Ellok

En stor del av Sveriges järnvägar är elektrifierade och ett stort elloksbestånd rullar på dessa spår. Rc-loken dominerar ännu med sammanlagt drygt 350 lok, men både äldre lok som Ma och Dm3 och yngre lok som exempelvis Re finns i drift. Nya aktörer inom framför allt godstågsbranschen har också gett ett tillskott av ovanligare loktyper på de svenska spåren.

En stor del av Sveriges järnvägar är elektrifierade och ett stort elloksbestånd rullar på dessa spår. Rc-loken dominerar ännu med sammanlagt drygt 350 lok, men både äldre lok som Ma och Dm3 och yngre lok som exempelvis Re finns i drift. Nya aktörer inom framför allt godstågsbranschen har också gett ett tillskott av ovanligare loktyper på de svenska spåren.

Tillhörande sidor (29)