Gamla banan Klockarbäcken–Umeå

Sommaren 2010 lades järnvägens infart till Umeå om drastiskt då den nya godsbangården anslöts till banan även från väster. Det gjorde att den raka sträckningen mellan Klockarbäcken och centrala Umeå slopades och att banan istället lades i nordostlig riktning över slätten väster om staden fram till godsbangården.