Hörnsjö (Hsö)

Byn Hörnsjö ligger i det öppna odlingslandskapet i Hörnåns dalgång runt Hörnsjön. Här finns många större jordbruk ock bebyggelsen är ganska spridd men med tyngdpunkt söder om sjön. Där vägarna från Nyåker, Bjurholm och Umeå möts bildas ett slags byacentrum och det var också strax väster om denna korsning som stationshuset en gång stod.

Hörnsjö station öppnades den 1 oktober 1891 då hela sträckan Anundsjö - Vännäs öppnade. Bangården ligger i nord-sydlig riktning och på dess östra sida uppfördes ett stationshus av Hällnäsmodellen. På västra sidan av bangården har det också funnits flertalet magasinsbyggnader ungefär där dagens lastkaj ligger. Fjärrblockeringen nådde fram till Hörnsjö 1964, stationen förlorade sedan persontrafiken 1975 och ett par år senare även godstrafiken. Stationshuset är rivet sedan länge, det stod där dagens personalbarack står strax norr om fjärrkuren.

I november 1995 öppnades en den nya linjesträckningen mellan Högbränna och Hörnsjö. Den bildar tillsammans med den gamla linjen ett dubbelspår som Hönsjö således är den norra ändpunkten för. Bangården har idag tre huvudspår och ett sidospår på västra sidan. Det västligaste huvudspåret är ett mötesspår som enbart är förbundet med normalhuvudspåret norrifrån och uppspåret söderifrån. Den gamla linjen söderifrån är endast förbunden till övriga spår vid norra bangårdsänden i den allra nordligaste växeln. Mötesspåret kan alltså inte nås från gamla linjen, den fungerar ju istället i sig själv som ett mötesspår. I norra delen av bangården passerar vägen från Bjurholm över de tre huvudspåren, bangården slutade tidigare söder om denna plankorsning. Hörnsjö station är utrustat med ett ställverk modell 59 som tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (39)

Tisdag 25 augusti 2009

Plankorsningen i Hörnsjö sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  06421
Direktlänk: /bild/00006421/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  06422
Direktlänk: /bild/00006422/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  06423
Direktlänk: /bild/00006423/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden ligger ute i det öppna jordbrukslandskapet.  13 år
ID-nummer:  06424
Direktlänk: /bild/00006424/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bredvid fjärrkuren finns denna personalbarack.  13 år
ID-nummer:  06425
Direktlänk: /bild/00006425/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från platsen vid fjärrkuren.  13 år
ID-nummer:  06426
Direktlänk: /bild/00006426/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  06427
Direktlänk: /bild/00006427/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden finns ett kort avsnitt med bullerskydd på östra sidan där en villatomt gränsar till spårområdet.  13 år
ID-nummer:  06428
Direktlänk: /bild/00006428/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  06429
Direktlänk: /bild/00006429/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om den södra växeln i Hörnsjö höjs den tillåtna hastigheten på det som sedan blir uppspåret mot Högbränna till 160 km/h.  13 år
ID-nummer:  06430
Direktlänk: /bild/00006430/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Norra infarten till Hörnsjö sedd från norr, precis vid infarten inleds ett kraftigt motlut upp till bangården.  13 år
ID-nummer:  06403
Direktlänk: /bild/00006403/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sommarhälsning från Hörnsjö, norra utfartsblocksignalen.  13 år
ID-nummer:  06404
Direktlänk: /bild/00006404/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i Hörnsjö sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  06405
Direktlänk: /bild/00006405/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  06406
Direktlänk: /bild/00006406/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna i norra bangårdsänden ligger knappt 100 meter norr om plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  06407
Direktlänk: /bild/00006407/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  06408
Direktlänk: /bild/00006408/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i norra delen av bangården, notera att det är tvåskenssignaler för både det mellersta och det östra spåret, dessa utgör uppspår respektive nedspår på dubbelspåret söder om Hörnsjö. I förgrunden stoppbocken till sidospåret på bangårdens västra sida.  13 år
ID-nummer:  06409
Direktlänk: /bild/00006409/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från lastkajen vid sidospåret på västra sidan.  13 år
ID-nummer:  06410
Direktlänk: /bild/00006410/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från lastkajen.  13 år
ID-nummer:  06411
Direktlänk: /bild/00006411/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot fjärrkuren på bangårdens östra sida från västra sidan.  13 år
ID-nummer:  06412
Direktlänk: /bild/00006412/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  06413
Direktlänk: /bild/00006413/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart väster om bangårdens södra del finns ett gammalt grustag.  13 år
ID-nummer:  06414
Direktlänk: /bild/00006414/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren sedd från nordväst.  13 år
ID-nummer:  06415
Direktlänk: /bild/00006415/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från platsen vid fjärrkuren.  13 år
ID-nummer:  06416
Direktlänk: /bild/00006416/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  06417
Direktlänk: /bild/00006417/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid mellansignalerna i södra delen av bangården. Även spåret till vänster har en mellansignal som döljs i bilden trots att detta spår inte har några växlar före södra stationsgränsen.  13 år
ID-nummer:  06418
Direktlänk: /bild/00006418/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från en obevakad plankorsning (infart till en villa på västra sidan spåren) strax norr om södra driftplatsgränsen. Här ser vi att det inte finns någon växel från spåret till höger (nedspåret från Högbränna) till mötesspåret på västra sidan av bangården i Hörnsjö.  13 år
ID-nummer:  06419
Direktlänk: /bild/00006419/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra driftplatsgränsen i Hörnsjö med utfartsblocksignaler för nedspåret till vänster och uppspåret till höger.  13 år
ID-nummer:  06420
Direktlänk: /bild/00006420/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 5 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Södra utfarten från Hörnsjö med gamla linjen till vänster och den nya till höger, dessa två spår som tillsammans bildar dubbelspåret mot Högbränna.  14 år
ID-nummer:  01034
Direktlänk: /bild/00001034/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen Hsö U1, en av få dubbelspårsskyltade signaler längs banan.  14 år
ID-nummer:  01035
Direktlänk: /bild/00001035/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande signal på nedspåret.  14 år
ID-nummer:  01036
Direktlänk: /bild/00001036/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra stationsgränsen. Lägg märke till avsaknaden av växlar mellan upp- och nedspår.  14 år
ID-nummer:  01037
Direktlänk: /bild/00001037/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut över stationsområdet. Utöver huvudtågspåren närmast på östra sidan och mötesspåret finns ett sidospår på västra sidan.  14 år
ID-nummer:  01038
Direktlänk: /bild/00001038/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats.  14 år
ID-nummer:  01039
Direktlänk: /bild/00001039/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För banan inte allt för ovanliga byggnader på stationsområdet.  14 år
ID-nummer:  01040
Direktlänk: /bild/00001040/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra änden av bangården passerar landsvägen genom Hörnsjö över spåren.  14 år
ID-nummer:  01041
Direktlänk: /bild/00001041/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  01042
Direktlänk: /bild/00001042/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen. Här öppnar landskapet sig och övergår från renodlat skogslandskap till ett blandat jordbrukslandskap.  14 år
ID-nummer:  01043
Direktlänk: /bild/00001043/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna i norra änden av bangården, till vänster mötesspåret och sedan spåren som söderut bildar uppspår respektive nedspår.  14 år
ID-nummer:  01044
Direktlänk: /bild/00001044/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!