Urspårning norr om Koler 11 maj

Den 11 maj 2013 spårade den södergående med kopparslig lastade Aitikpendeln ur på linjen mellan Storsund och Koler i södra Norrbotten på sin väg från Aitikgruvan utanför Gällivare mot Rönnskär i Skelleftehamn. Nio vagnar mitt i tåget spårade ur medan resterande fyra vagnar och lok blev kvar på spåret, även den hjulskadedetektor som finns på platsen skadades. Uppröjningsarbetet blev omfattande och försvårades av såväl de lastade vagnarna som den vattensjuka terrängen som också gjorde att platsen trots befintlig skogsbilväg blev svåråtkomlig. Den första prognosen på en vecka kunde dock senare kortas till fem dagar med totalstopp på stambanan. Den egentliga orsaken till urspårningen gick aldrig att fastställa helt säkert, men sprickbildning i rälsen antas ha varit en bidragande orsak.

Jag hade dessvärre inte möjlighet att besöka platsen förrän den dag då banan skulle återöppnas, den 15 maj. Trots att banan då var återuppbyggd och i det närmaste klar för trafik var det intressant att se urspårningens omfattning i form av alla de urspårade vagnar som fortfarande tillsammans med sin last låg kvar vid sidan av banan.

Bilder och filmer (118)

