Örnsköldsviks resecentrum

Örnsköldsviks resecentrum är den kombinerade stationsbyggnaden och bussterminalen som invigdes i samband med invigningen av hela Botniabanan sista helgen i augusti 2010. Huvudentrén är riktad mot öster mot centrala staden och ligger nere i det gamla hamnområdet i nära anslutning till universitetscampus. I anslutning till entrén finns den nya bussterminalen som ersatte den tidigare som var belägen något kvarter längre norrut. Från entrén finns också en lång rulltrappa som inleder förbindelsegången mot järnvägen. Den sträcker sig över bussarnas infart till terminalen och den breda Modovägen som förbinder de södra stadsdelarna med centrum. Gången når fram till järnvägen ett plan under spåren och härifrån finns trappor och hissar upp till de båda plattformarna. En vänthall finns på östra sidan vid plattformen för spår 11.

Bilder och filmer (27)

Fredag 28 oktober 2016

Örnsköldsviks resecentrum en sen höstkväll.  7 år
ID-nummer:  21339
Direktlänk: /bild/00021339/
Fotodatum: den 28 oktober 2016
Publicerad: den 1 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 29 augusti 2010

Busstationen i södra delen av resecentrum sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  08421
Direktlänk: /bild/00008421/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resecentrum sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  08422
Direktlänk: /bild/00008422/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Busstationen, interiör.  13 år
ID-nummer:  08423
Direktlänk: /bild/00008423/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Busstationen är avdelad från övriga resecentrum genom en glasvägg.  13 år
ID-nummer:  08424
Direktlänk: /bild/00008424/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rulltrapporna upp mot järnvägen från nedre plan vid resecentrums huvudentré.  13 år
ID-nummer:  08425
Direktlänk: /bild/00008425/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Informationstavlan vid huvudentrén.  13 år
ID-nummer:  08426
Direktlänk: /bild/00008426/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under första trafikdagen informerade Norrtåg vid huvudentrén.  13 år
ID-nummer:  08427
Direktlänk: /bild/00008427/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudentrén är luftig med mycket stor takhöjd.  13 år
ID-nummer:  08428
Direktlänk: /bild/00008428/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en första längre rulltrappa följer en kortare upp till planet som sträcker sig över Modovägen.  13 år
ID-nummer:  08429
Direktlänk: /bild/00008429/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot huvudentrén från översta våningen i denna del av byggnaden.  13 år
ID-nummer:  08430
Direktlänk: /bild/00008430/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gången över Modovägen bort mot järnvägsdelen av den långsmala resecentrumbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  08431
Direktlänk: /bild/00008431/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söderut har man utsikt mot stadens gamla station.  13 år
ID-nummer:  08432
Direktlänk: /bild/00008432/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut syns järnvägen och hoppbacken till vänster, framför dessa passerar Modovägen.  13 år
ID-nummer:  08433
Direktlänk: /bild/00008433/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot stadens centrala delar från gångpassagen.  13 år
ID-nummer:  08434
Direktlänk: /bild/00008434/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I andra änden av passagen befinner man sig på nedersta planet av tre.  13 år
ID-nummer:  08435
Direktlänk: /bild/00008435/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rulltrappan upp mot plattformen vid spår 11 från nedre planet, i bakgrunden syns Modovägen.  13 år
ID-nummer:  08436
Direktlänk: /bild/00008436/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vänthallen vid spår 11 sett norrut.  13 år
ID-nummer:  08437
Direktlänk: /bild/00008437/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till spår 11 finns rulltrappa, hiss och vanlig trappa, här syns norra delen av byggnaden vid spår 11.  13 år
ID-nummer:  08438
Direktlänk: /bild/00008438/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan ner från spår 11 med hissen och rulltrappan i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08439
Direktlänk: /bild/00008439/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan till spår 11 sedd från nedre plan, till höger finns också en entré till detta plan från parkeringarna närmast spåren.  13 år
ID-nummer:  08441
Direktlänk: /bild/00008441/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Informationstavlan på nedre plan i järnvägsdelen av resecentrum.  13 år
ID-nummer:  08442
Direktlänk: /bild/00008442/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För att ta sig till spår 12 fortsätter man in under spåren i byggnadens västligaste del.  13 år
ID-nummer:  08443
Direktlänk: /bild/00008443/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till spår 12 finns ingen rulltrappa, bara vanlig trappa och hiss. Här syns trappan med hissen i bakgrunden vid utgången till spår 12, för att komma till hissen måste den södra dörren användas.  13 år
ID-nummer:  08444
Direktlänk: /bild/00008444/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tar man hissen vid spår 12 upp till översta våningen har man denna utsikt över resecentrum och staden. 1  13 år
ID-nummer:  08445
Direktlänk: /bild/00008445/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
#1 hiss eller diss?, 16 februari 2015, 20:54
ja,,, visst är det synd att man inte kan ta den hissen då pga att den är avstängd???
Detta övre plan är bara en öppen gång med tak från en av vägarna i bergssluttningen ut till hissen.  13 år
ID-nummer:  08446
Direktlänk: /bild/00008446/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gången ut till hissen med Örnsköldsviksfjärden i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08447
Direktlänk: /bild/00008447/
Fotodatum: den 29 augusti 2010
Publicerad: den 22 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!