Klockarbäcken–Västerslätt

Efter kurvorna som omgärdar växeln i Klockarbäcken följde i den gamla bansträckningen en 5 kilometer lång raklinje som inte slutade förrän vid plankorsningen med Bomvägen omkring en kilometer från Umeå central­station. Här passerade banan först över ett flackt öppet jordbrukslandskap och sedan genom Västerslätts industriområde. Driftplatsgränsen till Umeå var belägen strax före den västligaste plankorsningen där.

Bilder och filmer (21)

Onsdag 26 augusti 2009

Arbetsplatsen sedd västerut från den nya plankorsningen för byggtrafik.  13 år
ID-nummer:  05853
Direktlänk: /bild/00005853/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tung byggtrafik på rull.  13 år
ID-nummer:  05854
Direktlänk: /bild/00005854/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan har fått delvis ny underbyggnad vid anslutningspunkten. Observera att det kraftiga telet förvränger spårläget något.  13 år
ID-nummer:  05855
Direktlänk: /bild/00005855/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongstolpar i rad på raksträckan in mot Umeå.  13 år
ID-nummer:  05856
Direktlänk: /bild/00005856/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggen på slätten. Banvallen börjar ta form.  13 år
ID-nummer:  05857
Direktlänk: /bild/00005857/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den gamla obevakade plankorsningen mot byggarbetsplatsen.  13 år
ID-nummer:  05859
Direktlänk: /bild/00005859/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från den gamla obevakade plankorsningen in mot Umeå. Infartssignalen skymtar i fjärran, dit är det cirka två kilometer.  13 år
ID-nummer:  05858
Direktlänk: /bild/00005858/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Bygget har intesifierats och en ny plankorsning för byggtrafik har anlagts några hundra meter öster om den nya banans anslutningspunkt.  13 år
ID-nummer:  05848
Direktlänk: /bild/00005848/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området mellan gamma och ny sträckning sett österut in mot Umeå.  13 år
ID-nummer:  05850
Direktlänk: /bild/00005850/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skog har huggits ner på banans södra sida vilket har öppnat landskapet mot åkermark på banans södra sida vid anslutningspunkten.  13 år
ID-nummer:  05851
Direktlänk: /bild/00005851/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kraftig lågt stående motsol syns här platsen där den nya banan skall vika av från den gamla sträckningen, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  05852
Direktlänk: /bild/00005852/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2008

Vy västerut längs banan från plats vid den obevakade plankorsningen på slätten.  13 år
ID-nummer:  05834
Direktlänk: /bild/00005834/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen, längst bort vid skogen syns de kraftiga stigningarna upp mot Brännland inledas. Dessutom skymtar bygget av den nya banan mot godsbangården.  13 år
ID-nummer:  05835
Direktlänk: /bild/00005835/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi närmar oss byggplatsen, här vid kilometer 883 finns orientering om hastighetssänkning inför kurvorna vid Klockarbäcken.  13 år
ID-nummer:  05836
Direktlänk: /bild/00005836/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gränssnitt mellan AT- och BT-system för elmatning finns precis där banan planar ut.  13 år
ID-nummer:  05837
Direktlänk: /bild/00005837/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Tåg 7082 med ligg- och sovvagnar mot Stockholm och Göteborg passerar över slätten strax väster om Umeå.  13 år
ID-nummer:  05827
Direktlänk: /bild/00005827/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ungefär mitt på den fyra kilometer långa sträckan mellan Klockarbäckens banvaktstuga och västra infarten till Umeå driftplats finns denna obevakade plankorsning, här sedd från norr.  13 år
ID-nummer:  05828
Direktlänk: /bild/00005828/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs banan in mot Umeå från plankorsningen ovan.  13 år
ID-nummer:  05829
Direktlänk: /bild/00005829/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongstolpe på Västerslätt, snart historia.  13 år
ID-nummer:  05830
Direktlänk: /bild/00005830/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen över slätten. Här syns den tryckbank som lagts ut i den nya banans sträckning för att stabilisera underlaget.  13 år
ID-nummer:  05831
Direktlänk: /bild/00005831/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot Umeå från västra delen av slätten.  13 år
ID-nummer:  05832
Direktlänk: /bild/00005832/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 4 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!