Brännberg-Degerbäcken

Linjen Degerbäcken - Brännberg är 11,3 kilometer lång och är därmed den längsta linjesträckan mellan Boden och Älvsbyn. Linjen är också den enda på sträckan som är indelad i två blocksträckor.

Bilder och filmer (27)

Tisdag 4 november 2008

Strax norr om stationsgränsen i Brännberg passerar banan på bro över en mindre väg.
ID-nummer:  03787
Direktlänk: /bild/00003787/
Fotodatum: den 4 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Vid vägporten slutar raksträckan med en svag kurva som tillkom i samband med den nya bron över Alån. 11 år
ID-nummer:  03775
Direktlänk: /bild/00003775/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten sedd från sydost. 11 år
ID-nummer:  03774
Direktlänk: /bild/00003774/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten för en mindre väg till några fastigheter väster om banan strax norr om infartssignalen till Brännberg. 11 år
ID-nummer:  03773
Direktlänk: /bild/00003773/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 november 2008

Efter den första kilometerlånga raksträckan norr om Brännberg passerar banan i utkanten av Svanamyran och kommer sedan fram till en två och en halv kilometer lång raksträcka där vi hittar linjens enda plankorsning i södra delen. Från Brännberg går allmänna vägar mot Älvsbyn och mot Boden via Vändträsk. Det finns också en allmän väg i nordvästlig riktning, men den slutar i Åkerholmen. Den enda väganslutningen i riktning mot nordväst är en ensklild väg mot Långsjön som sedan fortsätter till Bredåker vid Luleälven.
ID-nummer:  03788
Direktlänk: /bild/00003788/
Fotodatum: den 4 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Plankorsningen med landsvägen mellan Långsjön och Brännberg sedd från öster. 11 år
ID-nummer:  03770
Direktlänk: /bild/00003770/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen. 11 år
ID-nummer:  03771
Direktlänk: /bild/00003771/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen. 11 år
ID-nummer:  03772
Direktlänk: /bild/00003772/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Plankorsningen dess från väster. 11 år
ID-nummer:  01896
Direktlänk: /bild/00001896/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 november 2008

Längre norrut på samma raksträcka finns en varmgångs- och hjulplattedetektor.
ID-nummer:  03789
Direktlänk: /bild/00003789/
Fotodatum: den 4 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Teknikhus för den nya anläggningen vid km ~1121+100. 11 år
ID-nummer:  03765
Direktlänk: /bild/00003765/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utrustning i spåret. 11 år
ID-nummer:  03766
Direktlänk: /bild/00003766/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utrustning under rälsen. 11 år
ID-nummer:  03767
Direktlänk: /bild/00003767/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från detektoranläggningen. 11 år
ID-nummer:  03768
Direktlänk: /bild/00003768/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från detektoranläggningen. 11 år
ID-nummer:  03769
Direktlänk: /bild/00003769/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 november 2008

Den enskilda vägen mellan Brännberg och Långsjön går parallellt med järnvägen en kortare sträcka. Vid kilometer 1121+350 får tågresenären en kort utsikt över sjön Slyträsket.
ID-nummer:  03790
Direktlänk: /bild/00003790/
Fotodatum: den 4 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Utsikt västerut från banan över sjön Slyträsket. 11 år
ID-nummer:  03761
Direktlänk: /bild/00003761/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Kvällssol över Slyträsket sedd från landsvägen midsommarafton 2007, jänvägen passerar ett tiotal meter bakom fotografen. 11 år
ID-nummer:  01897
Direktlänk: /bild/00001897/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Vid platsen med sjöutsikt finns också en äldre detektoranläggning som troligtvis ersätts av den några hundra meter längre söderut. 11 år
ID-nummer:  03763
Direktlänk: /bild/00003763/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den äldre detektoranläggningen mot den nya dito. 11 år
ID-nummer:  03764
Direktlänk: /bild/00003764/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs linjen i riktning mot Degerbäcken från den äldre detektoranläggningen. 11 år
ID-nummer:  03762
Direktlänk: /bild/00003762/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 november 2008

Efter den långa raksträckan i nordsydlig ritning följer norrut mot Degerbäcken tre kurvor med mellanliggande kortare raksträckor som vrider banan till ost-västlig riktning. Samtidigt inleds ett långt kraftigt medlut.
ID-nummer:  03791
Direktlänk: /bild/00003791/
Fotodatum: den 4 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 september 2008

Vy norrut längs banan mot Degerbäcken från kilometer 1124. Här inleds den långa kraftiga (upp till 17 promille) lutningen ner mot Degerbäcken. 11 år
ID-nummer:  03758
Direktlänk: /bild/00003758/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs banan söderut, här syns också försignalen till mellanblocksignalen Dbn L3. 11 år
ID-nummer:  03759
Direktlänk: /bild/00003759/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns vissa byggander längs banan även fast linjen går genom delvis väglöst land. Den här ligger vid kilometer 1024. 11 år
ID-nummer:  03760
Direktlänk: /bild/00003760/
Fotodatum: den 20 september 2008
Publicerad: den 31 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 november 2008

Vid den nordligaste av de tre kurvorna, omkring kilometer 1125 når banan sin nordligaste punkt, något längre norrut än Boden C. Banan fram till Degerbäcken fortsätter med två raksträckor och fortsatt kraftiga medlut upp till 17 promille. Vid kilometer 1126 låg förut lastplatsen Karptjärn och här planar banan tillfälligt ut några hundra meter.
ID-nummer:  03792
Direktlänk: /bild/00003792/
Fotodatum: den 4 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 18 september 2014

Nattåget 91 rullar söderut på nybytt spår i norra delen av linjen mellan Degerbäcken och Brännberg. 3 år
ID-nummer:  21222
Direktlänk: /bild/00021222/
Fotodatum: den 18 september 2014
Publicerad: den 12 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)