Glödbergstunneln

Glödbergstunneln utanför Nyåker är med sina 1680 meter den längsta tunneln längs Stambanan genom övre Norrland och den tar järnvägen genom det relativt flacka Glödberget på Öreälvens sydvästra sida. Tunneln utgör en viktig del av den nya linjen förbi Nyåker och byggdes mellan 1994 och 1995 med driftsättning i oktober samma år. Den södra mynningen ligger cirka 1,5 kilometer väster om Nyåker och den norra mynningen ligger intill väg 353 knappt 2 kilometer norr om samhället. Av tunnelns totala längd är 1350 meter bergtunnel, resterande delar är betong­tunnel­an­slut­ningar vid mynningarna varav 60 meter vid sydvästra mynningen och 270 meter vid den nordöstra. Utöver huvudtunneln finns en 610 meter lång sevicetunnel som löper parallellt med spårtunneln på södra sidan med infart från nordost. Från servicetunneln finns tre portar in till spårtunneln koncentrerade till den nordöstra halvan av tunneln.

Glödbergstunneln utanför Nyåker är med sina 1680 meter den längsta tunneln längs Stambanan genom övre Norrland och den tar järnvägen genom det relativt flacka Glödberget på Öreälvens sydvästra sida. Tunneln utgör en viktig del av den nya linjen förbi Nyåker och byggdes mellan 1994 och 1995 med driftsättning i oktober samma år. Den södra mynningen ligger cirka 1,5 kilometer väster om Nyåker och den norra mynningen ligger intill väg 353 knappt 2 kilometer norr om samhället. Av tunnelns totala längd är 1350 meter bergtunnel, resterande delar är betong­tunnel­an­slut­ningar vid mynningarna varav 60 meter vid sydvästra mynningen och 270 meter vid den nordöstra. Utöver huvudtunneln finns en 610 meter lång sevicetunnel som löper parallellt med spårtunneln på södra sidan med infart från nordost. Från servicetunneln finns tre portar in till spårtunneln koncentrerade till den nordöstra halvan av tunneln.

I Glödbergstunneln förekommer under den kalla årstiden tidvis kraftig isbildning som kan ställa till problem för tågtrafiken genom tunneln. Tunneln besiktigas under dessa tider dagligen för att man ska kunna hitta istappar och block som kan utgöra fara för passerande tåg. I början av april 2008 träffades emellertid ett av de norrgående nattågen av ett stort isblock som hamnade i korridoren på en av sovvagnarna.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (21)

Torsdag 15 juli 2010

Infarten till Glödbergstunnelns servicetunnel ligger cirka 270 meter upp i sluttningen sett från spårtunnelns nordöstra mynning.  11 år
ID-nummer:  11115
Direktlänk: /bild/00011115/
Fotodatum: den 15 juli 2010
Publicerad: den 17 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Servicetunnelns mynning sedd från nordost.  11 år
ID-nummer:  11116
Direktlänk: /bild/00011116/
Fotodatum: den 15 juli 2010
Publicerad: den 17 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kraftig port kompletterad med en mindre ståldörr finns i mynningen.  11 år
ID-nummer:  11117
Direktlänk: /bild/00011117/
Fotodatum: den 15 juli 2010
Publicerad: den 17 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett varningsanslag på dörren.  11 år
ID-nummer:  11118
Direktlänk: /bild/00011118/
Fotodatum: den 15 juli 2010
Publicerad: den 17 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Tunnelns nordöstra mynning sedd från väg 353.  13 år
ID-nummer:  06722
Direktlänk: /bild/00006722/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan landsvägsbron och tunnelmynningen ligger järnvägen nedsänkt i en skärning.  13 år
ID-nummer:  06723
Direktlänk: /bild/00006723/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från taket på tunnelmynningen mot landsvägsbron.  13 år
ID-nummer:  06724
Direktlänk: /bild/00006724/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid tunnelmynningen, en tillfartsväg till mynningen finns på järnvägens norra sida.  13 år
ID-nummer:  06725
Direktlänk: /bild/00006725/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordöstra tunnelportalen.  13 år
ID-nummer:  06726
Direktlänk: /bild/00006726/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg är på väg uppför backen från Öreälven och försvinner strax in i Glödbergstunneln.  13 år
ID-nummer:  06727
Direktlänk: /bild/00006727/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Glödbergstunnelns sydvästra mynning. Då bergtunneln är helt rak kan man här se till östra mynningen 1,7 kilometer bort.  13 år
ID-nummer:  06728
Direktlänk: /bild/00006728/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från taket på tunnelns sydvästra mynning.  13 år
ID-nummer:  06729
Direktlänk: /bild/00006729/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydvästra tunnelmynningen sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  06730
Direktlänk: /bild/00006730/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sydvästra tunnelmynningen är skärningen betydligt mindre än vid den nordöstra mynningen.  13 år
ID-nummer:  06731
Direktlänk: /bild/00006731/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Södra tunnelmynningen sedd från spårets östra sida.  14 år
ID-nummer:  00837
Direktlänk: /bild/00000837/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av södra tunnelmynningen.  14 år
ID-nummer:  00838
Direktlänk: /bild/00000838/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra tunnelmynningen sedd från spårets västra sida.  14 år
ID-nummer:  00839
Direktlänk: /bild/00000839/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen söderifrån in mot tunnelmynningen sedd från tunnelmynningen. En mindre dal söder om tunneln passeras på en hög banvall.  14 år
ID-nummer:  00840
Direktlänk: /bild/00000840/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området kring södra tunnelmynningen sett från sluttningen ovanpå tunneln.  14 år
ID-nummer:  00841
Direktlänk: /bild/00000841/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra tunnelmynningen sedd från bron för väg 353.  14 år
ID-nummer:  00842
Direktlänk: /bild/00000842/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra tunnelmynningen sedd från en något sydligare position på samma bro som ovan.  14 år
ID-nummer:  00843
Direktlänk: /bild/00000843/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!