Nyåker (Nyå)

Byn Nyåker har sitt ursprung i jordbruks­bygden öster om Nyåkers­sjön strax söder om dagens samhälle. Byn finns omnämnd från mitten av 1500-talet. Det stora upp­svinget för bygden kom dock när järn­vägen drogs fram. Stationen byggdes upp strax norr om den ursprungliga byn och kring den växte stations­samhället upp. På 1920-talet byggdes den lilla kyrkan vid byagatan strax söder om järnvägs­viadukten. Sin höjdpunkt fick byn under mitten av 1900-talet innan folk­mängden åter började minska i linje med hela den norrländska glesbygden. Nyåker är idag en småort med omkring 150 invånare och viss inflyttning har skett de senaste åren. Här finns en livsmedels­butik och en skola för elever upp till fjärde klass.

Geografisk översikt
Andra bilder från platsen (1)