Urspårning norr om Koler 11 maj

Den 11 maj 2013 spårade den södergående med kopparslig lastade Aitikpendeln ur på linjen mellan Storsund och Koler i södra Norrbotten på sin väg från Aitikgruvan utanför Gällivare mot Rönnskär i Skelleftehamn. Nio vagnar mitt i tåget spårade ur medan resterande fyra vagnar och lok blev kvar på spåret, även den hjulskadedetektor som finns på platsen skadades. Uppröjningsarbetet blev omfattande och försvårades av såväl de lastade vagnarna som den vattensjuka terrängen som också gjorde att platsen trots befintlig skogsbilväg blev svåråtkomlig. Den första prognosen på en vecka kunde dock senare kortas till fem dagar med totalstopp på stambanan. Den egentliga orsaken till urspårningen gick aldrig att fastställa helt säkert, men sprickbildning i rälsen antas ha varit en bidragande orsak.

Jag hade dessvärre inte möjlighet att besöka platsen förrän den dag då banan skulle återöppnas, den 15 maj. Trots att banan då var återuppbyggd och i det närmaste klar för trafik var det intressant att se urspårningens omfattning i form av alla de urspårade vagnar som fortfarande tillsammans med sin last låg kvar vid sidan av banan.

Bilder och filmer (118)
Bild 51–100

Onsdag 15 maj 2013

Det långa tåget sett bakifrån när loket just passerat den bevakade plankorsningen vid Kutalidsvägen. Att kurvan som följer ytterligare en kilometer längre fram skulle stå i händelsernas centrum morgonen därpå var det ingen som visste då!  8 år
ID-nummer:  17171
Direktlänk: /bild/00017171/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 maj 2013

En vecka senare, den 22 maj, passerade jag platsen med tåg, här ser vi urspårningsplatsen från norr.  8 år
ID-nummer:  17172
Direktlänk: /bild/00017172/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det enda som har hänt är att slighögarna har täckts över med presenningar.  8 år
ID-nummer:  17173
Direktlänk: /bild/00017173/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övertäckta högar, men vagnarna ligger kvar.  8 år
ID-nummer:  17174
Direktlänk: /bild/00017174/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen sedd från söder.  8 år
ID-nummer:  17175
Direktlänk: /bild/00017175/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 9 juni 2013

Ytterligare några veckor senare hade mer hänt. Här vy från söder den 9 juni.  8 år
ID-nummer:  17176
Direktlänk: /bild/00017176/
Fotodatum: den 9 juni 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna stod ännu kvar, som denna längst i söder, men det huggna området innanför dessa hade röjts upp.  8 år
ID-nummer:  17177
Direktlänk: /bild/00017177/
Fotodatum: den 9 juni 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Såväl slighögar som vagnar är kvar, men förberedelserna för borttransport går framåt.  8 år
ID-nummer:  17178
Direktlänk: /bild/00017178/
Fotodatum: den 9 juni 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen är det mesta ännu orört.  8 år
ID-nummer:  17179
Direktlänk: /bild/00017179/
Fotodatum: den 9 juni 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Områdets nordligaste del.  8 år
ID-nummer:  17180
Direktlänk: /bild/00017180/
Fotodatum: den 9 juni 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 29 juli 2013

Den 29 juli blev nästa tillfälle att se på utvecklingen , här från norr.  8 år
ID-nummer:  17181
Direktlänk: /bild/00017181/
Fotodatum: den 29 juli 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det mesta har nu avlägsnats efter att vägar dragits fram.  8 år
ID-nummer:  17182
Direktlänk: /bild/00017182/
Fotodatum: den 29 juli 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några högar tycks finnas kvar här under presenningarna.  8 år
ID-nummer:  17183
Direktlänk: /bild/00017183/
Fotodatum: den 29 juli 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen sedd från söder.  8 år
ID-nummer:  17184
Direktlänk: /bild/00017184/
Fotodatum: den 29 juli 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 oktober 2013

Det sista nedslaget gör vi den 22 oktober och börjar från söder.  8 år
ID-nummer:  17185
Direktlänk: /bild/00017185/
Fotodatum: den 22 oktober 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Såväl vagnar som slig har här avlägsnats från platsen.  8 år
ID-nummer:  17186
Direktlänk: /bild/00017186/
Fotodatum: den 22 oktober 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En väg med vändplan finns kvar på området.  8 år
ID-nummer:  17187
Direktlänk: /bild/00017187/
Fotodatum: den 22 oktober 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från norr, hela området har nu stängslats in och en grind har satts upp vid vägen.  8 år
ID-nummer:  17188
Direktlänk: /bild/00017188/
Fotodatum: den 22 oktober 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!