Plattformsvyer

Den nya bangården vid Örnsköldsvik C har två spår i nord-sydlig riktning med Botniabanans normalhuvudspår på östra sidan, spår 11. Längs detta spår finns en plattform som sträcker sig nästan hela vägen mellan växlarna i spårets ändpunkter. Vid det avvikande huvudspåret på bangårdens västra sida finns en kortare plattform som sträcker sig från stationsbyggnaden i söder till bron över hoppbacken i norr. Möjlighet att gå mellan plattformarna ges dels inne i stationsbyggnaden och dels genom trapporna vid bron över hoppbacken. Strax norr om den västra kortare plattformens norra ände finns växeln som ansluter Mellanselsbanan till det avvikande huvudspåret. Den viker sedan av mot nordväst strax söder om norra bangårdsänden. Omedelbart söder om växeln mellan huvudspåren i söder viker banan mot industrierna i södra delen av staden av mot en ny bro över Modovägen ner mot den gamla bangården i hamnen.

Bilder och filmer (54)

Lördag 8 januari 2011

Norra bangårdsänden och utfarten mot Umeå sedd från den långa östra plattformens norra ände, till vänster syns utfarten mot Mellansel.  12 år
ID-nummer:  10395
Direktlänk: /bild/00010395/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra delen av plattformen vid spår 11.  12 år
ID-nummer:  10396
Direktlänk: /bild/00010396/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plattform vid trappan söder om hoppbacken.  12 år
ID-nummer:  10397
Direktlänk: /bild/00010397/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 11 sedd norrut under taket.  12 år
ID-nummer:  10398
Direktlänk: /bild/00010398/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plattform mot stationsbyggnaden.  12 år
ID-nummer:  10399
Direktlänk: /bild/00010399/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket är uppdelat i flera sektioner, vy norrut.  12 år
ID-nummer:  10400
Direktlänk: /bild/00010400/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd vid stationsbyggnaden.  12 år
ID-nummer:  10401
Direktlänk: /bild/00010401/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnadens trapphus vid spår 12 på bangårdens västra sida.  12 år
ID-nummer:  10402
Direktlänk: /bild/00010402/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformen vid spår 12.  12 år
ID-nummer:  10403
Direktlänk: /bild/00010403/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsentrén på östra sidan sedd från den västra.  12 år
ID-nummer:  10404
Direktlänk: /bild/00010404/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden med stationsbyggnaden i förgrunden.  12 år
ID-nummer:  10405
Direktlänk: /bild/00010405/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 1 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 17 juli 2010

