Alån

Skogsälven Alån, eller Aleån som den också kallas, rinner från Slyträsket till Bottenviken vid Ersnäs mellan Luleå och Piteå. Stambanan genom övre Norrland passerar över vattendraget vid norra infarten till Brännberg.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Lördag 7 juni 2008

Den gamla och den nya banvallen sedda söderut några hundra meter norr om bron över Alån. Den nya banvallen gör här en mjuk sväng västerut, i den gamla sträckningen var raksträckan norr om ån ännu längre än idag.  15 år
ID-nummer:  03778
Direktlänk: /bild/00003778/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 2 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen norr om Alån.  15 år
ID-nummer:  03779
Direktlänk: /bild/00003779/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 2 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla brofästena vid Alån sedda från norr.  15 år
ID-nummer:  03780
Direktlänk: /bild/00003780/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 2 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla norra brofästet med den nya banan i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  03781
Direktlänk: /bild/00003781/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 2 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra brofästet i gamla sträckningen.  15 år
ID-nummer:  03782
Direktlänk: /bild/00003782/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 2 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brofästena sedda från norra stranden.  15 år
ID-nummer:  03783
Direktlänk: /bild/00003783/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 2 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron över Alån.  15 år
ID-nummer:  03784
Direktlänk: /bild/00003784/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 2 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Alån, söder om bron börjar bebyggelsen i Brännberg.  15 år
ID-nummer:  03785
Direktlänk: /bild/00003785/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 2 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lutningstavla vid norra brofästet i gamla sträckningen. Den nya banan passerar idag betydligt högre över älven än den gamla.  15 år
ID-nummer:  03786
Direktlänk: /bild/00003786/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 2 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!