Broförsök vid Åbyälven

Trafikverket och Luleå tekniska universitet i samarbete utförde ett belastningsprov på den gamla fackverksbron över Åbyälven mellan Jörn och Älvsbyn den 12 september 2013.

Mer text och fler bilder följer senare.

Bilder och filmer (7)

Lördag 20 oktober 2012

Den gamla bron över Åbyälven står uppställd intill järnvägen strax söder om broplatsen.  1 år
ID-nummer:  35767
Direktlänk: /bild/00035767/
Fotodatum: den 20 oktober 2012
Publicerad: den 20 oktober 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret med skyddsräler finns kvar på brospannet som står vid sidan av broplatsen.  3 år
ID-nummer:  32679
Direktlänk: /bild/00032679/
Fotodatum: den 20 oktober 2012
Publicerad: den 20 oktober 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 12 september 2013

Ett godståg passerar försöksplatsen.  5 år
ID-nummer:  24042
Direktlänk: /bild/00024042/
Fotodatum: den 12 september 2013
Publicerad: den 11 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den böjda fackverkskonstruktionen efter att försöket avslutats.  5 år
ID-nummer:  19637
Direktlänk: /bild/00019637/
Fotodatum: den 12 september 2013
Publicerad: den 11 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Belastningsprovet i sin helhet, video utan ytterligare kommentarer.  5 år
ID-nummer:  24043
Direktlänk: /bild/00024043/
Fotodatum: den 12 september 2013
Publicerad: den 11 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det deformerade brospannet efter försöket.  9 mån
ID-nummer:  35990
Direktlänk: /bild/00035990/
Fotodatum: den 12 september 2013
Publicerad: den 12 september 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 oktober 2013

Bron drygt en månad efter belastningsförsöket. Delar av bron har avlägsnats för ytterligare analyser.  5 år
ID-nummer:  21337
Direktlänk: /bild/00021337/
Fotodatum: den 22 oktober 2013
Publicerad: den 11 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!