Urspårning norr om Koler 11 maj

Den 11 maj 2013 spårade den södergående med kopparslig lastade Aitikpendeln ur på linjen mellan Storsund och Koler i södra Norrbotten på sin väg från Aitikgruvan utanför Gällivare mot Rönnskär i Skelleftehamn. Nio vagnar mitt i tåget spårade ur medan resterande fyra vagnar och lok blev kvar på spåret, även den hjulskadedetektor som finns på platsen skadades. Uppröjningsarbetet blev omfattande och försvårades av såväl de lastade vagnarna som den vattensjuka terrängen som också gjorde att platsen trots befintlig skogsbilväg blev svåråtkomlig. Den första prognosen på en vecka kunde dock senare kortas till fem dagar med totalstopp på stambanan. Den egentliga orsaken till urspårningen gick aldrig att fastställa helt säkert, men sprickbildning i rälsen antas ha varit en bidragande orsak.

Jag hade dessvärre inte möjlighet att besöka platsen förrän den dag då banan skulle återöppnas, den 15 maj. Trots att banan då var återuppbyggd och i det närmaste klar för trafik var det intressant att se urspårningens omfattning i form av alla de urspårade vagnar som fortfarande tillsammans med sin last låg kvar vid sidan av banan.

Bilder och filmer (118)
Bild 1–50

Onsdag 15 maj 2013

Den sydligaste vagnen på platsen. 6 år
ID-nummer:  17121
Direktlänk: /bild/00017121/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Oordning till höger till förmån för ordning på spåret till vänster. 6 år
ID-nummer:  17122
Direktlänk: /bild/00017122/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slig invallad med jord för att inte i onödan spridas med vattnet. 6 år
ID-nummer:  17123
Direktlänk: /bild/00017123/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamvagnen är åter på väg söderut förbi urspårningsplatsen. 6 år
ID-nummer:  17124
Direktlänk: /bild/00017124/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan är nu i det närmaste klar för att öppnas. 6 år
ID-nummer:  17125
Direktlänk: /bild/00017125/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ekipaget passerar samtidigt som vattnet oavbrutet strömmar genom de nygrävda dikena. 6 år
ID-nummer:  17126
Direktlänk: /bild/00017126/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spårets östra sida ligger enda den kontaktledningsstolpe som skadades bredvid sin efterträdare. 6 år
ID-nummer:  17127
Direktlänk: /bild/00017127/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen böjdes kraftigt nere vid fundamentet. 6 år
ID-nummer:  17130
Direktlänk: /bild/00017130/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där trumman under spåret mynnar har en grusvall lagts upp som vattnet silas igenom. 6 år
ID-nummer:  17128
Direktlänk: /bild/00017128/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bäcken österut från olycksplatsen bär tydliga spår av föroreningar. 6 år
ID-nummer:  17129
Direktlänk: /bild/00017129/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kansterna syns den typiskt grönskimrande massan, kopparslig har spolats hit med vattnet. 6 år
ID-nummer:  17131
Direktlänk: /bild/00017131/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kopparslig i vattnet på spårets sydöstra sida. 6 år
ID-nummer:  17132
Direktlänk: /bild/00017132/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av sildammen vid trummans mynning, det mesta av sligen i bäcken har nog hamnat där innan denna byggdes. 6 år
ID-nummer:  17133
Direktlänk: /bild/00017133/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med bäcken i förgrunden. 6 år
ID-nummer:  17134
Direktlänk: /bild/00017134/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal SJ-hink ligger i gräset och väntar på bättre tider. 6 år
ID-nummer:  17135
Direktlänk: /bild/00017135/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Urspårningsplatsen sedd från nordost. 6 år
ID-nummer:  17136
Direktlänk: /bild/00017136/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna hamnade på västra sidan av spåret, på östra sidan ligger däremot den skarvade fiberkabeln som har märkts med orange band. 6 år
ID-nummer:  17137
Direktlänk: /bild/00017137/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En infrastrukturlänk som även den är av stor vikt i dagens samhälle. 6 år
ID-nummer:  17138
Direktlänk: /bild/00017138/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare detektoranläggningen försvinner kabeln åter in i banvallen. 6 år
ID-nummer:  17139
Direktlänk: /bild/00017139/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hjulskadedetektorn sedd från nordost. 6 år
ID-nummer:  17140
Direktlänk: /bild/00017140/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot urspårningsplatsen från samma plats som ovan. 6 år
ID-nummer:  17141
Direktlänk: /bild/00017141/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detektorn sedd från norr, teknikhuset till höger skadades inte, men däremot utrustningen i spåret. 6 år
ID-nummer:  17142
Direktlänk: /bild/00017142/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelbrunnarna närmast teknikhuset ser också ut att ha klarat sig. 6 år
