Diesellok

För trafik som helt eller delvis bedrivs på oelektrifierade banor behövs diesellok som dragkraft. Diesellok är också vanliga vid växling på godsbangårdar och som dragkraft till banarbetsfordon.