Hednoret–Boden S

Linjen Hednoret - Boden södra är 4 kilometer lång och består av en blocksträcka. Vid utfarten från Hednoret ges fin utsikt först norrut mot lule älv och senare i sydvästlig riktning över jordbrukslandskapet kring Hedavan. I det 16-promeillesmotlut som följer passerar banan över landsvägen som följer Luleälvens södra sida och i backens övre del passeras Kristallvägen i en plankorsning, banan skär här genom utkanten av villaområdet Heden. Här börjar också en två kilometer lång raksträcka fram mot Luleälven med flera med- och motlut men där medluten dominerar.

När högerkurvan fram mot Luleälven börjar fortsätter banvallen fram mot gamla broläget över älven rakt fram samtidigt som den s.k. Engelska kanalen passeras. Detta är resterna av det kanalbygge för malmtransporter på Luleälven som föregick bygget av Malmbanan. Direkt efter bron över Luleälven följer sedan stationsgränsen till Boden södra.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (16)

Onsdag 4 juni 2008

Vy västerut mot norra infarten till Hednorets station. Bortom skogen till höger men före norrbottensgården som också skymtar till höger har tågresenären fin utsikt mot Luleälven drygt 100 meter från banan norr om densamma.  14 år
ID-nummer:  03695
Direktlänk: /bild/00003695/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen för banvaktstugan 293 Hednoret strax öster om norra infarten till Hednoret.  14 år
ID-nummer:  03694
Direktlänk: /bild/00003694/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den höga banvallen i backen ner mot Hednoret i närheten av vägporten.  14 år
ID-nummer:  03693
Direktlänk: /bild/00003693/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över odlingslandskapet kring den lilla sjön Hedavan med Långberget i bakgrunden. Lägg märke till ladorna som ligger med jämna mellanrum längs strandkanten.  14 år
ID-nummer:  03692
Direktlänk: /bild/00003692/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen mot Hednoret och byarna på Luleälvens södra sida passerar unde järnvägen i backen ner mot Hednorets station.  14 år
ID-nummer:  03690
Direktlänk: /bild/00003690/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten för vägen mellan Heden och Hednoret.  14 år
ID-nummer:  03691
Direktlänk: /bild/00003691/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vägporten sedd från norr.  15 år
ID-nummer:  00940
Direktlänk: /bild/00000940/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Plankorsningen med Kristallvägen i utkanten av Heden. Plankorsningen kallas hos Banverket för "Hedenforsvägen", vilket är vägen man kommer till om man svänger höger strax bortom korsningen.  14 år
ID-nummer:  03689
Direktlänk: /bild/00003689/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Plankorsningen med Kristallvägen i höstskrud.  14 år
ID-nummer:  03696
Direktlänk: /bild/00003696/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen mot Hednoret sedd från Kristallvägen, här syns också backen ner mot Hednoret.  14 år
ID-nummer:  03697
Direktlänk: /bild/00003697/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raksträckan på linjen i riktning mot Boden södra sedd från Kristallvägen.  14 år
ID-nummer:  03698
Direktlänk: /bild/00003698/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Linjen norrut mot Boden vid norra försignalen till Hednoret.  15 år
ID-nummer:  00941
Direktlänk: /bild/00000941/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Den flera kilometer långa raksträckan på linjen passerar genom ett varierat landskap med flera större uppodlade arealer.  14 år
ID-nummer:  03699
Direktlänk: /bild/00003699/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åkrar nordväst om banan vid Trångfors i kurvan sydväst om Luleälven.  14 år
ID-nummer:  03700
Direktlänk: /bild/00003700/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan fram mot bron över Luleälven, vägbron kan skymtas mitt i bild. I kurvan skymtar också vägporten över Framnäsvägen.  14 år
ID-nummer:  03701
Direktlänk: /bild/00003701/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Vägporten för Framnäsvägen till bebyggelsen längs Luleälvens strand väster om järnvägen. Denna ligger cirka 300 meter sydväst om bron över Luleälven.  14 år
ID-nummer:  03688
Direktlänk: /bild/00003688/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 16 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)