Brännberg (Brg)

När Stambanan drogs fram genom lanskapet mellan Älvsbyn och Boden förlades en station vid passagen av Alåns dalgång. Här fanns två små byar, Johannisfors och Johannisberg. Stationen fick dock namnet Brännberg efter berget som ligger nordost om stationen. Byn kring stationen fick under början av 1900-talet ett nytt liv i och med att kolonat anlades, de första i landet. Varje kolonist fick en lägenhet och en mindre odlingsareal, till stor del på urdikad myrmark och var och en lika mycket mark. Kolonaten blev ingen längre företeelse, de ombildades senare till ett mindra antal större jordbruk, men i och med kolonaten växte Brännbergs befolkning stadigt.

Idag är Brännberg en levande by med varierad bebyggelse och ökande invånarantal. I byn finns friskola och butik. På det gamla sågverksområdet huserar idag Brännbergs trä, en träförädlingsindustri med ett 40-tal anställda. Den samlade bebyggelsen i byn ligger huvudsakligen längs huvudvägen genom byn, vägen mot Åkerholmen. Stambanan korsar denna väg i bangårdens norra del. Stationshuset, som liksom övriga ursprungliga landsbygdsstationer längs stambanan i trakten var av Byskemodell, stod på östra sidan av bangården.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (31)

Lördag 7 juni 2008

Norra infarten till Brännberg är belägen strax norr om bron över Alån.  15 år
ID-nummer:  03794
Direktlänk: /bild/00003794/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartssignalen norrut från Brännberg.  15 år
ID-nummer:  03795
Direktlänk: /bild/00003795/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut från Brännberg.  15 år
ID-nummer:  03796
Direktlänk: /bild/00003796/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudvägen genom byn passerar över järnvägen i en plankorsning i bangårdens norra del.  15 år
ID-nummer:  03797
Direktlänk: /bild/00003797/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i bangårdens norra del.  15 år
ID-nummer:  03798
Direktlänk: /bild/00003798/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från dess södra ände.  15 år
ID-nummer:  03811
Direktlänk: /bild/00003811/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden. I bakgrunden till höger kan man skymta den gamla linjesträckningen söderut vika av från den nuvarande.  15 år
ID-nummer:  03812
Direktlänk: /bild/00003812/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut sedd från södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  03813
Direktlänk: /bild/00003813/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med dess södra ände i förgrunden.  15 år
ID-nummer:  03814
Direktlänk: /bild/00003814/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart söder om bangården finns denna längdmätningsförkortning efter linjeomläggningarna på sträckan Brännberg-Älvsbyn.  15 år
ID-nummer:  03815
Direktlänk: /bild/00003815/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den endast 56 meter långa kilometer 1115 söder om bangården i Brännberg.  15 år
ID-nummer:  03816
Direktlänk: /bild/00003816/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut från Brännberg går genom en djup skärning.  15 år
ID-nummer:  03817
Direktlänk: /bild/00003817/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Norra bangårdsänden sedd från plankorsningen. Här ligger byns bebyggelse nära järnvägen.  15 år
ID-nummer:  03799
Direktlänk: /bild/00003799/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden, strax bakom kurvan ligger bron över Alån.  15 år
ID-nummer:  03800
Direktlänk: /bild/00003800/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra del sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  03801
Direktlänk: /bild/00003801/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plankorsningen i banagårdens norra ände.  15 år
ID-nummer:  03802
Direktlänk: /bild/00003802/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På västra sidan av bangården söder om plankorsningen har det funnits en lastkaj för byns sågverk. Idag är lastkajen jämnad med marken.  15 år
ID-nummer:  03803
Direktlänk: /bild/00003803/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester av lastkaj och möjligen också någon byggnad med sågen i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  03804
Direktlänk: /bild/00003804/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut. Makadamhögen till vänster ligger på den idag öppna yta där stationshuset tidigare stod.  15 år
ID-nummer:  03805
Direktlänk: /bild/00003805/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets fjärrkur på östra sidan av bangården, norr om det numera rivna stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03806
Direktlänk: /bild/00003806/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren är välskyltad, här sedd från sydväst.  15 år
ID-nummer:  03807
Direktlänk: /bild/00003807/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren och bangården norrut.  15 år
ID-nummer:  03808
Direktlänk: /bild/00003808/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från stationshusets tidigare plats.  15 år
ID-nummer:  03809
Direktlänk: /bild/00003809/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brännbergs såg väster om banan.  15 år
ID-nummer:  03810
Direktlänk: /bild/00003810/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 5 november 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Bangården i Brännberg sedd från platsen för det gamla stationshuset.  15 år
ID-nummer:  00600
Direktlänk: /bild/00000600/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens stationsbyggnad på östra sidan av banan.  15 år
ID-nummer:  00601
Direktlänk: /bild/00000601/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där stationshuset stod.  15 år
ID-nummer:  00602
Direktlänk: /bild/00000602/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården finns denna plankorsning.  15 år
ID-nummer:  00603
Direktlänk: /bild/00000603/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  00604
Direktlänk: /bild/00000604/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  00605
Direktlänk: /bild/00000605/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–31
Andra bilder från platsen (15)