Brännberg–Degerbäcken

Linjen Brännberg–Degerbäcken är 11,3 kilometer lång och är därmed den längsta linjesträckan mellan Boden och Älvsbyn. Linjen är också den enda mellan dessa orter som är indelad i två blocksträckor. Vid den något rätade utfartskurvan från Brännberg passeras Alån på en bro och där linjen återvänder till sin gamla sträckning efter driftplatsgränsen finns en vägport för en liten ägoväg. Linjen stabiliserar sig här i nordostlig riktning på den följande nästan kilometerlånga raklinjen där det finns gammal betes- och odlingsmark på sydöstra sidan och myrmark i form av den stora Svanamyran på nordvästra sidan av järnvägen.

I den följande vänsterkurvan har banan kommit in i skogsmark igen och vrids nu till nästan nordlig riktning på den cirka två och en halv kilometer långa raklinje som följer. I sydligaste delen av raklinjen finns en bevakad plankorsning med den enskilda vägen mellan Brännberg och Långsjön, vägen följer sedan nära järnvägens västra sida på hela raklinjen. Vid sjön Slyträskets östra ände finns en varmgångs- och hjulplattedetektor i spåret och här strax intill ges fin utsikt över sjön västerut. Efter en svag men ganska lång högerkurva följer mellanblocksignalen mitt på den följande raklinjen. Lutningarna på den södra blocksträckan är små med varierande med- och motlut.

Den nordligaste kurvan på södra blocksträckan inleder en total omsvängning av färdriktningen när järnvägen nu börjar leta sig ner mot Luleälvens dalgång. Efter en något skarpare högerkurva norr om blocksignalen är riktningen nordostlig när järnvägen når den gamla militärmötesplatsen och lastplatsen Karptjärn i början på den följande kilometerlånga raklinjen. Efter den gamla trafikplatsen inleds ett kraftigt medlut som varar i cirka en och en halv kilometer förbi den kurva där hela stambanan når sin nordligaste punkt, något längre norrut än Boden C. Kurvan är den skarpaste av de tre högerkurvorna som tillsammans vrider banan till ostsydostlig riktning och därmed fullbordar riktningsomsvängningen.

Efter den nordligaste punkten följer en två kilometer lång raklinje och efter en halv kilometer planar banan ut i den flacka terrängen nedanför de berg som avgränsar Luleälvens dalgång söderut. Endast en kort och svag vänsterkurva återstår därefter innan linjen avslutas mitt på en 700 meter lång raklinje precis där banan bryter fram ur skogen och når det småskaliga odlingslandskapet i Degerbäcken.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (21)

Torsdag 18 september 2014

Nattåget 91 rullar söderut på nybytt spår i norra delen av linjen mellan Degerbäcken och Brännberg.  7 år
ID-nummer:  21222
Direktlänk: /bild/00021222/
Fotodatum: den 18 september 2014
Publicerad: den 12 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Plankorsningen med landsvägen mellan Långsjön och Brännberg sedd från öster.  15 år
ID-nummer:  03770
Direktlänk: /bild/00003770/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  03771
Direktlänk: /bild/00003771/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  03772
Direktlänk: /bild/00003772/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus för den nya anläggningen vid km ~1121+100.  15 år
ID-nummer:  03765
Direktlänk: /bild/00003765/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utrustning i spåret.  15 år
ID-nummer:  03766
Direktlänk: /bild/00003766/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utrustning under rälsen.  15 år
ID-nummer:  03767
Direktlänk: /bild/00003767/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från detektoranläggningen.  15 år
ID-nummer:  03768
Direktlänk: /bild/00003768/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från detektoranläggningen.  15 år
ID-nummer:  03769
Direktlänk: /bild/00003769/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt västerut från banan över sjön Slyträsket.  15 år
ID-nummer:  03761
Direktlänk: /bild/00003761/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid platsen med sjöutsikt finns också en äldre detektoranläggning som troligtvis ersätts av den några hundra meter längre söderut.  15 år
ID-nummer:  03763
Direktlänk: /bild/00003763/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den äldre detektoranläggningen mot den nya dito.  15 år
ID-nummer:  03764
Direktlänk: /bild/00003764/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs linjen i riktning mot Degerbäcken från den äldre detektoranläggningen.  15 år
ID-nummer:  03762
Direktlänk: /bild/00003762/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs banan mot Degerbäcken från kilometer 1124. Här inleds den långa kraftiga (upp till 17 promille) lutningen ner mot Degerbäcken.  15 år
ID-nummer:  03758
Direktlänk: /bild/00003758/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs banan söderut, här syns också försignalen till mellanblocksignalen Dbn L3.  15 år
ID-nummer:  03759
Direktlänk: /bild/00003759/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns vissa byggander längs banan även fast linjen går genom delvis väglöst land. Den här ligger vid kilometer 1024.  15 år
ID-nummer:  03760
Direktlänk: /bild/00003760/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Vägporten sedd från sydost.  15 år
ID-nummer:  03774
Direktlänk: /bild/00003774/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid vägporten slutar raksträckan med en svag kurva som tillkom i samband med den nya bron över Alån.  15 år
ID-nummer:  03775
Direktlänk: /bild/00003775/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Vägporten för en mindre väg till några fastigheter väster om banan strax norr om infartssignalen till Brännberg.  15 år
ID-nummer:  03773
Direktlänk: /bild/00003773/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Plankorsningen dess från väster.  15 år
ID-nummer:  01896
Direktlänk: /bild/00001896/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällssol över Slyträsket sedd från landsvägen midsommarafton 2007, jänvägen passerar ett tiotal meter bakom fotografen.  15 år
ID-nummer:  01897
Direktlänk: /bild/00001897/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)