Onsdag 15 maj 2013

Olycksplatsen sedd norrut från detektorplatsen på den långa raklinjen mellan Kutalidsvägen och Lillpiteälven.  9 år
ID-nummer:  17071
Direktlänk: /bild/00017071/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skogsbilvägen fram till olycksplatsen, förhållandena så här i snösmältningsperioden gjorde det svårt att använda vägen för mer omfattande transporter.  9 år
ID-nummer:  17072
Direktlänk: /bild/00017072/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fram till platsen där vagnarna hamnade och vräktes åt sidan bort från spåret fick en ny väg anläggas från den befintliga.  9 år
ID-nummer:  17073
Direktlänk: /bild/00017073/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på denna korta sträcka ställde den vattensjuka marken krav vid nyanläggningen.  9 år
ID-nummer:  17074
Direktlänk: /bild/00017074/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett skogsområde har huggits ned för att ge plats för de urspårade vagnarna och saneringen av deras innehåll.  9 år
ID-nummer:  17075
Direktlänk: /bild/00017075/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de urspårade vagnarna i skogsbrynet.  9 år
ID-nummer:  17076
Direktlänk: /bild/00017076/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen sedd från sidan.  9 år
ID-nummer:  17077
Direktlänk: /bild/00017077/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen sedd från spårsidan.  9 år
ID-nummer:  17079
Direktlänk: /bild/00017079/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underredet till en annan vagn.  9 år
ID-nummer:  17078
Direktlänk: /bild/00017078/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Urspårningsplatsen med den återuppbyggda banvallen, vy norrut.  9 år
ID-nummer:  17080
Direktlänk: /bild/00017080/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De urspårade vagnarna sedda från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  17081
Direktlänk: /bild/00017081/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De stora vattenmängderna i marken ställde krav på vallar för att hindra att för mycket kopparslig rann iväg ut i omgivningarna.  9 år
ID-nummer:  17082
Direktlänk: /bild/00017082/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester efter urspårningen vid den återuppbyggda banvallen.  9 år
ID-nummer:  17083
Direktlänk: /bild/00017083/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en vagn som blivit skrot vid urspårningen.  9 år
ID-nummer:  17084
Direktlänk: /bild/00017084/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Metallskrot och kopparslig huller om buller.  9 år
ID-nummer:  17085
Direktlänk: /bild/00017085/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Taket på vagnen har gått i bitar.  9 år
ID-nummer:  17086
Direktlänk: /bild/00017086/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jord och kopparslig, den lätt grönskimrande färgen avslöjar den senare.  9 år
ID-nummer:  17087
Direktlänk: /bild/00017087/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen sedd snett från ovan.  9 år
ID-nummer:  17088
Direktlänk: /bild/00017088/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnar och slighögar vid olycksplatsen.  9 år
ID-nummer:  17089
Direktlänk: /bild/00017089/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler vagnsdelar i röran.  9 år
ID-nummer:  17090
Direktlänk: /bild/00017090/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett underrede ovanpå ett lastflak med en boggi och en ensam hjulaxel.  9 år
ID-nummer:  17091
Direktlänk: /bild/00017091/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Krossade sliprar har staplats på hög.  9 år
ID-nummer:  17092
Direktlänk: /bild/00017092/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en bröt vagnsdelar.  9 år
ID-nummer:  17093
Direktlänk: /bild/00017093/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot banan från en av jord- och slighögarna.  9 år
ID-nummer:  17094
Direktlänk: /bild/00017094/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Urspårade vagnar på hög.  9 år
ID-nummer:  17095
Direktlänk: /bild/00017095/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högens andra sida.  9 år
ID-nummer:  17096
Direktlänk: /bild/00017096/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt på den återuppbyggda banvallen finns en trumma genom vilken allt vatten på platsen rinner vidare österut.  9 år
ID-nummer:  17097
Direktlänk: /bild/00017097/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut på urspårningsplatsen.  9 år
ID-nummer:  17098
Direktlänk: /bild/00017098/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Urspårade vagnar ligger staplade tillsammans med rälsen som de skulle ha rullat på.  9 år
ID-nummer:  17100
Direktlänk: /bild/00017100/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålskrot, slig och jord i en enda röra och alltid med vatten i närheten.  9 år
ID-nummer:  17101
Direktlänk: /bild/00017101/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skrothögen sedd från andra sidan av vattensamlingen.  9 år
ID-nummer:  17102
Direktlänk: /bild/00017102/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid urspårningsplatsen.  9 år
ID-nummer:  17103
Direktlänk: /bild/00017103/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast banvallen har diket grävts ur ner till trummans nivå.  9 år
ID-nummer:  17104
Direktlänk: /bild/00017104/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut blir omgivningarna något högre och dessutom torrare.  9 år
ID-nummer:  17105
Direktlänk: /bild/00017105/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumman under banvallen med det återuppbyggda spåret.  9 år
ID-nummer:  17106
Direktlänk: /bild/00017106/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare vagnar i norra änden av urspårningsområdet.  9 år
ID-nummer:  17107
Direktlänk: /bild/00017107/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnsresterna sedda från norr.  9 år
ID-nummer:  17108
Direktlänk: /bild/00017108/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den återuppbyggda spårsträckan sedd från norr.  9 år
ID-nummer:  17109
Direktlänk: /bild/00017109/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett banarbetsfordon är på ingång söderifrån för ytterligare finjusteringar av banvallen.  9 år
ID-nummer:  17110
Direktlänk: /bild/00017110/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av de bakersta vagnarna som spårade ur.  9 år
ID-nummer:  17111
Direktlänk: /bild/00017111/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna är delvis dolda av denna mur av jord och slig.  9 år
ID-nummer:  17112
Direktlänk: /bild/00017112/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnar och kopparslig i en enda röra efter urspårningen och röjningen efter densamma.  9 år
ID-nummer:  16316
Direktlänk: /bild/00016316/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna har tappat sina lock när de välte och sligen föll ur.  9 år
ID-nummer:  17113
Direktlänk: /bild/00017113/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En leverans av ytterligare makadam närmar sig.  9 år
ID-nummer:  17114
Direktlänk: /bild/00017114/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadampåfyllning.  9 år
ID-nummer:  17115
Direktlänk: /bild/00017115/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vagn på ofrivilligt besök i skogen.  9 år
ID-nummer:  17116
Direktlänk: /bild/00017116/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnar sedda från norr.  9 år
ID-nummer:  17117
Direktlänk: /bild/00017117/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en vagnshög längre söderut.  9 år
ID-nummer:  17118
Direktlänk: /bild/00017118/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnskrot och slig, stora värden som hamnat i skogen.  9 år
ID-nummer:  17119
Direktlänk: /bild/00017119/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt över området från söder.  9 år
ID-nummer:  17120
Direktlänk: /bild/00017120/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100