ID-nummer:  17143
Direktlänk: /bild/00017143/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ute i spåret saknas dock utrustning. 6 år
ID-nummer:  17144
Direktlänk: /bild/00017144/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anläggningen sedd från söder. 6 år
ID-nummer:  17145
Direktlänk: /bild/00017145/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En skadad bit av fiberkabeln som skarvats bort. 6 år
ID-nummer:  17146
Direktlänk: /bild/00017146/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett sidoställt vagnsunderrede i vårsolen. 6 år
ID-nummer:  17147
Direktlänk: /bild/00017147/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En boggi har parkerat vid sidan av sin vagn. 6 år
ID-nummer:  17148
Direktlänk: /bild/00017148/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår och vagnsdelar blandat. 6 år
ID-nummer:  17149
Direktlänk: /bild/00017149/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Allt nedsmutsat av kopparslig. 6 år
ID-nummer:  17150
Direktlänk: /bild/00017150/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skrot, slig och vatten. 6 år
ID-nummer:  17151
Direktlänk: /bild/00017151/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en del av en vagn. 6 år
ID-nummer:  17152
Direktlänk: /bild/00017152/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En skadad buffert. 6 år
ID-nummer:  17153
Direktlänk: /bild/00017153/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya inslag i skogsmiljön. 6 år
ID-nummer:  17154
Direktlänk: /bild/00017154/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vagn som tippats eller blivit tippad. 6 år
ID-nummer:  17155
Direktlänk: /bild/00017155/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutjusteringar av makadamen gjordes med den spårgående grävaren. 6 år
ID-nummer:  17156
Direktlänk: /bild/00017156/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan snart klar för trafik. 6 år
ID-nummer:  17157
Direktlänk: /bild/00017157/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags att avlägsna kablar och hindertavlor, stambanan är klar för trafik efter nästan fem dygns totalstopp. 6 år
ID-nummer:  17158
Direktlänk: /bild/00017158/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första tåg förbi urspårningsplatsen blev NRE-tåget 4005 från Narvik som rullade förbi mycket långsamt, hastigheten begränsades till 10 km/h. 6 år
ID-nummer:  17159
Direktlänk: /bild/00017159/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
ARE 41905 kom fram till blocksignalen strax norr om urspårningsplatsen innan bakänden på första tåget lämnat densamma, här rullar nu även det tåget in på det nylagda spåret. 6 år
ID-nummer:  17160
Direktlänk: /bild/00017160/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma tåg tretton sekunder senare och ett par vagnslängder längre fram. 6 år
ID-nummer:  17161
Direktlänk: /bild/00017161/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästan tre minuter senare passerade tågets bakersta vagnar. 6 år
ID-nummer:  17162
Direktlänk: /bild/00017162/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första norrgående tåg blev ett med nummer 79534 som tydligen utgick från Långträsk, det bestod av två ensamma Rc-lok. 6 år
ID-nummer:  17163
Direktlänk: /bild/00017163/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det första längre tågsättet att passera norrut blev Real Rail tåg 42924 mot Gammelstad som här arbetar sig förbi urspårningsplatsen lika långsamt som tidigare tåg. 6 år
ID-nummer:  17164
Direktlänk: /bild/00017164/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma tåg med loket 119 010 mitt på den nylagda spårdelen. 6 år
ID-nummer:  17165
Direktlänk: /bild/00017165/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen lyser grönt, men ännu återstår ett par stolplängder tills loket når hastighetstavlan för normal hastighet. Ännu längre dröjer det innan tågets sista vagn når dit och hastigheten åter kan höjas. 6 år
ID-nummer:  17166
Direktlänk: /bild/00017166/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
ARE-tåget stod sedan på tur blocket efter och segar sig här förbi kilometer 1067 mellan urspårningsplatsen och blocksignalen. 6 år
ID-nummer:  17167
Direktlänk: /bild/00017167/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ytterligare 20 minuter – men ändå så nära som möjligt bakom föregående tåg – var det dags för NRE-tåget 4004 att ta sig upp för det motlut som bryter de annars så långa och kraftiga medluten mellan Storblåliden och Älvsbyn. 6 år
ID-nummer:  17168
Direktlänk: /bild/00017168/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget i backen där det slutligen får börja accelerera igen. 6 år
ID-nummer:  17169
Direktlänk: /bild/00017169/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Näst på tur stod detta ARE-tåg som tagit sig förbi såväl hastighetsnedsättning som backe. 6 år
ID-nummer:  17170
Direktlänk: /bild/00017170/
Fotodatum: den 15 maj 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–118