Jörn (Jrn)

Jörn är en tätort i nordvästra hörnet av landskapet Västerbotten, cirka 65 kilometer nordväst om Skellefteå. För järnvägen har orten varit en viktig järnvägsknut, här ansluter den nedlagda men inte upprivna tvärbanan från Arvidsjaur till Stambanan genom övre Norrland. Tvärbanans anslutning till banan har tidigare varit bruten, men 2010 anslöts den åter för att de första kilometerna av banan fram till en lastplats för torv skulle kunna användas. Såväl nattågen som Norrtågs dagtåg stannar i Jörn.

Stationshuset i Jörn är ett tvåvåningshus av samma modell som stationshuset i Mellansel, dock i enklare utförande. Söder om stationshuset finns det gamla järnvägshotellet kvar men utan verksamhet och i hembygdsföreningens ägo. I lokstallet i Jörn finns en filial för Strukton Rail, f.d. Banproduktion som har ansvaret för banunderhållet på sträckorna Bastuträsk-Boden, Bastuträsk-Skellefteå och Nyfors-Piteå.

Geografisk översikt
Andra bilder från platsen (6)