Bangården

Nyåkers station är en av banans ursprungliga och öppnade den första oktober 1891 samtidigt som banan Anundsjö - Vännäs öppnades för allmän trafik. Bangården lades i nord-sydlig riktning men den snäva och långa utfartskurvan söderut vrider banan rakt västerut. Stationen blev genast en viktig plats för omlastning av post och gods till nordligaste Ångermanland och södra Lappland. Godshanteringen vid stationen pågick fram till 1989 och persontrafiken fram till 1996. Då hade redan den nya linjen förbi Nyåker genom Glödberget öppnat, vilken genast degraderade Nyåkers betydelse som järnvägsstation. Idag passerar merparten av tågen på stambanan förbi utanför Nyåker. Det är enbart vid möten och vid avsyning och reparationer i den långa Glödbergstunneln som tågen går den gamla vägen genom byn.

Efter att linjen genom Nyåker fått funktionen som mötesspår har bangården krympt till endast ett genomgående huvudspår samt ett stickspår på östra sidan som ansluter till huvudspåret i norra änden av den forna bangården. De många magasinsbyggnaderna på östra sidan av bangården revs också någon gång 2007/08. Bangården som växer igen allt mer präglas av känslan av övergivenhet och utflyttning, men i byn som helhet finns ändå en känsla av framtidstro.

Bilder och filmer (33)

Tisdag 25 augusti 2009

Vy norrut mot bangårdens norra ände och växeln till sidospåret.  13 år
ID-nummer:  06637
Direktlänk: /bild/00006637/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  06638
Direktlänk: /bild/00006638/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut strax norr om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  06639
Direktlänk: /bild/00006639/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangården är det enda trafikspåret omgivet av sly, till vänster skymtar lastkajen.  13 år
ID-nummer:  06640
Direktlänk: /bild/00006640/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i södra delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  06652
Direktlänk: /bild/00006652/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra delen med stationshuset till vänster.  13 år
ID-nummer:  06653
Direktlänk: /bild/00006653/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Nyåker söderifrån i sensommarskrud.  13 år
ID-nummer:  06660
Direktlänk: /bild/00006660/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Vy mot norra bangårdsänden från västra sidan.  13 år
ID-nummer:  06643
Direktlänk: /bild/00006643/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sedda söderut från infarten till pepparkaksfabriken.  13 år
ID-nummer:  06642
Direktlänk: /bild/00006642/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den numera raserade plattformen i Nyåker.  13 år
ID-nummer:  06641
Direktlänk: /bild/00006641/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den igenväxta bangården sedd söderut från stationshuset.  13 år
ID-nummer:  06644
Direktlänk: /bild/00006644/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den tidigare plattformen utanför stationshuset.  13 år
ID-nummer:  06645
Direktlänk: /bild/00006645/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med mellansignalen som idag inte följs av någon växel.  13 år
ID-nummer:  06646
Direktlänk: /bild/00006646/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats. I förgrunden växeln till sidospåret, längre bort stationshuset och till höger Nyåkers pepparkakor.  13 år
ID-nummer:  06647
Direktlänk: /bild/00006647/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln till sidospåret, här syns också den röda banvaktstugan strax nordväst om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  06648
Direktlänk: /bild/00006648/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid sidospåret på östra sidan av bangården, till höger stod en av de många magasinsbyggnaderna.  13 år
ID-nummer:  06649
Direktlänk: /bild/00006649/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot stationshsuet från samma plats.  13 år
ID-nummer:  06650
Direktlänk: /bild/00006650/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg har fått gå den gamla linjen genom Nyåker och passerar här stationshuset.  13 år
ID-nummer:  06651
Direktlänk: /bild/00006651/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd söderut.  13 år
ID-nummer:  06654
Direktlänk: /bild/00006654/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den forna södra bangårdsänden som idag helt saknar växlar.  13 år
ID-nummer:  06655
Direktlänk: /bild/00006655/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väg 353 passerar över järnvägen mitt i utfartskurvan söderut där banan går i skärning.  13 år
ID-nummer:  06656
Direktlänk: /bild/00006656/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från vägbron längs järnvägen i riktning mot bangården.  13 år
ID-nummer:  06657
Direktlänk: /bild/00006657/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartskurvan sedd västerut från landsvägsbron.  13 år
ID-nummer:  06658
Direktlänk: /bild/00006658/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Nyåker söderifrån i högsommarskrud.  13 år
ID-nummer:  06659
Direktlänk: /bild/00006659/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Utfarten mot Oxmyran och Mellansel sedd från bron för väg 353. Utfarten ligger västerut medan spåren inne på stationen ligger i nord-sydlig riktning. Den skarpa kurvan däremellan ändrar färdriktningen drygt 90 grader.  14 år
ID-nummer:  01685
Direktlänk: /bild/00001685/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter vy från bron för väg 353 men här vy in mot stationsområdet.  14 år
ID-nummer:  01686
Direktlänk: /bild/00001686/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut på stationsområdet mot kurvan vid södra utfarten samt mot ett passerande banarbetsfordon.  14 år
ID-nummer:  01687
Direktlänk: /bild/00001687/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet i Nyåker sett norrut.  14 år
ID-nummer:  01691
Direktlänk: /bild/00001691/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnad på östra sidan av spåren.  14 år
ID-nummer:  01692
Direktlänk: /bild/00001692/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Äldre magasinsbyggnader på banans östra sida lite mer norrut.  14 år
ID-nummer:  01693
Direktlänk: /bild/00001693/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De äldre magasinsbyggnaderna på östra sidan spåren.  14 år
ID-nummer:  01695
Direktlänk: /bild/00001695/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra något nyare magasinsbyggnaden. På bangården finns idag endast ett tågspår samt ett stickspår som slutar med stoppbocken i bild.  14 år
ID-nummer:  01696
Direktlänk: /bild/00001696/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från norr.  14 år
ID-nummer:  01697
Direktlänk: /bild/00001697/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!