Hällnäs (Hls)

Hällnäs är en liten västerbottnisk tätort som ligger naturskönt på Vindelälvsdalens relativt branta östra sluttning. Stationen är belägen 244 meter över havet och Vindelälvens yta här omkring 80 höjdmeter lägre. Hällnäs är ännu ett i raden av samhällen som har växt upp som stationssamhällen efter att järnvägen drogs fram. Vid nuvarande tätorts plats fanns i slutet av 1800-talet endast ett par gårdar. I byn Hjuken nere vid Vindelälven en kilometer västerut har det däremot funnits bebyggelse sedan åtminstone 1500-talet.

Stationshuset i Hällnäs är ritat av SJ:s chefsarkitekt A. W. Edelswärd som ett av hans modellhus för svenska järnvägsstationer. Just den här modellen kom att uppföras på hela 43 stationer, vilket gör den till den mest frekvent använda stationshusmodellen. I och med huset i Hällnäs ansågs modellen ha nått sin fulländning, varför modellen har kommit att kallas just Hällnäsmodellen. Huset är idag i gott skick efter att tidigare ha fått stå och förfalla.

Hällnäs historia sträcker sig alltså ett drygt sekel tillbaka i tiden. Stationssamhället expanderade med järnvägsstationen i centrum. Hällnäs hade en viktig roll som omlastningsplats mellan tågen och de hästdragna transporter som följde Vindelälven och Umeälven mot Lycksele och lappmarkerna längre inåt land. Här hanterades och handlades med bland annat tjära, smör och skinnprodukter. Skjutsverksamhet pågick fram till 1924 då den nya järnvägen från Hällnäs till Lycksele och Storuman stod klar. Transporterna togs då över av järnvägen och hästskjutsarna slutade att gå.

Nästa viktiga epok i byns historia är byggandet av det stora sanatoriet. 1919 kom beslutet om att förlägga centralsanatoriet för länet i Hällnäs, och den stora anläggningen på berget nordost om samhället stod klar 1926. Anläggningens huvudsyfte var att bekämpa tuberkulos. Från början fanns drygt 200 platser på sanatoriet, men detta ökades med tiden till som mest 360 platser. På sanatorieområdet tillkom också skola, tandläkare och post. Sanatorieverksamheten upphörde under andra halvan av 1900-talet, eftersom de medicinska framstegen gjorde sådan vård omodern. I byggnaderna drevs dock fortsatt sjukhusverksamhet en tid och därefter behandlingshemsverksamhet. Byggnaderna står idag kvar som ett monument över en tid då Tuberkulos var en folksjukdom i Sverige.

Hällnäs är idag en levande by med skola för åk 1-6. Ortens största företag är Hällnäs handelsträdgård, som utöver blommor också har stor produktion av sallad och kryddor. Godshanteringen vid Hällnäs station upphörde 1977 och persontrafiken vid stationen lades ned 1995. Den återuppstod den korta perioden mellan januari 2006 och juni 2008 när regionaltåget Norrskenan mellan Luleå och Umeå stannade på stationen med en tur i vardera riktningen per dag. Sedan augusti 2010 har stationen åter persontrafik sedan tågen på Norrtågs nya linje Lycksele–Umeå gör uppehåll i Hällnäs.

Från Vindelns till Hällnäs stiger stambanan från cirka 175 meter över havet till cirka 250 meter över havet. Vid stigningens början några kilometer norr om Vindeln är älvdalen ganska bred och otydlig och järnvägen följer inte älven på nära håll. Närmare Hällnäs, som ligger på Vindelälvens östra sida, blir dalgången tydligare med branta sluttningar. Järnvägen kommer då närmare älven, på närmaste stället är det bara cirka 250 meter mellan älven och järnvägen. Samtidigt är dock höjdskillnaden cirka 75 meter och detta ger upphov till vackra vyer för tågresenärer.

