170 Öre älv

Banvaktstugan Öreälv ligger högt intill den skärning som den ursprungliga järnvägen gick genom i första kurvan väster om 1891 års bro. Redan efter linjeomläggningen 1919 kom stugan att ligga långt ifrån järnvägen och är sedan dess inte synlig från tågfönstret. När den äldsta järnvägsbron blev landsvägsbro hamnade stugan mellan landsvägen och den forna järnvägen. Idag står stugan tom och till synes övergiven med dörren på glänt. Väster om stugan finns också ett uthus.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Fredag 18 juli 2008

Banvaktstugan ligger nära landsvägen strax väster om bron över Öreälven. På motsatt sida av stugan från vägen sett går den gamla banvallen i en djup skärning.  14 år
ID-nummer:  06530
Direktlänk: /bild/00006530/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 15 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från väster.  14 år
ID-nummer:  06531
Direktlänk: /bild/00006531/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 15 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset väster om stugan sett från söder.  14 år
ID-nummer:  06532
Direktlänk: /bild/00006532/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 15 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från stugan.  14 år
ID-nummer:  06533
Direktlänk: /bild/00006533/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 15 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordost.  14 år
ID-nummer:  06534
Direktlänk: /bild/00006534/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 15 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör köket.  14 år
ID-nummer:  06535
Direktlänk: /bild/00006535/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 15 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Golvet i rummet är uppbrutet.  14 år
ID-nummer:  06536
Direktlänk: /bild/00006536/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 15 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in i rummet från dörren mot köket.  14 år
ID-nummer:  06537
Direktlänk: /bild/00006537/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 15 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!