Norra bangårdsänden och Botniabanans norra utfart, vy norrut.  13 år
ID-nummer:  08195
Direktlänk: /bild/00008195/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanselsbanan ansluter från nordväst till det avvikande huvudspåret något söder om norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  08196
Direktlänk: /bild/00008196/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  08199
Direktlänk: /bild/00008199/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med mellantavlan Ök 132 vid normalhuvudspåret, Mellanselsbanan till vänster.  13 år
ID-nummer:  08198
Direktlänk: /bild/00008198/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut med Mellanselsbanans anslutningsväxel i förgrunden och hoppbacken i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08197
Direktlänk: /bild/00008197/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen på östra sidan bangården längs normalhuvudspåret når nästa ända fram till bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  08200
Direktlänk: /bild/00008200/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från bron över hoppbacken.  13 år
ID-nummer:  08201
Direktlänk: /bild/00008201/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hoppbacken sedd från östra plattformen på Örnsköldsvik C.  13 år
ID-nummer:  08202
Direktlänk: /bild/00008202/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra änden av bron över backen, det avvikande huvudspårets mellantavla vid norra änden finns omedelbart utanför vänster bildkant strax före växeln mot Mellansel.  13 år
ID-nummer:  08203
Direktlänk: /bild/00008203/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid plattformstakets början strax söder om hoppbacken.  13 år
ID-nummer:  08204
Direktlänk: /bild/00008204/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08205
Direktlänk: /bild/00008205/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är bara den östra plattformen vid spår 11 som har plattformstak på längre sträcka.  13 år
ID-nummer:  08206
Direktlänk: /bild/00008206/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot bron över hoppbacken, mellantavla för normalhuvudspåret 11 finns även vid plattformstakets norra ände.  13 år
ID-nummer:  08207
Direktlänk: /bild/00008207/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över centrala Örnsköldsvik från den östra plattformen.  13 år
ID-nummer:  08208
Direktlänk: /bild/00008208/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av bangården finns stationsbyggnaden med tunnel under spåren.  13 år
ID-nummer:  08210
Direktlänk: /bild/00008210/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut strax norr om stationsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  08209
Direktlänk: /bild/00008209/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets förlängning över Modovägen ner mot hamnområdet och entrén där sedd från plattformen.  13 år
ID-nummer:  08211
Direktlänk: /bild/00008211/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden vid västra plattformen sedd från den östra, här finns även hiss upp i Varvsbergets sluttning.  13 år
ID-nummer:  08212
Direktlänk: /bild/00008212/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid stationsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  08213
Direktlänk: /bild/00008213/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid stationsbyggnaden, här finns mellantavlor vid båda spåren.  13 år
ID-nummer:  08214
Direktlänk: /bild/00008214/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnadens förlängning ner mot hamnområdet sett från plattformen söder om denna, i bakgrunden till höger syns univeritetscampus.  13 år
ID-nummer:  08215
Direktlänk: /bild/00008215/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut med stationsbyggnaden i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  08216
Direktlänk: /bild/00008216/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av bangården ligger i svag kurva, vy söderut strax söder om stationsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  08217
Direktlänk: /bild/00008217/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Örnsköldsvik C sedd norrut från den östra plattformens södra ände.  13 år
ID-nummer:  08218
Direktlänk: /bild/00008218/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd söderut, längre bort skymtar den norra tunnelmynningen för Botniabanans tunnel genom Varvsberget.  13 år
ID-nummer:  08219
Direktlänk: /bild/00008219/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 15 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot plattformarna från plats i höjd med växlarna i söder.  13 år
ID-nummer:  08220
Direktlänk: /bild/00008220/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden finns utöver växeln mellan de båda plattformsspåren också växeln för industrispåret mot Alfredshem omedelbart söder om denna.  13 år
ID-nummer:  08221
Direktlänk: /bild/00008221/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växlarna i söder finns ytterligare teknikhus.  13 år
ID-nummer:  08222
Direktlänk: /bild/00008222/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot industrierna i söder viker av till vänster medan Botniabanan svänger in i tunneln under Varvsberget till höger.  13 år
ID-nummer:  08223
Direktlänk: /bild/00008223/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret ner mot industrierna passerar över Modovägen på bro i sned vinkel.  13 år
ID-nummer:  08224
Direktlänk: /bild/00008224/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Modovägen sedd från nordväst.  13 år
ID-nummer:  08225
Direktlänk: /bild/00008225/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut strax söder om växlarna vid södra bangårdsänden, Botniabanan till vänster.  13 år
ID-nummer:  08226
Direktlänk: /bild/00008226/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan söderut mot Varvsbergstunneln finns utfartstavlan söderut från Örnsköldsvik C.  13 år
ID-nummer:  08227
Direktlänk: /bild/00008227/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillfartsväg för servicefordon söder om bangården.  13 år
ID-nummer:  08228
Direktlänk: /bild/00008228/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infarten till stationen söderifrån ges fin utsikt över staden.  13 år
ID-nummer:  08229
Direktlänk: /bild/00008229/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot bangården vid södra infarten, utfartstavlans baksida syns på stolpen närmast.  13 år
ID-nummer:  08230
Direktlänk: /bild/00008230/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varvsbergstunnelns norra mynningm infartstavlans baksida kan ses omedelbart utanför tunneln.  13 år
ID-nummer:  08231
Direktlänk: /bild/00008231/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden på östra sidan av spåren sedd från den västra plattformen.  13 år
ID-nummer:  08232
Direktlänk: /bild/00008232/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen sedd norrut från västra plattformen vid stationsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  08233
Direktlänk: /bild/00008233/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 16 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–54