Uppspåret Högbränna - Hörnsjö

Den gamla linjen mellan Högbränna och Hörnsjö som idag utgör nedspår i dubbelspåret mellan mötesstationerna har låg geometrisk standard med totalt 10 kurvor med radier ner till 340 meter och största tillåtna hastighet 80 km/h. Den nya linjen, uppspåret, består istället av en enda 4,1 kilometer lång kurva med radie 2500 meter och den största tillåtna hastigheten är 160 km/h. Hela linjen är också ett enda långt medlut på nordgång, först 11 promille och sedan 7 promille den sista dryga kilometern fram till infarten till Hörnsjö. För att klara denna enhetliga lutning går banan först genom Pustbergstunneln omedelbart efter norra utfarten från Högbränna och sedan genom två större bergskärningar.

Bilder och filmer (9)

Fredag 18 juli 2008

Vy västerut omedelbart väster om den första skärningen i riktning mot Pustbergstunneln.  14 år
ID-nummer:  06445
Direktlänk: /bild/00006445/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra skärningen cirka en kilometer norr om Pustbergstunneln, vy mot sydväst.  14 år
ID-nummer:  06444
Direktlänk: /bild/00006444/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren sedda mot nordost belysta i ett kraftigt motljus av morgonsolen. Det är stora skillnader i geometri mellan de båda spåren. Plankorsningen på gamla linjen döljs bakom träden till höger.  14 år
ID-nummer:  06443
Direktlänk: /bild/00006443/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Den norra bergskärningen cirka 500 meter söder om driftplatsgränsen i Hörnsjö, vy söderut.  14 år
ID-nummer:  06442
Direktlänk: /bild/00006442/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut från Hörnsjö på uppspåret. Den mycket långa högerkurvan inleds genast, även det svaga motlutet.  14 år
ID-nummer:  06441
Direktlänk: /bild/00006441/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 6 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Banan norrut strax öster om Pustbergstunneln. Här finns en relativt hög banvall.  15 år
ID-nummer:  01813
Direktlänk: /bild/00001813/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Pustbergstunneln från kilometer 830.  15 år
ID-nummer:  01814
Direktlänk: /bild/00001814/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om kilometer 830 finns denna djupa skärning genom berget. Denna nya linje går mycket rakare genom det kuperade landskapet än den gamla och därför finns här skärningar och höga banvallar.  15 år
ID-nummer:  01815
Direktlänk: /bild/00001815/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ibland är de båda spåren relativt nära varandra och området mellan dem inskränker sig till en skogsbilväg. Däremot finns det nivåskillnader mellan spåren.  15 år
ID-nummer:  01819
Direktlänk: /bild/00001819/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)