Hörnsjö - Degermyr I

Linjen Hörnsjö - Degermyr är med sina 11,3 kilometer den näst längsta på sträckan Bräcke - Vännäs. Linjen är uppdelad i två blocksträckor, här nedan behandlas den södra 5,9 kilometer långa blocksträckan. Höjdskillnaden mellan linjens båda änddriftplatser är endast 6 meter, lägst i Hörnsjö, men det finns kraftiga lutningar även på denna linje då skillnaden mellan högsta och lägsta punkt är nästan 50 meter.

Precis som bangården i Hörnsjö ligger den södra blocksträckan på linjen mot Degermyr huvudsakligen i nord-sydlig riktning. Linjen inleds med en 1200 meter lång raklinje som börjar redan inne på bangården i Hörnsjö. Från bangården till driftplatsgränsen råder medlut men linjen inleds med en horisontell sträcka som sedan övergår i svagt motlut, banan går här genom det flacka landskapet kring Hörnsjön. Efter den raka inledningen följer en serie om tre kurvor där banan rundar den norra änden av Hörnsjön, varefter banvaktstugan Hörnån passeras strax söder om kilometer 837. En mindre ägoväg passerar över banan på den följande korta raklinjen, här ges också en kort vy över jordbrukslandskapet i byn Sandnäset vid Hörnån öster om banan. Därefter följer en serie med fyra motriktade kurvor med endast mycket korta mellanliggande raklinjer.

Precis som bangården i Hörnsjö ligger den södra blocksträckan på linjen mot Degermyr huvudsakligen i nord-sydlig riktning. Linjen inleds med en 1200 meter lång raklinje som börjar redan inne på bangården i Hörnsjö. Från bangården till driftplatsgränsen råder medlut men linjen inleds med en horisontell sträcka som sedan övergår i svagt motlut, banan går här genom det flacka landskapet kring Hörnsjön. Efter den raka inledningen följer en serie om tre kurvor där banan rundar den norra änden av Hörnsjön, varefter banvaktstugan Hörnån passeras strax söder om kilometer 837. En mindre ägoväg passerar över banan på den följande korta raklinjen, här ges också en kort vy över jordbrukslandskapet i byn Sandnäset vid Hörnån öster om banan. Därefter följer en serie med fyra motriktade kurvor med endast mycket korta mellanliggande raklinjer.

Precis som bangården i Hörnsjö ligger den södra blocksträckan på linjen mot Degermyr huvudsakligen i nord-sydlig riktning. Linjen inleds med en 1200 meter lång raklinje som börjar redan inne på bangården i Hörnsjö. Från bangården till driftplatsgränsen råder medlut men linjen inleds med en horisontell sträcka som sedan övergår i svagt motlut, banan går här genom det flacka landskapet kring Hörnsjön. Efter den raka inledningen följer en serie om tre kurvor där banan rundar den norra änden av Hörnsjön, varefter banvaktstugan Hörnån passeras strax söder om kilometer 837. En mindre ägoväg passerar över banan på den följande korta raklinjen, här ges också en kort vy över jordbrukslandskapet i byn Sandnäset vid Hörnån öster om banan. Därefter följer en serie med fyra motriktade kurvor med endast mycket korta mellanliggande raklinjer.

Vi är nu framme vid bron över Hörnån. Ån rinner upp i skogarna nordost om Bjurholm och flyter söderut till jordbruksbygderna kring Hörnsjö och Gräsmyr. Den fortsätter sedan mot sydost och mynnar i havet vid Hörnefors. Efter bron inleds ett långt motlut när järnvägen tar sig upp längs sluttningen på östra sidan av ån. De kraftiga kurvorna blir här något färre, norr om bron följer först två svaga vänsterkurvor innan en något längre högerkurva nås, även denna dock med relativt generös kurvradie. Efter en halvkilometerlång raklinje fortsätter vridningen mot öster genom en längre kurva med radie strax under 500 meter. Vid dess norra ände finns mellanblocksignalen, här låg tidigare också banvaktstugan Torrsjön och hållplatsen Svartlund (Sva).

Den 27 mars 2008 spårade en vagn i ett av Hector Rails södergående godståg ur på linjen Degermyr - Hörnsjö, vilket ledde till ett dygnslångt totalstopp på banan. Den urspårade vagnen skadade sliprar på en längre sträcka innan tåget stannade strax söder om banvaktstugan Hörnån. Den urspårade vagnen vräktes åt sida och blev liggandes bredvid järnvägen flera månader.

Bilder och filmer (14)

Torsdag 17 juli 2008

Vy söderutnågra hundra meter norr om norra driftplatsgränsen i Hörnsjö. Infartssignalen skymtar längre bort och bangården ligger uppe på krönet längst bort i bild.  13 år
ID-nummer:  06396
Direktlänk: /bild/00006396/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan vid den långa raksträckan norr om Hörnsjö.  13 år
ID-nummer:  06395
Direktlänk: /bild/00006395/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I de första kurvorna norr om Hörnsjö rundas Hörnsjöns norra ände, här återfinns också försignalen till Hörnsjö norrifrån, vy söderut.  13 år
ID-nummer:  06394
Direktlänk: /bild/00006394/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvor intill vanvaktstugan Hörnån, vy mot sydväst.  13 år
ID-nummer:  06393
Direktlänk: /bild/00006393/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den obevakade plankorsningen vid kilometer 837, mitt i bild skymtar banvaktstugan Hörnån.  13 år
ID-nummer:  06390
Direktlänk: /bild/00006390/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kasserade sliprar på en mindre väg, i bakgrunden den obevakade plankorsningen där vägen korsar järnvägen. Bortom järnvägen syns jordbrukslandskapet i byn Sandnäset norr om Hörnsjön.  13 år
ID-nummer:  06388
Direktlänk: /bild/00006388/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slipers skadade vid urspårningen i mars 2008.  13 år
ID-nummer:  06389
Direktlänk: /bild/00006389/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på kvarvarande sliprar syns spår efter den urspårade vagnen.  13 år
ID-nummer:  06391
Direktlänk: /bild/00006391/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den obevakade plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  06392
Direktlänk: /bild/00006392/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från mellanblocksignalerna.  13 år
ID-nummer:  06386
Direktlänk: /bild/00006386/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalerna mitt på linjen med tillhörande signalkur, vy österut.  13 år
ID-nummer:  06384
Direktlänk: /bild/00006384/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dgm L3 i riktning mot Hörnsjö.  13 år
ID-nummer:  06387
Direktlänk: /bild/00006387/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hsö L4 i riktning mot Degermyr.  13 år
ID-nummer:  06385
Direktlänk: /bild/00006385/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 1 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Den obevakade plankorsningen vid kilometer 837, i bakgrunden byn Sandnäset med Hörnån nere i dalgången.  14 år
ID-nummer:  01045
Direktlänk: /bild/00001045/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!