Denna stigning är en ganska kraftig förändring av landskapet kring banan. Den lämnar härmed det blandade landskapet med skog och odlad mark och går in i ett landskap med mycket myrmark och skog. Från Hällnäs till Jörn ligger banan nästan undantagslöst mellan 200 och 300 meter över havet, därefter går den upp över 300 meter för att först några mil söder om Älvsbyn allmänt sjunka under 200 meter över havet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (47)

Fredag 19 september 2014

Hällnäs stationshus sett från sydost i höstdimma.  9 år
ID-nummer:  19155
Direktlänk: /bild/00019155/
Fotodatum: den 19 september 2014
Publicerad: den 18 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 juni 2008

Stationshuset sett från nordväst.  15 år
ID-nummer:  05203
Direktlänk: /bild/00005203/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ststionshuset sett från sydväst med fasaden bort från spåren.  15 år
ID-nummer:  05204
Direktlänk: /bild/00005204/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost från plattformen.  15 år
ID-nummer:  05205
Direktlänk: /bild/00005205/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets norra gavel, till höger ses en del av fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  05206
Direktlänk: /bild/00005206/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet norr om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  05207
Direktlänk: /bild/00005207/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från stationhuset.  15 år
ID-nummer:  05208
Direktlänk: /bild/00005208/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder från plattformen vid spår 1.  15 år
ID-nummer:  05209
Direktlänk: /bild/00005209/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformen.  15 år
ID-nummer:  05210
Direktlänk: /bild/00005210/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra plattformsänden.  15 år
ID-nummer:  05211
Direktlänk: /bild/00005211/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformen utanför stationshuset.  15 år
ID-nummer:  05212
Direktlänk: /bild/00005212/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkur och godsmagasin omedelbart norr om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  05213
Direktlänk: /bild/00005213/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformen vid stationshuset.  15 år
ID-nummer:  05214
Direktlänk: /bild/00005214/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen norrut mot Bastuträsk passerar under järnvägen vid norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  05215
Direktlänk: /bild/00005215/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten för vägen från Bastuträsk under järnvägen. På bron finns bangårdens nordligaste växlar mellan spåren mot Lycksele respektive Bastuträsk.  15 år
ID-nummer:  05216
Direktlänk: /bild/00005216/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från nordost.  15 år
ID-nummer:  05217
Direktlänk: /bild/00005217/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet sedda från nordost.  15 år
ID-nummer:  05218
Direktlänk: /bild/00005218/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd från den lilla lastkajen på östra sidan av bangården.  15 år
ID-nummer:  05219
Direktlänk: /bild/00005219/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården, bortom bron över vägen mot Bastuträsk finns utfarterna mot Lycksele och Bastuträsk.  15 år
ID-nummer:  05220
Direktlänk: /bild/00005220/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  05221
Direktlänk: /bild/00005221/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd söderut. Här öppnar sig vidderna i det kuperade landskapet kring Vindelälven.  15 år
ID-nummer:  05222
Direktlänk: /bild/00005222/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 10 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Linjen söderut sedd från en plats cirka en kilometer söder om Hällnäs.  15 år
ID-nummer:  00992
Direktlänk: /bild/00000992/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot Vindelälven och byn Bodarna.  15 år
ID-nummer:  00993
Direktlänk: /bild/00000993/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Hällnäs viker Vindelälven av västerut och dalen syns här mitt i bild bakom kontaktledningsstolpen. Berget till höger om densamma är Stönningsliden norr om älven.  15 år
ID-nummer:  00994
Direktlänk: /bild/00000994/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut mot Hällnäs med Stönningsliden i fjärran.  15 år
ID-nummer:  00995
Direktlänk: /bild/00000995/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byn Bodarna sedd snett från ovan.  15 år
ID-nummer:  00996
Direktlänk: /bild/00000996/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut mot Vindeln och Vännäs med Vindelälvens dalgång på höger sida.  15 år
ID-nummer:  00997
Direktlänk: /bild/00000997/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Hällnäs sedd söderifrån.  15 år
ID-nummer:  00998
Direktlänk: /bild/00000998/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från sidoplattformen på västra sidan av spåren.  15 år
ID-nummer:  00999
Direktlänk: /bild/00000999/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och bangården i Hällnäs.  15 år
ID-nummer:  01000
Direktlänk: /bild/00001000/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–47
Andra bilder från platsen (6)