Västerslätts industriområde

Det första tågresenären tidigare fick se passera utanför fönstret när man rullade in i Umeå var det stora industriområdet Västerslätt, stadens största och äldsta industriområde som började bebyggas redan i slutet av 1940-talet. Genom hela industriområdet går järnvägen parallellt med Spårvägen, ja gatan heter så. Driftplatsgränsen till Umeå C låg strax före den första plankorsningen på området, den med Fläktvägen. Den fortsatta beskrivningen av området i följande stycke gäller förhållandena fram till sommaren 2010.

Strax efter plankorsningen med Fläktvägen finns en växel med den västra anslutningen av industri­spårs­nätet på Västerslätt. Från öster föregås växeln av en mellansignal. Strax därefter hittar man stoppbocken i västra änden av det långa stickspår som ligger parallellt med huvudspåret på dess södra sida. Nästa plankorsning är den med Timotejvägen. I korsningen finns två spår, huvudspåret samt det långa stickspåret. Efter ytterligare 500 meter följer plankorsningen med Bomvägen och därmed lämnar järnvägen Västerslätts industriområde. Stickspåret på södra sidan huvudspåret ansluter till detsamma cirka 250 meter väster om Bomvägen. Omedelbart väster om samma gata finns också den östra anslutningen av industrispåren på huvudspårets norra sida.

Öster om Bomvägen fanns flera terminaler för lastning och omlastning av gods. Här låg Umeå kombiterminal, Volvo Lastvagnars lastterminal samt ytterligare två lastterminaler. Denna centralt belägna godshantering har nu flyttat ut ur staden till den nya godsbangården. Den nya banan mellan Umeå godsbangård och Umeå C når fram till den gamla sträckningen där spåren till den gamla Volvoterminalen anslöt till huvudspåret.

Bilder och filmer (28)

Onsdag 26 augusti 2009

Plankorsningen med Fläktvägen sedd från öster, notera också industrispåret som här viker av mot nordväst in på industrirområdet.  13 år
ID-nummer:  05894
Direktlänk: /bild/00005894/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret vi såg ovan ansluter till huvudspåret i en växel strax öster om plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  05895
Direktlänk: /bild/00005895/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut längs järnvägen och Spårvägen.  13 år
ID-nummer:  05896
Direktlänk: /bild/00005896/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före växeln närmast Fläktgatan finns en mellansignal i riktning västerut.  13 år
ID-nummer:  05897
Direktlänk: /bild/00005897/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret på huvudspårets södra sida sträcker slutar omkring 100 meter före Fläktvägen.  13 år
ID-nummer:  05899
Direktlänk: /bild/00005899/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot nästa plankorsning, den med Timotejvägen. Stickspåret passerar också genom plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  05900
Direktlänk: /bild/00005900/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  05909
Direktlänk: /bild/00005909/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart väster om Bomvägen finns den östra växeln till industrispårssystemet på Västerslätt.  13 år
ID-nummer:  05911
Direktlänk: /bild/00005911/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från Bomvägen. Vi är nu i den östra änden av den fem kilometer långa raksträckan in mot Umeå, i fjärran skymtar skogarna kring Klockarbäcken i stigningarna upp mot Brännland. Här slutar också sträckan med betongstolpar.  13 år
ID-nummer:  05912
Direktlänk: /bild/00005912/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Vy västerut från plankorsningen ovan.  13 år
ID-nummer:  05892
Direktlänk: /bild/00005892/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2008

Plankorsningen med Bomvägen sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  05908
Direktlänk: /bild/00005908/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Västra infarten till Umeå driftplats och driftplatsdelen Umeå C.  13 år
ID-nummer:  05889
Direktlänk: /bild/00005889/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I andra riktningen sitter utfartsblocksignalen för linjen mot Brännland.  13 år
ID-nummer:  05890
Direktlänk: /bild/00005890/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Fläktvägen strax innanför driftplatsgränsen sedd från nordost.  13 år
ID-nummer:  05891
Direktlänk: /bild/00005891/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plankorsning.  13 år
ID-nummer:  05893
Direktlänk: /bild/00005893/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Parallellt med huvudspåret finns ett långt stickspår där dessa vagnar står uppställda.  13 år
ID-nummer:  05898
Direktlänk: /bild/00005898/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Timotejvägen sedd från norr.  13 år
ID-nummer:  05901
Direktlänk: /bild/00005901/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från Timotejvägen med stickspåret till vänster och huvudspåret till höger.  13 år
ID-nummer:  05903
Direktlänk: /bild/00005903/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma korsning, stickspåret finns i gräset till höger.  13 år
ID-nummer:  05902
Direktlänk: /bild/00005902/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Timotejvägen passerar ytterligare två industrispår på sin väg norrut genom industriområdet, vy från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  05904
Direktlänk: /bild/00005904/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa plankorsning som följer är den med Bomvägen, en gata som sträcker sig mellan vägarna E12 Vännäsvägen och 363 Hissjövägen i östra änden av Västerslätts industriområde. Här ser vi korsningen från söder.  13 år
ID-nummer:  05905
Direktlänk: /bild/00005905/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen med bomvägen sedd från norr.  13 år
ID-nummer:  05906
Direktlänk: /bild/00005906/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastterminalen omedelbart öster om Bomvägen sedd österut, huvudspåret till vänster.  13 år
ID-nummer:  05913
Direktlänk: /bild/00005913/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastspåret slutar i väster med en lastkaj.  13 år
ID-nummer:  05914
Direktlänk: /bild/00005914/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Volvo Lastvagnars terminal öster om Bomvägen norr om dagens huvudspår mot Vännäs, vy österut.  13 år
ID-nummer:  05915
Direktlänk: /bild/00005915/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tomma vagnar väntar på last på Volvoterminalen.  13 år
ID-nummer:  05916
Direktlänk: /bild/00005916/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid infarten till Volvoterminalen, vy österut.  13 år
ID-nummer:  05921
Direktlänk: /bild/00005921/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla huvudspåret mot Vännäs och infartsspåret till Volvoterminalen, vy västerut. Bomvägen passerar vid huvudsignalen som skymtar längre bort och nere till höger byggs den nya banan mellan godsbangården och centralstationen.  13 år
ID-nummer:  05922
Direktlänk: /bild/00005922/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!