Hednoret (Ht)

Hednorets driftplats längs Stambanan genom övre Norrland ligger 8 järnvägskilometer söder om Boden C men geografiskt ungefär lika långt väster om samma station. Hednoret är en av de två stationer mellan Älvsbyn och Boden som fanns redan vid banans öppnande 1894. Stationen ligger mellan Luleälven och sjön Hedavan och mellan vattendragen finns ett smalt sund kallat Hedån som passeras på bro strax norr om bangården. Driftplatsen har två huvudspår (nummer 2 och 3, spår 1 närmast stationshuset är rivet) och på nordvästra sidan av bangården ligger stationshuset av Byskemodell, det nordligaste huset av denna typ. Stationen styrs idag av ett ställverk 59 från 1972 då det i samband med att fjärrblockering infördes ersatte ett vevställverk från 1920-talet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (31)

Lördag 20 september 2008

Stationshuset sett från nordväst. Stationshuset är byggt enligt den korta modellen av Byskehus, till skillnad från övriga kvarvarande Byskehus längs Stambanan genom övre Norrland. Huset har istället försetts med en sentida påbyggnad på den sida där den längre varienten av Byskemodellen forstätter med ytterligare en tvåvåningssektion.  15 år
ID-nummer:  03720
Direktlänk: /bild/00003720/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset försett med en gammal stationshusskylt, troligen en av de två som suttit på stationshusets gavlar.  15 år
ID-nummer:  03721
Direktlänk: /bild/00003721/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spårsidan dämpar ett plank de värsta oljuden från passerande tåg.  15 år
ID-nummer:  03722
Direktlänk: /bild/00003722/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från dess västra del.  15 år
ID-nummer:  03723
Direktlänk: /bild/00003723/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden ligger i kurva.  15 år
ID-nummer:  03724
Direktlänk: /bild/00003724/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan bangårdsänden och stationsgränsen finns denna obevakade plankorsning i utfartskurvan.  15 år
ID-nummer:  03725
Direktlänk: /bild/00003725/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På västra sidan av stationen är åkrarna mindre och visar i högre grad tendenser till att växa igen.  15 år
ID-nummer:  03726
Direktlänk: /bild/00003726/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från den obevakade plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  03727
Direktlänk: /bild/00003727/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfarten mot Degerbäcken sker västerut. Här ser vi utfartsblocksignalen från plankorsningen i utfartskurvan.  15 år
ID-nummer:  03728
Direktlänk: /bild/00003728/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Infarten från Boden till Hednorets station.  15 år
ID-nummer:  03729
Direktlänk: /bild/00003729/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kilometer 1136 omedelbart öster om bangården passerar banan på bro över Hedån som förbinder Hedavan söder om banan med Luleälven norr om densamma.  15 år
ID-nummer:  03712
Direktlänk: /bild/00003712/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Hedån.  15 år
ID-nummer:  03713
Direktlänk: /bild/00003713/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra utfarten mot Boden sker österut, i förgrunden den ägoväg som passerar över banan i en obevakad plankorsning strax öster om Hedån.  15 år
ID-nummer:  03714
Direktlänk: /bild/00003714/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Hednoret sedd från öster.  15 år
ID-nummer:  03715
Direktlänk: /bild/00003715/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens norra sida närmast stationehuset är ett spår rivet. Huvudtågspåret närmast fotografen har nummer 2 och sidotågspåret nummer 3.  15 år
ID-nummer:  03716
Direktlänk: /bild/00003716/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och fjärrkuren norr om bangården.  15 år
ID-nummer:  03717
Direktlänk: /bild/00003717/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plats vid stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03718
Direktlänk: /bild/00003718/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  15 år
ID-nummer:  03719
Direktlänk: /bild/00003719/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Södra utfarten från Hednoret mot Degerbäcken och Älvsbyn.  15 år
ID-nummer:  00927
Direktlänk: /bild/00000927/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i Hednoret, där växeln ligger mitt i kurvan.  15 år
ID-nummer:  00928
Direktlänk: /bild/00000928/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset av Byskemodellen är idag en välhållen bebodd villa.  15 år
ID-nummer:  00929
Direktlänk: /bild/00000929/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad bort från spåren.  15 år
ID-nummer:  00930
Direktlänk: /bild/00000930/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets stationsbyggnad ligger strax norr om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  00931
Direktlänk: /bild/00000931/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens sidoområden var här mycket igenväxt.  15 år
ID-nummer:  00932
Direktlänk: /bild/00000932/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom träden och buskarna döljer sig mellansignalerna vid bangårdens norra ände.  15 år
ID-nummer:  00933
Direktlänk: /bild/00000933/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  00934
Direktlänk: /bild/00000934/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra änden.  15 år
ID-nummer:  00935
Direktlänk: /bild/00000935/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  00936
Direktlänk: /bild/00000936/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Ht 3/6 vid sidotågspårets norra ände.  15 år
ID-nummer:  00937
Direktlänk: /bild/00000937/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Ht 2/6 vid huvudtågspårets norra ände.  15 år
ID-nummer:  00938
Direktlänk: /bild/00000938/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–31
Andra bilder från platsen (4)