Lokstallet

Bilder och filmer (16)

Fredag 25 juni 2010

Lokstallet i Jörn sett från söder. 4 år
ID-nummer:  20635
Direktlänk: /bild/00020635/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet vid norra bangårdsänden med normalhuvudspåret närmast i förgrunden. 4 år
ID-nummer:  20636
Direktlänk: /bild/00020636/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från sydost. 4 år
ID-nummer:  20637
Direktlänk: /bild/00020637/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gaveln mot spåren. 4 år
ID-nummer:  20638
Direktlänk: /bild/00020638/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från nordost. 4 år
ID-nummer:  20639
Direktlänk: /bild/00020639/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Endast två stallportar har numera spåranslutning. 4 år
ID-nummer:  20640
Direktlänk: /bild/00020640/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändskivan sedd från norr. 4 år
ID-nummer:  20641
Direktlänk: /bild/00020641/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändskivan sedd från nordväst intill stallbyggnaden. 4 år
ID-nummer:  20642
Direktlänk: /bild/00020642/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill stallet finns en lastkaj vid ett stickspår. 4 år
ID-nummer:  20643
Direktlänk: /bild/00020643/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret och lastkajen sedd från norr. 4 år
ID-nummer:  20644
Direktlänk: /bild/00020644/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från lastkajen. 4 år
ID-nummer:  20645
Direktlänk: /bild/00020645/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 23 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 juni 2008

Lokstallet med tillhörande vändskiva vid norra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  04518
Direktlänk: /bild/00004518/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett söderifrån från den öppna planen väster om bangården. 11 år
ID-nummer:  04523
Direktlänk: /bild/00004523/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 21 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vändskivan vid lokstallet. 12 år
ID-nummer:  01124
Direktlänk: /bild/00001124/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från sydväst från en lastkaj. 12 år
ID-nummer:  01125
Direktlänk: /bild/00001125/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från öster. 12 år
ID-nummer:  01127
Direktlänk: /bild/00001127/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!