Re

Re är Green Cargos namn på de 16 enströms asynkronlok av modell Bombardier TRAXX F140 AC2 som beställdes för leverans under 2010. De första två loken (1423 och 1426) kom till Sverige den 20 januari 2010 för provkörningar. De var först avsedda för SSAB:s stålämneståg till och från Borlänge och omvänt, men under 2014 flyttades de bort från dessa tåg på grund av att de inte var optimala för den tunga trafiken på kurviga banor i norr. Efter en uppgradering av vissa styrsystem började loken åter synas i stålämnestågen från och med år 2016.