spåren.  15 år
ID-nummer:  01109
Direktlänk: /bild/00001109/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra gaveln på stationshuset.  15 år
ID-nummer:  01110
Direktlänk: /bild/00001110/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från nordost.  15 år
ID-nummer:  01111
Direktlänk: /bild/00001111/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, östra fasaden bort från spåren.  15 år
ID-nummer:  01112
Direktlänk: /bild/00001112/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Statonshuset, vy från nordost.  15 år
ID-nummer:  01113
Direktlänk: /bild/00001113/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet med stationshuset i förgrunden.  15 år
ID-nummer:  01114
Direktlänk: /bild/00001114/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, norra gaveln.  15 år
ID-nummer:  01115
Direktlänk: /bild/00001115/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  15 år
ID-nummer:  01116
Direktlänk: /bild/00001116/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från nordväst.  15 år
ID-nummer:  01122
Direktlänk: /bild/00001122/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  15 år
ID-nummer:  01123
Direktlänk: /bild/00001123/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 2 juni 2007

Jörns stationshus i kvällssol sett från ett tåg vid plattformen.  8 år
ID-nummer:  20143
Direktlänk: /bild/00020143/
Fotodatum: den 2 juni 2007
Publicerad: den 16 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 13 augusti 2006

Stationshuset sett från nattåget som gör uppehåll i Jörn tidigt på morgonen.  8 år
ID-nummer:  20144
Direktlänk: /bild/00020144/
Fotodatum: den 13 augusti 2006
Publicerad: den 16 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfart från Jörn, stationshuset och järnvägshotellet i morgonsolen.  8 år
ID-nummer:  20145
Direktlänk: /bild/00020145/
Fotodatum: den 13 augusti 2006
Publicerad: den 16 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!