Stationshuset

I Nyåker uppfördes precis som vid övriga ursprungliga stationer mellan Mellansel och Vännäs ett stort stationshus av Hällnäsmodellen. Huset fick efter en tid byggas ut på norra gaveln då mer utrymme behövdes bland annat för den stora posthanteringen vid stationen. Stationshuset står idag tomt utan nämnvärt underhåll. Det är privatägt men har varit till salu en längre tid.

Så till de bruna bakverken. Företaget Nyåkers pepparkakor AB grundades 1952 och är idag ortens största arbetsplats med ett 30-tal anställda. Efter att bageriet brann 1953 valde man att specialisera sig på pepparkakor. Detta har sedan hela tiden varit företagets huvudprodukt som på senare tid också till allt större del går på export. För att minska säsongsberoendet introducerades också andra kakor i sortimentet. Först ut var mandelkubb, men idag produceras totalt 10 sorters kakor utöver pepparkakor i fabriken. Den gula fabriksbyggnaden ligger på västra sidan av bangården strax norr om stationshuset. På västra sidan av bangården i dess norra del finns ytterligare ett stort hus med järnvägsanknytning, det så kallade betjäningshuset byggt för SJs anställda.

I byahuset mitt i Nyåker finns den sevärda utställningen om Tallbergsbroarna, som också innehåller historia om Nyåker. I caféet i samma hus finns också en utställning med bilder av Sune Jonsson, fotografen och författaren som föddes i Nyåker.

Bilder och filmer (25)

Tisdag 25 augusti 2009

Stationshuset sett från sydost från motsatt sida av bangården.  14 år
ID-nummer:  06624
Direktlänk: /bild/00006624/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från östra sidan av bangården.  14 år
ID-nummer:  06625
Direktlänk: /bild/00006625/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  14 år
ID-nummer:  06626
Direktlänk: /bild/00006626/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västfasaden sedd från nordväst.  14 år
ID-nummer:  06627
Direktlänk: /bild/00006627/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På tomten nordväst om stationshuset finns Nyåkers pepparkaksbageri.  14 år
ID-nummer:  06628
Direktlänk: /bild/00006628/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 juli 2009

Modell av stationshuset på broutställningen i Byahuset.  14 år
ID-nummer:  06633
Direktlänk: /bild/00006633/
Fotodatum: den 22 juli 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ritning av stationshuset.  14 år
ID-nummer:  06634
Direktlänk: /bild/00006634/
Fotodatum: den 22 juli 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ritning på stationshusets exteriör.  14 år
ID-nummer:  06635
Direktlänk: /bild/00006635/
Fotodatum: den 22 juli 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broutställningens byggnad i centrala Nyåker.  14 år
ID-nummer:  06636
Direktlänk: /bild/00006636/
Fotodatum: den 22 juli 2009
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Stationshusets västra fasad mot samhället.  14 år
ID-nummer:  06616
Direktlänk: /bild/00006616/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  14 år
ID-nummer:  06617
Direktlänk: /bild/00006617/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden mot bangården.  14 år
ID-nummer:  06618
Direktlänk: /bild/00006618/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  14 år
ID-nummer:  06619
Direktlänk: /bild/00006619/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidiga tillbyggnaden på norra gaveln.  14 år
ID-nummer:  06620
Direktlänk: /bild/00006620/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset vid den decimerade bangården och bortrivna plattformen.  14 år
ID-nummer:  06621
Direktlänk: /bild/00006621/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets nordgavel sedd från vägen till pepparkaksfabriken.  14 år
ID-nummer:  06622
Direktlänk: /bild/00006622/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  06623
Direktlänk: /bild/00006623/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus sydväst om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  06629
Direktlänk: /bild/00006629/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal järnvägsbostad (?) på bangårdens västra sida norr om pepparkaksfabriken.  14 år
ID-nummer:  06631
Direktlänk: /bild/00006631/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma byggnad som ovan sedd från öster, notera uthuset till höger.  14 år
ID-nummer:  06632
Direktlänk: /bild/00006632/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Nyåkers stationshus sett från söder.  15 år
ID-nummer:  01688
Direktlänk: /bild/00001688/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nyåkers stationshus sett från sydväst.  15 år
ID-nummer:  01689
Direktlänk: /bild/00001689/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Nyåker, östra fasaden (spårsidan).  15 år
ID-nummer:  01690
Direktlänk: /bild/00001690/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  15 år
ID-nummer:  01694
Direktlänk: /bild/00001694/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Granne med stationen ligger den industri som gör att många känner igen namnet Nyåker.  15 år
ID-nummer:  01698
Direktlänk: /bild/00001698/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!