Rc3

Åren 1970–1971, mitt i Rc2-serien, byggdes tio Rc-lok växlade för topp­hastighet 160 km/h som fick littera Rc3 och nummer från 1057 till 1066. Mellan åren 1993 och 2000 byggdes sammanlagt 26 Rc2-lok om till Rc3, varefter det totala antalet Rc3-lok blev 36. Av dessa finns idag 25 stycken hos SJ, 9 stycken hos Green Cargo och 2 är uthyrningslok ägda av affärs­verket Statens järnvägar.