Lycksele (Ly)

Lycksele station öppnades den 16 december 1924 samtidigt som järnvägen Hällnäs–Lycksele öppnades för allmän trafik. Bangården är belägen i nord-sydlig riktning omedelbart väster om tätortens centrum. Stationshuset ligger på östra sidan av bangården och är sammanbyggt med ett stort godsmagasin på södra sidan. Bangården har fem spår med en plattform mellan normalhuvudspåret 4 och spår 3, plattformen nås via en plattformsövergång till vardera sidan av bangården från plattformens norra ände. Norr om stationshuset finns dessutom både en gångtunnel och en cykeltunnel under spåren.

Persontågstrafiken till Lycksele upphörde 1995. I augusti 2011 började emellertid Norrtåg trafikera sträckan Lycksele–Umeå dagligen. Inför trafikstarten byggdes en ny plattform utanför godsmagasinet, varför spår 1 som tidigare passerade magasinets lastkaj kortades ned och blev ett stickspår. Den vagnvåg som fanns i spår 2 med tillhörande vågkur mellan spår 1 och 2 togs också bort i samband med plattformsbygget.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (45)

Onsdag 19 december 2012

Stationshuset sett från väster vid bangården.  11 år
ID-nummer:  14837
Direktlänk: /bild/00014837/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den för den nya persontrafiken anordnade plattformen intill godsmagasinet.  11 år
ID-nummer:  14838
Direktlänk: /bild/00014838/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 3 står Td 373 på tomgång.  11 år
ID-nummer:  14839
Direktlänk: /bild/00014839/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lycksele station sedd från nordväst.  11 år
ID-nummer:  14840
Direktlänk: /bild/00014840/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I bangårdens nordvästra del finns lokstallet med två platser, här sett från öster.  11 år
ID-nummer:  14841
Direktlänk: /bild/00014841/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet med vändskivan i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  14842
Direktlänk: /bild/00014842/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret från lokstallet sett norrut i riktning mot bangårdens norra ände.  11 år
ID-nummer:  14843
Direktlänk: /bild/00014843/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret ansluter till bangårdens nordligaste del, vy norrut.  11 år
ID-nummer:  14844
Direktlänk: /bild/00014844/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationsbebyggelsen sedd från norr.  11 år
ID-nummer:  14845
Direktlänk: /bild/00014845/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den gamla mellanplattformens södra ände, intill godsmagasinet till höger syns den nya plattformen vid spår 2.  11 år
ID-nummer:  14848
Direktlänk: /bild/00014848/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från mellanplattformen.  11 år
ID-nummer:  14849
Direktlänk: /bild/00014849/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den nya plattformen vid spår 2.  11 år
ID-nummer:  14860
Direktlänk: /bild/00014860/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåren.  11 år
ID-nummer:  14861
Direktlänk: /bild/00014861/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen upp mot den nya plattformen, den ligger intill den gamla lastkajen som också har en ramp under snön.  11 år
ID-nummer:  14862
Direktlänk: /bild/00014862/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  11 år
ID-nummer:  14863
Direktlänk: /bild/00014863/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 31 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 23 juni 2012

Lycksele stationshus sett från den gamla plattformsövergången, de räfflade vita plattorna i asfalten leder nu resenärerna till en annan plats.  12 år
ID-nummer:  13209
Direktlänk: /bild/00013209/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen ligger vid godsmagasinet och syns här bakom den gamla mellanplattformen.  12 år
ID-nummer:  13210
Direktlänk: /bild/00013210/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformsövergångens västra del, här har inget blivit ombyggt på sistone.  12 år
ID-nummer:  13211
Direktlänk: /bild/00013211/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På stationshussidan har det nya plattformsspåret fått en uppfräschning samtidigt som det spår som tidigare låg närmast stationshuset, här ungefär vid höger bildkant, togs bort.  12 år
ID-nummer:  13212
Direktlänk: /bild/00013212/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen upp till den nya plattformen utanför stationshuset med det gamla godsmagasinet till vänster.  12 år
ID-nummer:  13201
Direktlänk: /bild/00013201/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från norr.  12 år
ID-nummer:  13202
Direktlänk: /bild/00013202/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformens norra del, stationshuset till höger.  12 år
ID-nummer:  13203
Direktlänk: /bild/00013203/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformens norra del med den gamla plattformen till vänster.  12 år
ID-nummer:  13204
Direktlänk: /bild/00013204/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformens södra del, här syns också det numera kapade spår 1 sluta med en stoppbock.  12 år
ID-nummer:  13205
Direktlänk: /bild/00013205/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformens södra ände.  12 år
ID-nummer:  13206
Direktlänk: /bild/00013206/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen ligger inte alldeles intill godsmagasinet då det fortfarande finns kvar en lastkaj av trä vid byggnadens norra del.  12 år
ID-nummer:  13207
Direktlänk: /bild/00013207/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från rampen vid plattformens norra del.  12 år
ID-nummer:  13208
Direktlänk: /bild/00013208/
Fotodatum: den 23 juni 2012
Publicerad: den 7 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 17 juli 2011

Sommaren 2011 möts man av en mindre byggarbetsplats vid besök på Lycksele järnvägsstation.  12 år
ID-nummer:  10990
Direktlänk: /bild/00010990/
Fotodatum: den 17 juli 2011
Publicerad: den 26 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny plattform byggs utanför godsmagasinet som är sammanbyggt med stationshuset, spåret närmast stationshuset liksom vagnvågen på det blivande plattformsspåret har därmed försvunnit.  12 år
ID-nummer:  10991
Direktlänk: /bild/00010991/
Fotodatum: den 17 juli 2011
Publicerad: den 26 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett från södra änden av den befintliga mellanplattformen.  12 år
ID-nummer:  10992
Direktlänk: /bild/00010992/
Fotodatum: den 17 juli 2011
Publicerad: den 26 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–45
Andra bilder från platsen (13)