IORE

IORE är namnet på LKAB:s senaste malmtågslok som numera används som dragkraft för alla företagets malmtåg på Malmbanan. Loken används alltid i par då varje lokenhet har förarhytt endast i ena änden, däremot är paren inte fasta utan konstellationerna byts allt eftersom.

Tillhörande sidor (34)