1994 års bro

I början av 1990-talet beömdes även den andra bron från 1919 ha tjänat ut på grund av bärighetsproblem och betongskador. Det var med andra ord dags att planera för den tredje bron vid denna storslagna plats. Man valde en bro som på ett fint sätt sammanfattar de tidigare brobyggena på platsen, nämligen en samverkansbro där stål och betong i samverkan leder järnvägen högt över älvens yta. Den byggdes av Kraftbyggarna AB i Luleå och har sex spann. Totallängden är 361 meter och de teoretiska spännvidderna från väster 47, 59, 59, 67, 59 och 47 meter, det längsta spannet ligger över älven.

Brostöden och landfästena är uppförda av betong. Brostöden har en säregen form där två smalare pelare står bredvid varandra sammanbundna av en tunn betongvägg. Överst är de ovala ytterpelarna parallella medan de nedtill går isär något. I övre delen av pelaren vidgas dessutom betongväggen så att den sträcker sig även utanför pelarna och bildar därmed en konsol markerad med röd färg på vilken den bärverket vilar.

Brons bärverk består av två parallella stålbalkar. De är 3,1 meter höga och svetsades samman till en kontinuerliga balkar vid byggplatsen på östra sidan av älven varifrån de lanserades ut över älven till sitt rätta läge. Balken är målad i en ljusblå kulör som på ett smakfullt sätt gör att balken både smälter in i det dramatiska landskapet samtidigt som den utgör en accent, speciellt tillsammans med de röda detaljerna överst på bropelarna. På balken gjöts sedan det betongtråg som järnvägens överbyggnad ligger på.

Vid det östra landfästet finns det fasta lager som håller den bärande balken på plats. Det är markerat med två stora triangulära betongväggar som står lutade mot landfästet, en på vardera sida. Fram till östra landfästet lades linjen om på en sträcka av cirka 300 meter genom att kurvan före älvpassagen påbörjades något tidigare. Området mellan nuvarande järnväg och sträckningen från 1919 finns idag en parkeringsplats för besökare vid broplatsen. Här finns en gångstig runt i området med informationstavlor om de tre broarna. Platsen är väl värd ett besök.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (32)

Tisdag 25 augusti 2009

Östra landfästet sett från norr.  13 år
ID-nummer:  06583
Direktlänk: /bild/00006583/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra landfästet  13 år
ID-nummer:  06585
Direktlänk: /bild/00006585/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nere under bron vid östra landfästet öppnar sig dalgången.  13 år
ID-nummer:  06584
Direktlänk: /bild/00006584/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ostligaste korta bropelaren långt upp i sandsluttningen. Till vänster syns den trappa som utgör en del av vandringsstigen runt broplatsen.  13 år
ID-nummer:  06586
Direktlänk: /bild/00006586/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två raka ben står på Öreälvens östra strand.  13 år
ID-nummer:  06587
Direktlänk: /bild/00006587/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
1994 års bro sedd under 1919 års betongbåge.  13 år
ID-nummer:  06588
Direktlänk: /bild/00006588/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Tåg 92 från Göteborg och Stockholm passerar över Öre älv. Den långa nya bron går som ett blått streck rakt över den djupa dalgången.  13 år
ID-nummer:  06572
Direktlänk: /bild/00006572/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen sedd från öster, längst till höger syns brofästet till 1919 års bro. Området mellan den gamla bansträckningen till den bron och dagens bana används idag som parkering för besökare.  13 år
ID-nummer:  06573
Direktlänk: /bild/00006573/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  06574
Direktlänk: /bild/00006574/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från östra landfästet.  13 år
ID-nummer:  06575
Direktlänk: /bild/00006575/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av östra landfästet med det fasta lagret.  13 år
ID-nummer:  06576
Direktlänk: /bild/00006576/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe i strandbrinken får man en ganska bra uppfattning om hur hög bron verkligen är.  13 år
ID-nummer:  06577
Direktlänk: /bild/00006577/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra landfästet är utsmyckat med stora triangulära betongväggar i den röda kulör som går igen i flera detaljer på bron.  13 år
ID-nummer:  06578
Direktlänk: /bild/00006578/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
1994 års bro med 1919 års bro i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  06579
Direktlänk: /bild/00006579/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raka former och böjda former. Här ser man också det speciella utseendet på den nya brons pelare.  13 år
ID-nummer:  06580
Direktlänk: /bild/00006580/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högt uppe i det blå passerar stambanan.  13 år
ID-nummer:  06581
Direktlänk: /bild/00006581/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen sedd från söder i sandrasbranten på östra stranden.  13 år
ID-nummer:  06589
Direktlänk: /bild/00006589/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg passerar högt över Öreälven och därmed genom det unika brolandskapet.  13 år
ID-nummer:  06582
Direktlänk: /bild/00006582/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Kurvan öster om bron sedd mot öster. Banan fram till 1919 års bro följde istället skogskanten till vänster.  13 år
ID-nummer:  06570
Direktlänk: /bild/00006570/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående tåg passerar över älven i skymningen.  13 år
ID-nummer:  06571
Direktlänk: /bild/00006571/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Den tredje bron sedd från västra brofästet.  14 år
ID-nummer:  01982
Direktlänk: /bild/00001982/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra brofästet på den tredje bron.  14 år
ID-nummer:  01983
Direktlänk: /bild/00001983/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två västligaste brospannen på den tredje bron ligger ganska lågt över marken. I bakgrunden syns den andra bron i ordningen.  14 år
ID-nummer:  01984
Direktlänk: /bild/00001984/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan passerar högt över älven på den tredje bron. Notera brons färgsättning i rött och blått.  14 år
ID-nummer:  01990
Direktlänk: /bild/00001990/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje brons östra brofäste, vy västerut.  14 år
ID-nummer:  02002
Direktlänk: /bild/00002002/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det ostligaste spannet är relativt kort.  14 år
ID-nummer:  02003
Direktlänk: /bild/00002003/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från andra brons brofäste mot den tredje bron och ner mot älven.  14 år
ID-nummer:  02004
Direktlänk: /bild/00002004/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tredje brons östra brofäste, utsmyckat med röda trekantiga betongväggar.  14 år
ID-nummer:  02008
Direktlänk: /bild/00002008/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra och tredje bron sedda från älvens östra strand.  14 år
ID-nummer:  02023
Direktlänk: /bild/00002023/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tredje brons bropelare på östra stranden.  14 år
ID-nummer:  02024
Direktlänk: /bild/00002024/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje bron sedd underifrån från östra sluttningen. Notera den mindre avancerade trappan uppför slänten som finns här.  14 år
ID-nummer:  02026
Direktlänk: /bild/00002026/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid en rasbrant några hundra meter söder om broarna har man denna vy mot brolandskapet. Här syns nästan hela den tredje bron, endast lite av de ostligaste spannet till höger döljs bakom skogen.  14 år
ID-nummer:  02027
Direktlänk: /bild/00002027/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!