Hällnäs–Storuman

Den 167 kilometer långa statsbanan Hällnäs–Storuman öppnades för allmän trafik i två etapper, Hällnäs–Lycksele den 16 december 1924 och Lycksele–Storuman den 1 december 1930. Därmed blev denna den mellersta av de tre tvärbanorna mellan Inlandsbanan och Stambanan genom övre Norrland också den sista att färdigställas i sin helhet. Persontrafiken till Storuman lades ned 1992 och på sträckan Hällnäs–Lycksele 1995. På den senare sträckan återupptogs den dock i augusti 2010.

Banan utgår i nordvästlig riktning från Hällnäs och når vid Åmsele station fram till Vindelälven som korsas. Trots att stationerna i både Hällnäs och Åmsele ligger nära älven följer banan inte dess dalgång på någon sträcka. Efter Åmsele blir huvudriktningen västnordvästlig fram till Lycksele där Umeälven korsas. På sträckan Lycksele–Storuman följer banan till största delen Umeälvens dalgång fortsatt med nordvästlig till västnordvästlig huvudsaklig färdriktning.

Geografisk översikt