Fordon

Järnvägens fordon är en viktig del av järn­vägen som helhet. Utan fordon behövs ju inte heller räls, signaler och stationer. Fordonen gör också järnvägen intressant att besöka. Banan är per­manent och för­ändras sällan, men många olika fordon kan passera och man vet ald­rig rik­tigt när de kommer.

För oss som till­hör den så kallade all­män­heten, d.v.s. vi som inte arbetar inom järn­vägen, för oss är for­donen det sätt vi kommer närmast järn­vägen, ja till och med in i den. Detta genom att vi för­flytt­ar oss mellan olika plat­ser i olika järn­vägs­for­don. Det är också en fröjd för den järn­vägs­intress­erade att se den mång­fald av olika fordon som rullar på våra järn­vägar, och kanske dessutom få foto­grafera fordonen i olika mil­jöer längs banan, på vanliga och ovanliga platser i vanliga och ovanliga sammanhang.

Här under rubriken Fordon på Jvgfoto.se finns min samling av bilder på järn­vägs­for­don i olika mil­jöer. Bild­erna är sort­erade strikt hierark­iskt efter fordons­typ, for­dons­litt­era och for­dons­indi­vid. För att titta på bild­erna, välj alltså först en for­dons­typ som t.ex. el­lok eller diesel­motor­vagnar. Välj sedan ett littera som t.ex. Rc6 eller Y2 och efter det en for­don­sindivid. Om Du har valt t.ex. Rc6 1332 finner du nu alla bilder på detta lok som jag har publicerat här.

De flesta bilder här visar fordon som driver sig själva framåt, dvs. lok och motor­vagnar. En for­dons­typ som jag inte foto­graferat så mycket är olika typer av vagnar, det gäller både gods- och person­vagnar. De har dock nu fått sina egna avdel­ningar här. Jag hoppas dock att den precis som alla andra kategorier här kommer att växa och komplett­eras allt mer.