Öre älv (Öä)

Stationen Öre älv längs Stambanan genom övre Norrland är belägen vid banans passage över samma älv några kilometer norr om Nyåker mellan Mellansel och Vännäs. Stationen består av den norra tågvägsskiljande växeln mellan den nya och gamla linjesträckningen vid Nyåker och växeln är belägen omedelbart söder om bron över Öre älv. Därmed finner vi tre av banans fyra stationer utan mötesmöjlighet här intill varandra, dessa stationer med två parallella linjer ger ju dock tillsammans ett mötesspår.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (27)

Fredag 18 juli 2008

Driftplatsen Öre älv med växeln mellan de båda linjerna omedelbart väster om bron över Öre älv.  13 år
ID-nummer:  06608
Direktlänk: /bild/00006608/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda linjerna i sluttningen väster om växeln, till vänster linjen mot Nyåker och till höger linjen direkt mot Oxmyran.  13 år
ID-nummer:  06607
Direktlänk: /bild/00006607/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Öre älv sedd från väster med växeln mellan linjerna alldeles intill landfästet. I bakgrunden skymtar byn Tallberg.  13 år
ID-nummer:  06592
Direktlänk: /bild/00006592/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln sedd från fjärrkuren.  13 år
ID-nummer:  06593
Direktlänk: /bild/00006593/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid fjärrkuren. Den gamla banan fram till 1919 års bro följde skogskanten vid vägen till höger.  13 år
ID-nummer:  06594
Direktlänk: /bild/00006594/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren sedda västerut från fjärrkuren.  13 år
ID-nummer:  06595
Direktlänk: /bild/00006595/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren och växeln sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  06596
Direktlänk: /bild/00006596/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På gamla linjen finns en skyddsväxel innan växeln mellan huvudspåren.  13 år
ID-nummer:  06598
Direktlänk: /bild/00006598/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren sedd från skyddsväxeln, i bakgrunden skymtar längst till höger de två yngre Tallbergsbroarna. Banan till 1919 års bro följde skogskanten till vänster.  13 år
ID-nummer:  06597
Direktlänk: /bild/00006597/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftplatsen sedd från väster med skyddsväxeln närmast.  13 år
ID-nummer:  06599
Direktlänk: /bild/00006599/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarterna söderut finns omkring 300 meter väster om växeln mellan spåren.  13 år
ID-nummer:  06600
Direktlänk: /bild/00006600/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid driftplatsgränsen kan man se den äldsta linjen korsa över dagens spårområde, skärningen syns tydligt på norra sidan.  13 år
ID-nummer:  06601
Direktlänk: /bild/00006601/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen mot Nyåker har nummer L11.  13 år
ID-nummer:  06602
Direktlänk: /bild/00006602/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen mot Nyåker har nummer L1.  13 år
ID-nummer:  06603
Direktlänk: /bild/00006603/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalerna med den gamla skärningen i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  06604
Direktlänk: /bild/00006604/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öä 1/2, infartssignal från linjen från Oxmyran.  13 år
ID-nummer:  06605
Direktlänk: /bild/00006605/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öä 1/12, infartssignal från linjen från Nyåker.  13 år
ID-nummer:  06606
Direktlänk: /bild/00006606/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Infarten till driftplatsen Öre älv sker strax öster om bron över älven.  13 år
ID-nummer:  06590
Direktlänk: /bild/00006590/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen norrut i kvällsljus.  13 år
ID-nummer:  06591
Direktlänk: /bild/00006591/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 20 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Den nya linjen från Glödbergstunneln i sluttningen ner mot Öre älv sedd från bron för väg 353. En bit bort skymtar försignalen till Öre älv och i bakgrunden syns byn Åliden.  14 år
ID-nummer:  02393
Direktlänk: /bild/00002393/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre ner i höjd med byn Åliden ansluter den gamla linjen och går parallellt med den nya.  14 år
ID-nummer:  02394
Direktlänk: /bild/00002394/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya linjen går i en djup skärning vid byn Åliden.  14 år
ID-nummer:  02395
Direktlänk: /bild/00002395/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot nya linjen söderut upp mot Glödberget.  14 år
ID-nummer:  02396
Direktlänk: /bild/00002396/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tågvägsskiljande växeln ligger omedelbart söder om bron över Öre älv. Vägen till vänster går delvis på banvallen till den äldre betongbron.  14 år
ID-nummer:  02397
Direktlänk: /bild/00002397/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två linjerna sedda västerut från sammanstrålningspunkten, här i ett besvärligt motljus.  14 år
ID-nummer:  02398
Direktlänk: /bild/00002398/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjerna västerut/söderut sedda från södra sidan av spåren.  14 år
ID-nummer:  02399
Direktlänk: /bild/00002399/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartssignalen Öä L2 och infratssignalen Öä 1/1 finner man på norra sidan av bron över Öre älv.  14 år
ID-nummer:  02400
Direktlänk: /bild/00002400/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!