Omgivningar

Den nya järnvägen och järnvägsstationen i Örnsköldsvik har byggts in i det dramatiska landskapet som karakteriserar staden. Stationsläget högt upp i Varvs­bergets sluttning och den långa bron vid infarten från Umeå gör att järnvägen syns från många platser.

Bilder och filmer (26)

Söndag 29 augusti 2010

Uppe i bergssluttningen har man denna utsikt över hoppbacken och staden.  13 år
ID-nummer:  08448
Direktlänk: /bild/00008448/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna, resecentrum och Örnsköldsviksfjärden sedda från bergssluttningen vid hoppbacken.  13 år
ID-nummer:  08449
Direktlänk: /bild/00008449/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 17 juli 2010

Vy från Själevadsgatan med Botniabanans norra infart i förgrunden, Mellanselsbanan följer varvsbergets nordsluttning längre bort i bild.  13 år
ID-nummer:  08184
Direktlänk: /bild/00008184/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nya Örnsköldsvik C i Varvsbergets nordsluttning med Botniabanans norra infart i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  08185
Direktlänk: /bild/00008185/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot Örnsköldsviksfjärden från Själevadsgatan vid Åsbergstunnelns södra mynning.  13 år
ID-nummer:  08186
Direktlänk: /bild/00008186/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På långt avstånd kan man se den nya stationsbyggnaden som sträcker sig från bangården till höger ända ner mot universitetsområdet i hamnen.  13 år
ID-nummer:  08187
Direktlänk: /bild/00008187/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora entrén till busstation och järnvägsstation nere i inre hamnen.  13 år
ID-nummer:  08188
Direktlänk: /bild/00008188/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Som en lång orm sträcker sig byggnaden från det gamla hamnområdet över Modovägen upp till den nya järnvägsstationen, vy från norr.  13 år
ID-nummer:  08189
Direktlänk: /bild/00008189/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsstationens läge i den branta sluttningen ut mot bron över hoppbacken och bron för Botniabanans norra utfart gör att spåren från centrum sett tycks ligga på en hög mur.  13 år
ID-nummer:  08190
Direktlänk: /bild/00008190/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den norra delen av bangården ligger spåren på bro över den stora hoppbacken som också i och med bygget fick flytta längre in i berget. 1  13 år
ID-nummer:  08191
Direktlänk: /bild/00008191/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
#1 Stefan , 6 juli 2011, 23:18
Ohhhh , Varför ni ser ut på järnväg över hoppbacken så fel plan kan livfarligare olycka ? Kan de eller ungdom träning med snöa där ändå framöver . Kan ni säga till kommunalråd och besked banverket som bäst slumpa järnvägar utflytta därifrån hoppbacken annan plats Smile :)
Örnsköldsvik C sedd från nordost från hoppbackens nedre ände.  13 år
ID-nummer:  08192
Direktlänk: /bild/00008192/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut fortsätter banan på den höga muren fram mot utfarten norrut, Mellanselsbanan viker av något tidigare och följer skogen till vänster i bild.  13 år
ID-nummer:  08193
Direktlänk: /bild/00008193/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid bron över hoppbacken finns också trappor upp till de båda plattformarna.  13 år
ID-nummer:  08194
Direktlänk: /bild/00008194/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Höjdskillnaderna inom den långsmala stationsbyggnaden är stora, från spången till vänster i bild till den låga delen till höger som ändå ligger som en bro över Modovägen.  13 år
ID-nummer:  08234
Direktlänk: /bild/00008234/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen och staden sedd från servicevägen i sluttningen i söder.  13 år
ID-nummer:  08235
Direktlänk: /bild/00008235/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot stationsbyggnadens väg ner mot det gamla hamnområdet från sluttningen väster om spåren.  13 år
ID-nummer:  08236
Direktlänk: /bild/00008236/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av bangården med Örnsköldsviksfjärden i bakgrunden sedd från spången överst i hisstornet på bangårdens västra sida.  13 år
ID-nummer:  08237
Direktlänk: /bild/00008237/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resterande del av bangården med centrala staden i bakgrunden, vy norrut från ungefär samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08238
Direktlänk: /bild/00008238/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från samma fina utsiktsplats.  13 år
ID-nummer:  08239
Direktlänk: /bild/00008239/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut har man denna utsikt mot sydost över stationsbyggnaden och fjärden.  13 år
ID-nummer:  08240
Direktlänk: /bild/00008240/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och staden sedd från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08241
Direktlänk: /bild/00008241/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården och bron över hoppbacken sedd från sluttningen i väster.  13 år
ID-nummer:  08242
Direktlänk: /bild/00008242/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftplatsgränsen till Örnsköldsvik C från Mellanselsbanan utgör också systemgräns till system E2. Här finns utöver infartstavlan Ök 151 (signalpunktstavlan med gul pil på blå botten) också en nedkopplingstavla med lampa eftersom kontaktledningen är sektionerad här.  13 år
ID-nummer:  08180
Direktlänk: /bild/00008180/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten från Örnsköldsvik mot Mellansel med systemgränstavlan mot system M.  13 år
ID-nummer:  08181
Direktlänk: /bild/00008181/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid utfarten finns också en optisk signal som dock inte hade tagits i bruk här.  13 år
ID-nummer:  08182
Direktlänk: /bild/00008182/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Örnsköldsvik sker parallellt med E4:an in mot centrum, längre fram syns Botniabanans infart på bro norrifrån.  13 år
ID-nummer:  08183
Direktlänk: /bild/00008183/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!